DOI: https://doi.org/10.30978/CEES-2019-2-23

Визначення рівня зниження паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії

O. Р. Nechai

Анотація


Мета роботи — визначити ризик виникнення клінічних проявів гіпокальціємії залежно від рівня зниження паратиреоїдного гормону (ПТГ) крові в ранньому післяопераційному періоді у хворих, які перенесли операцію на щитоподібній залозі.

Матеріали та методи. Проаналізовано рівень зниження ПТГ у 244 хворих, які перенесли операції тотальної тиреоїдектомії з або без дисекції шиї, шляхом порівняння рівня ПТГ у сироватці крові до операції та після неї (ранок наступного дня після опе­рації або через 16—22 год). Рівень зниження ПТГ у пацієнтів визначали за формулою: % зниження ПТГ = (ПТГ0 — ПТГ1)/ПТГ0 . 100 %, де ПТГ0 — рівень ПТГ до оперативного втручання, ПТГ1 — рівень ПТГ в ранньому післяопераційному періоді. За ступенем виразності клінічних проявів гіпокальціємії хворих розпо­­ділено на 4 групи: 1 — відсутність клінічних проявів 128 (52,46 %), 2 — легка форма 65 (26,64 %), 3 — середньої тяжкості 31 (12,7 %), 4 — тяжка фо­­р­­ма 20 (8,2 %).

Результати та обговорення. Доведено збіль­­шення ступеня виразності клінічних проявів гіпокальціємії з наростанням рівня зниження ПТГ в післяопераційному періоді. Так, у хворих 1 групи (128) без клінічних проявів гіпокальціємії середній рівень зниження ПТГ склав 30,5 % (діапазон зниження ПТГ від 15,4 % до 52,3 %). У подальшому, за відсутності інших протипоказань, це дозволило провести безпечну виписку хворих та скоротити час їх перебування у стаціонарі. У 65 хворих із легким клінічним перебігом гіпокальціємії (2 група) середній рівень зниження ПТГ становив 62,2 % (діапазон зниження ПТГ від 50,6 % до 75,8 %). У хворих 3 групи (31) середній рівень зниження ПТГ склав 73,2 % (діапазон зниження ПТГ від 71,9 % до 81,7 %). У хворих із тяжкою формою гіпокальціємії (20) середній рівень зниження ПТГ становив 88,3 % (діапазон зниження ПТГ від 78,4 % до 99,6 %). У 5 (7,69 %) пацієнтів із клінічними проявами гіпокальціємії та абсолютним показником ПТГ в післяопераційному періоді в межах норми рівень зниження ПТГ становив 75 %. Це становило 4,31 % усіх клінічно зафіксованих проявів гіпокальціємії. У 3 пацієнтів із лабораторно зниженим абсолютним показником ПТГ в післяопераційному періо­­ді рівень зниження ПТГ був менший, ніж 20 %, це становило 2,3 % хворих із відсутніми клінічними проявами гіпокальціємії.

Висновки. Середній рівень ПТГ та рівень зниження ПТГ в післяопераційному періоді статистично достовірно корелюють зі ступенем виразності клінічних проявів гіпокальціємії. Рівень зниження ПТГ доз­­воляє передбачити розвиток або відсутність клінічних проявів гіпокальціємії у хворих із лабораторно «нормальними» або лабораторно зниже­­ними показниками ПТГ. Рівень зниження ПТГ на 62,2 % та вище відповідає високому ризику розвитку післяопераційної гіпокальціємії та дозволяє своєчасно призначати адекватне лікування. Рівень зниження ПТГ до 50,6 % (насамперед у пацієнтів із рівнем ПТГ після операції більш ніж 15 пг/мл) дозволяє з високим ступенем вірогідності виключити розвиток клінічних проявів гіпокальціємії і тим самим скоротити час перебування хворого у стаціонарі.

Ключові слова


паратиреоїдний гормон; гіпокальціємія; щитоподібна залоза

Повний текст:

PDF

Посилання


Wiseman JE, Mossanen M, Ituarte PH, Bath JM, Yeh MW. An algorithm informed by the parathyroid hormone le­­vel reduces hypocalcemic complications of thyroide­ctomy. World J Surg. 2010;34:532-537.

Mehrvarz S, Mohebbi HA, Kalantar Motamedi MH, Kha­tami SM, Rezaie R, Rasouli HR. Parathyroid hormone mea­surement in prediction of hypocalcaemia following thyro­idectomy. J Coll Physicians Surg Pak. 2014 Feb; 24(2):82-87.

Australian Endocrine Surgeons Guidelines AES 06/01. Postoperative parathyroid hormone measurement and early discharge after total thyroidectomy: analysis of Aus­tralian data and management recommendations. Gui­de­lines AES 06/01 Group. ANZ J Surg. 2007 Apr;77(4): 199-202.

Park J, Frank E, Simental AJr, Yang S, Vuong C, Lee S, Filho PA Management of Completion and Total Thy­­ro­idectomy Pa­­tients Based on 1-Hour Postopera­tive Parat­hyroid Hormone. Am Surg. 2016 Oct;82(10): 881-884.

Nechai OP, Tovkai OA, Cherenko S M. Vyznachennia rivnia paratyreoidnoho hormonu v rannomu pisliaoperatsiinomu periodi yak prohnostychnoho chynnyka klinichnoi hipokaltsiiemii. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia (Ukr). № 4 (60) (2017) DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(60). 2017.118738.

Puzziello A, Gervasi R, Orlando G et al. Hypocalcemia after total thyroidectomy: could intact parathyroid hor­mone be a predictive factor for transient postoperative hypocalce­mia? Surgery 2015;157:344-348. 10.1016/j.surg.2014.09.004.

Karatzanis AD, Ierodiakonou DP, Fountakis ES et al. Pos­to­perative day 1 levels of parathyroid as predictor of oc­­cur­rence and severity of hypocalcaemia after total thyroidectomy. Head & Neck. 2018;40:1040-1045. https://doi.org/10.1002/hed.25081.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter