DOI: https://doi.org/10.30978/CEES-2020-1-14

Склад цервікального слизу як показник фертильності жінок зі зниженою лубрикацією та недостатністю андрогенів

L. N. Semeniuk, L. V. Demyanenko, L. S. Chernukha, O. I. Kryzhanovskaya

Анотація


Цервікальний слиз — це складний в біохімічному і фізико-хімічному аспекті гідрогель, основні властивості якого визначаються сполуками глікозаміногліканів з білками. Від складу і кількості цервікального слизу залежать проникнення сперматозоїда в статеві шляхи жінки і подальше злиття з яйцеклітиною. Тому фізичні і хімічні властивості слизу відіграють важливу роль у настанні вагітності. Стаття присвячена оцінці вмісту глікозаміногліканів цервікального слизу у пацієнток репродуктивного віку з яєчниковою дисфункцією та скаргами на знижену лубрикацію і дискомфорт під час статевого акту.

Мета роботи — визначити склад цервікального слизу як показника фертильності у жінок із яєчниковою дисфукцією та зниженою лубрикацією.

Матеріали та методи. Досліджено вміст глікоз­­аміногліканів цервікального слизу у 38 пацієнток репродуктивного віку з яєчниковою дисфункцією на тлі зниженої лубрикації та у 17 фертильних жінок. Вміст глікозаміногліканів цервікального слизу визначали біохімічним методом Н. Greiling. Оптичну щільність вимірювали за допомогою спектрофотометра PV-2151 C «Солар» (клас точності ±2 нм; похибка ± (0,01 ÷ 0,06) Б)) за довжини хвилі 400 нм (синій світлофільтр) у кюветі з товщиною оптичного шару 1 см. Статистичне забезпечення роботи виконано з використанням U-критерію Манна—Уїтні для незалежних груп і критерію Уілкоксона для залежних (ненормальний розподіл даних і нечисленність груп). Для порівняння результатів якісної оцінки застосовували двосторонній критерій Фішера (Fisher, two-tailed). Статистично значущими відмінності вважали при р < 0,05.

Результати та обговорення. Встановлено, що в I і II фазах менструального циклу у здорових жінок концентрація досліджених полісахаридів у цервікальному слизу перевищувала таку в періовуляторний період у 5 разів. У пацієнток зі зниженою лубрикацією рівень глікозаміногліканів у I і II фазах менструального циклу був нижче, ніж у здорових жінок, а відповідне співвідношення за фазами циклу не перевищувало 2.

Висновки. Порушення глікозаміногліканового складу цервікального слизу може бути ознакою ан­­овуляторності менструального циклу у жінок зі зниженою лубрикацією. Підвищення коефіцієнта ФСГ/ЛГ в І фазу менструального циклу у жінок із порушеною лубрикацією можна використовувати як маркер недостатності андрогенової складової їхнього гормонального забезпечення.

Ключові слова


недостатність андрогенів; глікоз­­аміноглікани; фертильність

Повний текст:

PDF

Посилання


Robinson JE, Ellis JE. Mistiming of intercourse as a primary cause of failure to conceive: results of a survey on use of a home-use fertility monitor. Current Medical Research and Opinion. 2007;23:P. 301–6.

Fehring RJ, Raviele K, Schneider M. A comparison of the fertile phase as determined by the Clearplan Easy Fertility Monitor and self-assessment of cervical mucus. Contraception:2004;69:9–14.

Murcia-Lora JM. The Fertile Window and Biomarkers: A Review and Analysis of Normal Ovulation Cycles. Pers Bioeti. 2011;15(2):133–148.

Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the «fertile window» in the menstrual cycle: day specific estimates from a prospective study. BMJ. 2000;321:1259–62.

Yding AC. Inhibin-B secretion and FSH isoform distribution may play an integral part of follicular selection in the natural menstrual cycle. Mol Hum Reprod:2017;23(1):P. 16–24. https://doi.org/10.1093/molehr/gaw070

Russova TV et al. Determination of sulfated glycosaminoglycans in tissue extracts. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika:2000;7:17–18. (in Russian)

Shifren JL, Monz BU, Russo PA et al. Sexual problems and distress in United States women: prevalence and correlates. Obstet. Gynecol. 2008;112(5):970–978.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter