DOI: https://doi.org/10.30978/CEES-2020-1-36

Дослідження прогностичної цінності лептину для оцінки ризику прогресування діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу

M. L. Kirilyuk, V. A. Ishchenko, V. V. Ishchuk

Анотація


Мета роботи — оцінити результати застосування математичної моделі для визначення прогностичної значущості лептину крові у розвитку і прогресуванні діабетичної ретинопатії (ДРП) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу.

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 59 пацієнтів (137 очей) із ЦД 2-го типу і ДРП: 27 (45,76 %) чоловіків і 32 (54,24 %) жінки. Середній вік обстежених — (58,20 ± 0,18) [42; 74] року, середня тривалість ЦД від моменту встановлення діагнозу — (9,19 ± 0,46) [1, 35] року, середній рівень глікованого гемоглобіну (HbA1C) — (9,10 ± 0,17) [5,1; 15,1] %. Залежно від стадії ДРП учасників дослідження розділили на 3 групи: 1-шу (42 пацієнта), 2-гу (9), 3-тю (8). Критерії включення в дослідження: добровільна інформована згода пацієнта на участь в дослідженні, вік старше 18 років, наявність ЦД 2-го типу, верифікована ДРП. Критерії виключення з дослідження: наявність ендокринної та соматичної патології, яка призводить до ожиріння (синдром Кушінга, гіпотиреоз, гіпогонадизм, синдром полікістозних яєчників, інші ендокринопатії, в тому числі спадкові, церебральне ожиріння), ЦД 1-го типу, гострі інфекційні та онкологічні захворювання (в тому числі в анамнезі), декомпенсація коморбідної патології, психічні розлади, прийом нейролептиків і антидепресантів, наявність протеїнурії, клінічно значущої макулопатії, глаукоми і катаракти. Діагноз ДРП встановлювали згідно з класифікацією Е. Kohner і М. Porta (1992), в якій виділяють 3 основні стадії ДРП: непроліферативну, препроліферативну і проліферативну.

Результати та обговорення. При ДРП непроліферативної стадії сприятливий прогноз (ймовірна відсутність прогресії) обумовлений нормальною концентрацією лептину на фоні задовільної ліпідограми, субкомпенсацією ЦД (за вмістом HbA1C) і відсутністю інсулінотерапії. При ДРП препроліферативної стадії сприятливий прогноз обумовлений відсутністю інсулінотерапії, а несприятливий — помірною лептинорезистентністю і інсулінотерапією. При ДРП проліферативної стадії відносно сприятливий прогноз обумовлений нормолептинемією, а ймовірне подальше погіршення ДРП — інсулінотерапією за різного ступеня вираженості лептинорезистентності.

Висновок. Розроблена математична модель дає змогу з урахуванням додаткових чинників оцінити перебіг ДРП на основі визначення концентрації гормону жирової тканини лептину в крові.

Ключові слова


діабетична ретинопатія; лептин; математична модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kyryliuk ML, Іshchenko VA. Pathogenesis of diabetic retinopathy: a literature review. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2019;15(7):567–575. doi: http: //dx.doi.org/10.22141/2224-0721.15.7.2019.186061

Abcouwer SF, Antonetti DA. A Role for Systemic inflammation in diabetic retinopathy. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2013;54(3):2384. doi: 10.1167/iovs.13-11977.

Higgins JPT, Thompson SG. Quantifying hetero­geneity in a meta-analysis. Statistics in Medicine. 2002;21(11):1539:58. DOI: 10.1002/sim. 1186.

Sierra-Honigmann MR et al. Biological action of leptin as an angiogenic factor. Science. 1998;281(5383): 1683–6. DOI: 10.1126/science.281.5383.1683.

Kato N, Yashima S, Suzuki T, Nakayama Y. Long-term treatment with fidarestat suppresses the development of diabetic retinopathy in STZ-induced diabetic rats. J. Diabetes. Complications. 2003;17(6):374–9. DOI: 10.1016/s1056-8727(02)00193-9.

Spijkerman MW et al. Endothelial dysfunction and low-grade inflammation and the progression of reti­nopathy in type 2 diabetes. Diabet Med. 2007;24(9):969–76. DOI: 10.1111/j.1464-5491.2007.02217.x.

Mamtora S, Sandinha T, Carey P, Steel D. Optimizing Medical Management in Patients with Sight Threatening Diabetic Retinopathy. Ophthalmol Ther. 2017;1(6):105–114. https://doi.org/10.1007/s40123-016-0069-z.

Uckaya G et al. Is leptin associated with diabetic retinopathy? Diabetes Care. 2000;23(3):371–6. DOI: 10.2337/diacare.23.3.371.

Joussen AM, Poulaki V, Le ML. A central role for inflammation in the pathogenesis of diabetic retinopathy. FASEB J. 2004;18(12):1450–2. DOI: 10.1096/fj.03-1476fje.

Serdyuk VN, Ishhenko VA. The content of leptin in the blood of patients with type 2 diabetes mellitus at different stages of diabetic retinopathy. Oftalmolohiia. 2017;1(6):46–54.

Serdiuk VN, Kyryliuk ML, Ishchenkо VA. Mathe­matical substantiation of the method for assessing the risk of progression of diabetic retinopathy with serum leptin determination in patients with metabolic syndrome and diabetes mellitus. J Ophthalmol (Ukraine). 2018;2:17–22 (in Russian). Doi 10.31288/ oftalmolzh/2018/2/1721.

Kohner EM, Porta M. Screening for Diabetic Retinopathy in Europe: A Field Guide-book. World Health Organization: Regional Office for Europe. 1992. Copenhagen:1–51.

Kyryliuk ML, Ishchenko VA, Krushynska ZH. Sposib otsinky ryzyku prohresuvannia diabetychnoi retynopatii u khvorykh na tsukrovyi diabet 2 typu ta ozhyrinnia: pat. 120420 Ukraine: MPK (2017.01) A61V 3/00, G01N 33/55 (2006/01); zaiav. 15.06.17 ; opubl. 25.10.2017, Biul. № 20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter