Оцінка результатів хірургічного лікування хворих на вторинний і третинний гіперпаратиреоз на тлі хронічної ниркової недостатності, які проживають у Вінницькій області

Автор(и)

  • S. B. Maistruk Vinnytsia Regional Clinical Highly-Specialized Endocrinology Center, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2775-385X
  • V. O. Shaprynskyi National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine
  • L. V. Prytuliak Vinnytsia Regional Clinical Highly-Specialized Endocrinology Center, Ukraine
  • N. I. Pyvovarova Vinnytsia Regional Clinical Hospital named after N. I. Pirogov, Ukraine
  • A. V. Palamarchuk National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6224-0005

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2019-3-55

Ключові слова:

гіперпаратиреоз, прищитоподібні залози, діаліз, паратгормон

Анотація

Мета роботи — провести оцінку результатів хірургічного лікування хворих на вторинний і третинний гіперпаратиреоз із хронічною нирковою недостатністю, які отримують нирковозамісну терапію (гемодіаліз та перитонеальний діаліз) та проживають у Вінницькій області. Матеріали та методи. На базі Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокри­­нологіч­ного центру за період 2012—2017 рр. виконано оператив­­ні втручання 36 пацієнтам, які перебувають на гемодіалізі та перитонеальному діалізі. Тривалість нирковозамісної терапії (стаж діалізу) становила від 1,7 до 18 років. У 12 хворих виконано субтотальну паратиреоїдектомію, у 24 — тотальну паратиреоїдектомію з автотрансплантацією частки прищитоподібної залози у м’язи плеча. Результати та обговорення. Показання до оперативного втручання визначала мультидисциплінарна команда у складі нефролога, хірурга та анестезіолога, а саме: значне підвищення рівня паратгормону, посилення свербіння шкіри, збільшення інтенсивності болю у суглобах, виразна слабкість м’язів, прогресування гіперкальціємії. Протипо­­ка­­занням до операції була наявність серцево-судинної недостатності та некори­­гованої артеріальної гіпертензії. Пацієнти з анемією тяжкого ступеня потребували передопераційної підго­­товки тривалістю у середньому 3—4 тижні, у всіх ви­­падках застосовували препарати заліза та еритропоетин. Трьом хворих виконано повторне оперативне втручання за показаннями (підвищення рівня паратгормону). Термін між першою та повторною операціями становив у середньому від 8 міс до 4 років. У період до призначення діалізу прооперований один пацієнт. У 4 хворих під час операції на прищитоподібних залозах одночасно виконано: у 2 — гемітиреоїдектомію, ще у 2 — тиреоїдектомію. Двом пацієнтам на підставі даних гістологічного дослідження встановлено діагноз високодиференційованого раку щитоподібної залози. Показання­­ми до повторних оперативних втручань був рецидив захворювання після первинної субтотальної паратиреїодектомії зі збереженням 1/3 або 1/4 залози. В одному випадку причиною рецидиву була одна невиявлена прищитоподібна залоза, яка розташовувалась за грудиною. Рутинно сканування з технецієм-МІБІ на етапі планування первинної операції не застосовували. Під час підготовки до операції з приводу рецидиву захворювання сканування виконано у всіх випадках. Основним методом візуалізації прищитоподібних залоз у передопераційний період було ультразвукове дослідження шиї. У 10 випадках як додатковий метод візуалізації прищитоподібних за­­лоз використовували спіральну комп’ютерну то­­мог­рафію з високою роздільною здатністю без контрастування. Після операції летальних випадків не було. Висновки. 1. Хірургічне лікування хворих на гіперпаратиреоз із хронічною нирковою недостатністю вимагає тісної співпраці мультидисциплінарної ко­­манди у складі нефролога, хірурга та анестезіолога. 2. Питання щодо визначення обсягу оперативного втручання з приводу третинного та вторинного гіперпаратиреозу (паратиреоїдектомія з трансплантацією частки прищитоподібої залози у м’язи плеча у першому випадку чи субтотальна паратиреоїдектомія з формуваннями кукси 3—4 мм в об’ємі з максимальним збереженням кровопостачання тканини прищитоподібної залози у другому випадку) потребує подальшого вивчення. 3. Для оцінки результатів хірургічного лікування цієї категорії пацієнтів необхідно проводити більш тривале спостереження у післяопераційний період.

Біографії авторів

S. B. Maistruk, Vinnytsia Regional Clinical Highly-Specialized Endocrinology Center

Майструк Сергій Борисович, к. мед. н., зав. хірургічного відділення

V. O. Shaprynskyi, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Шапринський Володимир Олександрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії № 1

L. V. Prytuliak, Vinnytsia Regional Clinical Highly-Specialized Endocrinology Center

Притуляк Ліна Вікторівна, зав. відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії ВОКВЕЦ

N. I. Pyvovarova, Vinnytsia Regional Clinical Hospital named after N. I. Pirogov

Пивоварова Наталя Іванівна, зав. відділення нефрології

A. V. Palamarchuk, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Паламарчук Анатолій Васильович, к. мед. н., доцент кафедри ендокринології

Посилання

Larin OS, Cherenko SM, Tkachenko RP. Pomylky ta ryzyk u khirurhichnomu likuvanni vtorynnoho hiperparatyreozu. Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya. 2010;1:10-12.

Tkachenko RP., Dudar IO, Denysenko AI, Hubar OS. Vtorynnyi hiperparatyreoz ta renalna osteodystrofiia u khvorykh z khronichnoiu nyrkovoiu nedostatnistiu, yaki znakhodiatsia na likuvanni prohramnym ta perytonealnym dializom. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2013;1(4):209-212.

Tkachenko RP, Kuryk OH, Hubar OS, Belemets NI. Pa­­tomorfolohichni zminy u pryshchytopodibnykh zalozakh pry vtorynnomu i tretynnomu hiperparatyreozi. Mor­­folohiia. 2014;8(2):67-71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження