DOI: https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-104

Геніто-апендикулярний синдром у жінок раннього репродуктивного віку як передумова формування тазового больового синдрому в майбутньому

O. I. Kryzhanovska

Анотація


-

Ключові слова


-

Повний текст:

PDF

Посилання


Rodyonova MS. Osobennosty techenyia vospaly­tel­nыkh zabolevanyi orhanov maloho taza u devushek-podrostkov. Vestnyk RHMU. 2015;2:48-49. [Russian].

Kostenko NV, Razuvailova AH. Sovremennыe prob­le­­mы dyahnostyky y lechenyia appendytsyta y eho oslozh­nenyi. Astrakhanskyi medytsynskyi zhurnal. 2014; 9(2):8-14. [Russian].

Sazhyn AV, Zatevakhyn YY, Fedorov AV, Lutsevych OЭ, Shulutko AM, Ermolov AS, Huliaev AA, Prudkov MY, Liadov KV. Natsyonalnыe klynycheskye rekomendatsyy po dyahnostyke y lechenyiu ostroho appendytsyta. Rossyiskoe obshchestvo khyrurhov. 2015:25. [Russian].

Leonteva SA. Taktyka khyrurhycheskoho vmeshatelstva pry opukholiakh prydatkov matky u devochek. Leonteva SA, Ulrykh EA, Kokhreydze NA. Pedyatr. 2015;1:81-86. [Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter