DOI: https://doi.org/10.30978/CEES-2019-4-62

Дослідження діагностичної значущості довжини теломер та активності теломерази у пацієнтів із церебральним атеросклерозом і цукровим діабетом 2-го типу

M. S. Yehorova, D. S. Krasnenkov, V. G. Gurianov, V. Ye. Kondratiyk, N. D. Tronko

Анотація


Цереброваскулярні захворювання — одна з найважливіших причин захворюваності і смертності серед дорослого населення.

Мета роботи — визначити взаємозв’язок довжини теломер (ДТ) і активності теломерази з показниками ліпідного спектра, структурно-функціонального стану серця, церебральних судин та варіабельності ритму серця у пацієнтів із церебральним атеросклерозом (ЦА) 1—3-го ступеня і цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу.

Матеріали та методи. У комплексному клініко-інструментальному дослідженні узяв участь 161 пацієнт з ЦА 1—3-го ступеня. Теломеразну активність визначали за допомогою протоколу ампліфікації тандемних повторів з детекцією в режимі реального часу. Відносні ДТ вимірювали за допомогою мультиплексної кількісної полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі.

Результати та обговорення. Пацієнтів розділили на дві групи: 1-шу — з ЦА 1—2-го ступеня, 2-гу — з ЦА 3-го ступеня (які перенесли ішемічний атеротромботичний інсульт — ІІ). Середній вік хворих — (65,1 ± 10,5) і (65,4 ± 9,1) року відповідно. У 1-й групі частка чоловіків становила 21,2 %, у 2-й — 52 %. Для виявлення чинників, що впливають на розмір ДТ як маркер раннього старіння, використовували метод побудови логістичних моделей регресії із застосуванням таких категорій: коротша ДТ — T/S < 2,61 (низький і середній тертилі); довша ДТ — T/S > 2,61. Для відбору сукупності значущих чинників ризику використовували метод покрокового включення/виключення ознак (Stepwise при порозі виключення p > 0,15 і порозі включення p < 0,03). На виділених значущих чинниках ризику побудована багатофакторна модель логістичної регресії. Встановлений статистично значущий позитивний зв’язок ДТ з показником діастолічної функції серця Е/А і рівнем ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), а також негативний — із фракцією викиду (ФВ) і комплексом інтима — медіа (КІМ) праворуч. Для виявлення чинників, що впливають на активність теломерази, використовували метод побудови логістичних моделей регресії за такими категоріями: більш низька активність теломерази — T/S < 3,16 (низький і середній тертилі); більш висока активність теломерази — T/S > 3,16. Виявлено ​статистично значущий позитивний зв’язок активності теломерази з індексом загального напруження вегетативної регуляції (HRV), а також негативний зв’язок з індексом атерогенності (ІА).

Висновки. ДТ і активність теломерази можна порівняти у пацієнтів літнього віку з ЦА 1—2-го ступеня, які перенесли ІІ, у тому числі з ЦД 2-го типу. На підставі багатофакторного регресійного аналізу виявлено наявність зв’язку ДТ з ЛПДНЩ, КІМ, ФВ та діастолічною функцією ЛШ у пацієнтів з ЦА різного ступеня, у тому числі з ЦД 2-го типу (AUC 0,79; CI 0,69—0,87). На підставі багатофакторного регресійного аналізу встановлено наявність зв’язку активності теломерази з ІА і HRV у пацієнтів з ЦА різного ступеня, у тому числі з ЦД 2-го типу (AUC 0,73; 95 % CI 0,63—0,83).

Ключові слова


церебральний атеросклероз; цукровий діабет 2-го типу; відносна довжина теломер; активність теломерази

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Hurianov VH, Liakh YuIe, Parii VD ta in. Posibnyk z biostatystyky. Analiz rezultativ medychnykh doslidzhen u paketi EZR (R-statistics). OV. Korotkyi, OV. Chalyi, KO Chalyi, YaV Tsekhmister: Navch. posibnyk. K.: Vistka, 2018:208.

Koliada AK, Krasnenkov DS, Vaiserman AM. Telomeric aging: mitotic clock or stress indicator? Frontiers in genetics. 2015;6(82):24.

Banerjee, Partha P., Shankar Jagadeesh. Non-radioactive assay methods for the assessment of telomerase activity and telomere length. Methods in molecular biology (Clifton N.J.). 2009;523:383-394.

Cawthon RM. Telomere length measurement by a novel monochrome multiplex quantitative PCR method. Nucleic. Acids Res. 2009;361(9355):1-7.

Denil SL, Rietzschel ER, De Buyzere ML et al. On cross-sectional associations of leukocyte telomere length with cardiac systolic, diastolic and vascular function: the Asklepios study. PLoS One. 2014;9(12):e115071.

Krasnienkov DS, Khalangot MD, Kravchenko VI et al. Additional Impact of Glucose Tolerance on Telomere Length in Persons With and Without Metabolic Syndrome in the Elderly Ukraine Population Hyperglycemia attenuates the association between telomere length and age in Ukrainian population. Experimental gerontology. 2018;110:247-252.

Ellehoj H, Bendix L, Osler M. Leucocyte Telomere length and risk of cardiovascular disease in a cohort of 1,397 danish men and women. Cardiology. 2016;133:173177. [PubMed]

Khalangot M, Krasnienkov D, Vaiserman A et al. Leukocyte telomere length is inversely associated with post-load but not with fasting plasma glucose levels. Experimental Biology and Medicine. 2017;242(7):700-708.

Lehrer PM, Gevirtz R. Heart rate variability biofeedback: how and why does it work? Front Psychol. 2014;5:756.

Gielen M, Hageman GJ, Antoniou EE et al. Body mass index is negatively associated with telomere length: a collaborative cross-sectional meta-analysis of 87 observational studies. The American journal of clinical nutrition. 2018;108(3):453-475.

Khalangot M, Krasnienkov D, Vaiserman A et al. Leuko­cyte telomere length is inversely associated with post-load but not with fasting plasma glucose levels. Expe­rimental Biology and Medicine. 2017;242(7):700-708.

Plohova EV, Akasheva DU, Tkacheva ON et al. Age-related remodeling of the left ventricle: is there a connection to the cellular aging? Cardiovascular Therapy and Prevention. 2015;14(2):52-7.

Sambrook J, Russell DW. Purification of nucleic acids by extraction with phenol: chloroform. CSH Protoc. 2006;1:16-22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter