Роль довжини теломер у прогнозуванні когнітивних порушень у пацієнтів з церебральним атеросклерозом та цукровим діабетом

Автор(и)

  • V. Ye. Kondratiuk Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
  • M. S. Cherska ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», Київ http://orcid.org/0000-0002-3689-2683
  • V. H. Hurianov Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2020-4-28

Ключові слова:

когнітивні функції, довжина теломер, церебральний атеросклероз, цукровий діабет 2 типу

Анотація

Мета роботи — дослідити зв’язок між довжиною теломер і когнітивною функцією та виявити пре­диктори когнітивних порушень у пацієнтів з церебральним атеросклерозом і цукровим діабетом (ЦД) 2 типу. Матеріали та методи. У комплексному клініко-інструментальному дослідженні взяв участь 161 пацієнт з церебральним атеросклерозом I—III ступеня. Пацієнтів розподілили на дві групи: І (n = 26) — з оцінкою за шкалою Mini-mental state examination (MMSE) < 26 балів (помірний когнітивний дефіцит), ІІ (n = 135) — з оцінкою ≥ 26 балів (легкий когнітивний дефіцит). Обидві групи були порівнянні за віком, співвідношенням статей і активністю теломерази (p < 0,05). Усім пацієнтам проведено загальноприйняте клінічне, лабораторне та інструментальне (трансторакальна ехокардіографія, електрокардіографія, ультразвукова доплерографія судин голови та шиї, магнітно-резонансна томографія головного мозку) дослідження. Відносну довжину теломер вимірювали за допомогою мультиплексної кількісної полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. Результати та обговорення. У хворих групи І довжина теломер була статистично значущо менше, пацієнти менше навчалися, у них була більш виражена ситуативна тривожність, більша товщина комплексу інтима-медіа в обох сонних артеріях, виражене порушення когнітивних функцій за Монреаль­ською шкалою когнітивної оцінки (p < 0,05 ). Пацієнти групи ІІ мали довші теломери, довше навчалися, у них була більш виражена особистісна тривожність. встановлено обернено пропорційний зв’язок між когнітивним зниженням і товщиною комплексу інтима-медіа сонних артерій та прямо пропорційний — між довжиною теломер і тривалістю навчання незалежно від наявності ЦД 2 типу. Висновки. Для хворих на церебральний атеросклероз різної стадії з ЦД предикторами когнітивних порушень є довжина теломер, товщина комплексу інтима-медіа загальних сонних артерій і тривалість навчання (AUC = 0,91 (95 % довірчий інтервал — 0,82—0,96)).

Біографії авторів

V. Ye. Kondratiuk, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Кондратюк Віталій Євгенович, д. мед. н., професор, зав. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб № 2

M. S. Cherska, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

Черська Марія Сергіївна, к. мед. н., зав. консультативно-діагностичним відділенням

V. H. Hurianov, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Гурьянов Віталій Григорович , к. фіз.-мат. н., доцент каф. менеджменту охорони здоров’я

Посилання

Ellehoj H, Bendix L, Osler M. Leucocyte telomere length and risk of cardiovascular disease in a cohort of 1,397 Danish men and women. Cardiology. 2015;133(3):173-7.

Streltsova L, Tkacheva О, Plokhova E. et al. Age-related changes in heart rate variability and their relation with leucocyte telomere length. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2017;16(1):54-60.

Denil S, Rietzschel E, De Buyzere M. et al. On cross-sectional associations of leukocyte telomere length with cardiac systolic, diastolic and vascular function: The Asklepios Study. PLoS ONE. 2014;9(12):e115071.

Medical Statistics. 3rd Ed. 2019; Direct Textbook. [online] Available at: https://www.directtextbook.com/isbn/9781405180511 [Accessed 11 Jul. 2019]. ISBN 9781405180511.

Jin X, Pan B, Dang X, Wu H, Xu D. Relationship between short telomere length and stroke. Medicine. 2018;97(39):e12489.

Khalangot M, Krasnienkov D, Vaiserman A. et al. Leukocyte telomere length is inversely associated with post-load but not with fasting plasma glucose levels. Experimental Biology and Medicine. 2017;242(7):700-8.

Olivieri F, Lorenzi M, Antonicelli R. et al. Leukocyte telomere shortening in elderly Type 2 DM patients with previous myocardial infarction. Atherosclerosis. 2009;206(2):588-93. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2009.03.034.

Harris SE, Deary IJ, MacIntyre A. et al. The association between telomere length, physical health, cognitive ageing, and mortality in non-demented older people. Neurosci Lett. 2006;406(3):260-4. doi: 10.1016/j.neulet.2006.07.055.

Valdes AM, Deary IJ, Gardner J, et al. Leukocyte telomere length is associated with cognitive performance in healthy women. Neurobiol Aging. 2010;31(6):986-92. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2008.07.012.

Sambrook J, Russell D. Purification of nucleic acids by extraction with phenol: chloroform. Cold Spring Harbor Protocols. 2006;1:pdb.prot4455.

Collerton J, Barrass K, Bond J. et al. The Newcastle 85+ study: biological, clinical and psychosocial factors associated with healthy ageing: study protocol. BMC Geriatrics. 2007;7:1.

Benetos A, Toupance S, Gautier S. et al. Short leukocyte telomere length precedes clinical expression of atherosclerosis. Circulation Research. 2018;122(4):616-23.

Toupance S, Labat C, Temmar M. et al. Short telomeres, but not telomere attrition rates, are associated with carotid atherosclerosis. Hypertension. 2017;70(2):420-5.

Banerjee P, Jagadeesh S. Non-radioactive assay methods for the assessment of telomerase activity and telomere length. Methods in Molecular Biology. 2009;383-94.

Staerk L, Wang B, Lunetta K. et al. Association between leukocyte telomere length and the risk of incident atrial fibrillation: The Framingham Heart Study. Journal of the American Heart Association. 2017;6(11).

Cawthon R. Telomere length measurement by a novel monochrome multiplex quantitative PCR method. Nucleic Acids Research. 2009;37(3):e21-e21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-13

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження