Зв’язок ендотеліну-1 з розвитком рецидивів при хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу

Автор(и)

  • S. Yu. Mogilevskyy Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», Львів, Ukraine
  • Yu. O. Panchenko Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», Львів, Ukraine
  • S. V. Ziablitsev Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2019-3-34

Ключові слова:

цукровий діабет 2 типу, діабетична макулопатія, хірургічне лікування, рецидиви, ен­­дотелін-1

Анотація

Актуальність теми. При цукровому діабеті (ЦД) 2 типу в судинному ендотелії розгортається каскад патологічних реакцій, який, у свою чергу, включається в механізми патогенезу та спричиняє розвиток ускладнень. Основним маркером функції ендотелію є його гормон — ендотелін-1 (ЕТ-1). Мета роботи — з’ясувати зв’язок ендотеліну-1 з з розвитком рецидивів при хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії із використанням різних варіантів вітреоретинальних втручань у хворих на цукровий діабет 2 типу. Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 313 хворих на ЦД 2 типу (313 очей) з діабетичною макулопатією (ДМП) та початковою (1-ша група; n = 40), помірною або тяжкою непроліферативною (НПДР; 2-га група; n = 92) та проліферативною діабетичною ретинопатією (ПДР; 3-тя група; n = 181). Ступінь тяжкості діабетичної ретинопатії та ДМП встанов­­лювали відповідно до рекомендацій Амери­кансь­­кої академії офтальмології (ААО, 2002). У нашому дослідженні пацієнти отримували 4 види хірургічного лікування: 78 хворим (78 очей) провели трипортову закриту субтотальну вітректомію; 85 хво­­рим (85 очей) — закриту субтотальну вітректомію з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани (ВПМ) сітківки; 81 хворому (81 око) — закриту субтотальну вітректомію з пілінгом ВПМ сітківки у поєднанні з пан­­ретинальною лазеркоагуляцією; 69 хворим (69 очей) — закриту субтотальну вітректомію з пілінгом ВПМ сітківки та панретинальною лазеркоагуляцією у поєд­­нанні з факоемульсифікацією катаракти. У пацієнтів до виконання хірургічного втручання було визначено сироватковий рівень ЕТ-1 методом імуноферментного аналізу. У контрольну групу увійшли 95 осіб. Для статистичної обробки отриманих даних використовували програму Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA). Результати та обговорення. Вміст ЕТ-1 у крові хворих із ДМП багаторазово підвищувався: показник у 1-й гру­­пі перевищував такий у контрольній у 2,9 разу, у 2-й — у 3,7 разу та у 3-й — у 4,6 разу (р < 0,001). Початковий вміст ЕТ-1 не відрізнявся при різних методах хірургічного втручання, також не було статистичної різниці між вмістом ЕТ-1 у кожній з груп при застосуванні різних методів хірургічного лікування (р > 0,5). Вміст ЕТ-1 був достовірно вищим у хворих 1-ї групи з наявністю рецидивів, ніж у хворих тієї ж групи, що рецидивів не мали (у 1,4 разу; p < 0,001). У хворих решти груп такої різниці показників не було (р > 0,2). Отже, рівень ЕТ-1 має значення для формування рецидивів тільки для хворих з початковою НПДР. Також вміст ЕТ-1 був вищим у хворих із помірною і тяжкою НПДР та ПДР, які мали ранні стійкі рецидиви (p < 0,001). Висновки. Отримані результати свідчать про на­­явність зв’язку сироваткового рівня ЕТ-1 із виникненням ранніх стійких рецидивів хірургічного лікування ДМП у хворих на ЦД 2 типу.

Біографії авторів

S. Yu. Mogilevskyy, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», Львів

Могілевський Сергій Юрійович, д. мед. н., проф., професор кафедри офтальмології

Yu. O. Panchenko, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», Львів

Панченко Юлія Олександрівна, к. мед. н., лікар-офтальмолог

S. V. Ziablitsev, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, Київ

Зябліцев Сергій Володимирович, д. мед. н., проф., професор кафедри патофізіології

Посилання

Pasechnikova NV. Diabetic maculopathy. Modern as­­pects of pathogenesis, clinic, diagnosis, treatment. Kyiv: LTD, 2010:154. Russian

Balashevich LI, Izmailov AS. Diabetic ophthalmopathy. SPb.: Man, 2012:396. Russian.

Pi X, Xie L, Patterson C. Emerging Roles of Vascular En­­dothelium in Metabolic Homeostasis. Circ Res. 2018; 123(4): 477-494. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313237.

Blum A, Socea D, Sirchan R. Vascular responsiveness in type 2 diabetes mellitus (T2DM). QJM. 2016;109(12): 791-796. DOI: 10.1093/qjmed/hcw081.

Babik B, Peták F, Agócs S, Blaskovics I, Alács E, Bodó K, et al. Diabetes mellitus: endothelial dysfunction and changes in hemostasis. OrvHetil. 2018;159(33):1335-1345. DOI: 10.1556/650.2018.31130.

Kaur R, Kaur M, Singh­cor­res­ponding J. Endothelial dys­­function and platelet hype­ractivity in type 2 diabetes mellitus: molecular insights and therapeutic strategies. Cardiovasc Diabetol. 2018;17:121. DOI: [10.1186/s12933-018-0763-3].

Polovina MM, Potpara TS. Endothelial dysfunction in metabolic and vascular disorders. Postgrad Med. 2014; 126(2):38-53. DOI: 10.3810/pgm.2014.03.2739.

Xiao K, Dong YC, Xiao XG, Liang SZ, Wang J, Qian C, Wan GM. Effect of Pars Plana Vitrectomy With or Without Cataract Surgery in Patients with Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Diabetes Ther. 2019 Jul; 25. doi: 10.1007/s13300-019-0672-9. [Epub ahead of print].

Adamiec-Mroczek J, Oficjalska-Młyńczak J, Misiuk-Hojło M. Roles of endothelin-1 and selected proin­fla­mmatory cytokines in the pathogenesis of pro­liferati­­ve diabetic retinopathy: Analysis of vitreous samples. Cytokine. 2010 Mar;49(3):269-274. doi: 10.1016/j.cyto. 2009.11.004.

McAuley AK, Sanfilippo PG, Hewitt AW, Liang H, Lamo­­ureux E, Wang JJ, Connell PP. Vitreous biomarkers in dia­betic retinopathy: a systematic review and meta-ana­lysis. J Diabetes Complications. 2014 May-Jun; 28(3):419-425. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2013.09.010.

Chang W, Lajko M, Fawzi AA. Endothelin-1 is associated with fibrosis in proliferative diabetic retinopathy mem­branes. PLoS One. 2018 Jan 19;13(1):e0191285. doi: 10.1371/journal.pone.0191285.

Zhou J, Wang S, Xia X. Role of intravitreal inflammato­­ry cytokines and angiogenic factors in proliferative diabetic retinopathy. Curr Eye Res. 2012 May;37(5):416-420. doi: 10.3109/02713683.2012.661114.

Li W, Abdul Y, Ward R, Ergul A. Endothelin and diabetic complications: a brain-centric view. Physiol Res. 2018 Jun 27;67:S83-S94.

Bregar D, Cilenšek I, Mankoč S, Reschner A, Petrovič D, Globočnik Petrovič M. The joint effect of the endothelin receptor B gene (EDNRB) polymorphism rs10507875 and nitric oxide synthase 3 gene (NOS3) polymorphism rs869109213 in Slovenian patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic retinopathy. Bosn J Basic Med Sci. 2018 Feb 20;18(1):80-86. doi: 10.17305/bjbms.2017.2244.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження