DOI: https://doi.org/10.30978/CEES-2019-3-34

Зв’язок ендотеліну-1 з розвитком рецидивів при хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу

S. Yu. Mogilevskyy, Yu. O. Panchenko, S. V. Ziablitsev

Анотація


Актуальність теми. При цукровому діабеті (ЦД) 2 типу в судинному ендотелії розгортається каскад патологічних реакцій, який, у свою чергу, включається в механізми патогенезу та спричиняє розвиток ускладнень. Основним маркером функції ендотелію є його гормон — ендотелін-1 (ЕТ-1).

Мета роботи — з’ясувати зв’язок ендотеліну-1 з з розвитком рецидивів при хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії із використанням різних варіантів вітреоретинальних втручань у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 313 хворих на ЦД 2 типу (313 очей) з діабетичною макулопатією (ДМП) та початковою (1-ша група; n = 40), помірною або тяжкою непроліферативною (НПДР; 2-га група; n = 92) та проліферативною діабетичною ретинопатією (ПДР; 3-тя група; n = 181). Ступінь тяжкості діабетичної ретинопатії та ДМП встанов­­лювали відповідно до рекомендацій Амери­кансь­­кої академії офтальмології (ААО, 2002). У нашому дослідженні пацієнти отримували 4 види хірургічного лікування: 78 хворим (78 очей) провели трипортову закриту субтотальну вітректомію; 85 хво­­рим (85 очей) — закриту субтотальну вітректомію з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани (ВПМ) сітківки; 81 хворому (81 око) — закриту субтотальну вітректомію з пілінгом ВПМ сітківки у поєднанні з пан­­ретинальною лазеркоагуляцією; 69 хворим (69 очей) — закриту субтотальну вітректомію з пілінгом ВПМ сітківки та панретинальною лазеркоагуляцією у поєд­­нанні з факоемульсифікацією катаракти. У пацієнтів до виконання хірургічного втручання було визначено сироватковий рівень ЕТ-1 методом імуноферментного аналізу. У контрольну групу увійшли 95 осіб. Для статистичної обробки отриманих даних використовували програму Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA).

Результати та обговорення. Вміст ЕТ-1 у крові хворих із ДМП багаторазово підвищувався: показник у 1-й гру­­пі перевищував такий у контрольній у 2,9 разу, у 2-й — у 3,7 разу та у 3-й — у 4,6 разу (р < 0,001). Початковий вміст ЕТ-1 не відрізнявся при різних методах хірургічного втручання, також не було статистичної різниці між вмістом ЕТ-1 у кожній з груп при застосуванні різних методів хірургічного лікування (р > 0,5). Вміст ЕТ-1 був достовірно вищим у хворих 1-ї групи з наявністю рецидивів, ніж у хворих тієї ж групи, що рецидивів не мали (у 1,4 разу; p < 0,001). У хворих решти груп такої різниці показників не було (р > 0,2). Отже, рівень ЕТ-1 має значення для формування рецидивів тільки для хворих з початковою НПДР. Також вміст ЕТ-1 був вищим у хворих із помірною і тяжкою НПДР та ПДР, які мали ранні стійкі рецидиви (p < 0,001).

Висновки. Отримані результати свідчать про на­­явність зв’язку сироваткового рівня ЕТ-1 із виникненням ранніх стійких рецидивів хірургічного лікування ДМП у хворих на ЦД 2 типу.

Ключові слова


цукровий діабет 2 типу; діабетична макулопатія; хірургічне лікування; рецидиви; ен­­дотелін-1

Повний текст:

PDF

Посилання


Pasechnikova NV. Diabetic maculopathy. Modern as­­pects of pathogenesis, clinic, diagnosis, treatment. Kyiv: LTD, 2010:154. Russian

Balashevich LI, Izmailov AS. Diabetic ophthalmopathy. SPb.: Man, 2012:396. Russian.

Pi X, Xie L, Patterson C. Emerging Roles of Vascular En­­dothelium in Metabolic Homeostasis. Circ Res. 2018; 123(4): 477-494. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313237.

Blum A, Socea D, Sirchan R. Vascular responsiveness in type 2 diabetes mellitus (T2DM). QJM. 2016;109(12): 791-796. DOI: 10.1093/qjmed/hcw081.

Babik B, Peták F, Agócs S, Blaskovics I, Alács E, Bodó K, et al. Diabetes mellitus: endothelial dysfunction and changes in hemostasis. OrvHetil. 2018;159(33):1335-1345. DOI: 10.1556/650.2018.31130.

Kaur R, Kaur M, Singh­cor­res­ponding J. Endothelial dys­­function and platelet hype­ractivity in type 2 diabetes mellitus: molecular insights and therapeutic strategies. Cardiovasc Diabetol. 2018;17:121. DOI: [10.1186/s12933-018-0763-3].

Polovina MM, Potpara TS. Endothelial dysfunction in metabolic and vascular disorders. Postgrad Med. 2014; 126(2):38-53. DOI: 10.3810/pgm.2014.03.2739.

Xiao K, Dong YC, Xiao XG, Liang SZ, Wang J, Qian C, Wan GM. Effect of Pars Plana Vitrectomy With or Without Cataract Surgery in Patients with Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Diabetes Ther. 2019 Jul; 25. doi: 10.1007/s13300-019-0672-9. [Epub ahead of print].

Adamiec-Mroczek J, Oficjalska-Młyńczak J, Misiuk-Hojło M. Roles of endothelin-1 and selected proin­fla­mmatory cytokines in the pathogenesis of pro­liferati­­ve diabetic retinopathy: Analysis of vitreous samples. Cytokine. 2010 Mar;49(3):269-274. doi: 10.1016/j.cyto. 2009.11.004.

McAuley AK, Sanfilippo PG, Hewitt AW, Liang H, Lamo­­ureux E, Wang JJ, Connell PP. Vitreous biomarkers in dia­betic retinopathy: a systematic review and meta-ana­lysis. J Diabetes Complications. 2014 May-Jun; 28(3):419-425. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2013.09.010.

Chang W, Lajko M, Fawzi AA. Endothelin-1 is associated with fibrosis in proliferative diabetic retinopathy mem­branes. PLoS One. 2018 Jan 19;13(1):e0191285. doi: 10.1371/journal.pone.0191285.

Zhou J, Wang S, Xia X. Role of intravitreal inflammato­­ry cytokines and angiogenic factors in proliferative diabetic retinopathy. Curr Eye Res. 2012 May;37(5):416-420. doi: 10.3109/02713683.2012.661114.

Li W, Abdul Y, Ward R, Ergul A. Endothelin and diabetic complications: a brain-centric view. Physiol Res. 2018 Jun 27;67:S83-S94.

Bregar D, Cilenšek I, Mankoč S, Reschner A, Petrovič D, Globočnik Petrovič M. The joint effect of the endothelin receptor B gene (EDNRB) polymorphism rs10507875 and nitric oxide synthase 3 gene (NOS3) polymorphism rs869109213 in Slovenian patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic retinopathy. Bosn J Basic Med Sci. 2018 Feb 20;18(1):80-86. doi: 10.17305/bjbms.2017.2244.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter