DOI: https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-98

Особливості статевого дозрівання пацієнтів із синдромом біологічно неактивного гормону росту

N. A. Sprinchuk

Анотація


Мета роботи — вивчити стан статевого дозрівання дітей із синдромом біологічно неактивного гормону росту (СБНГР) та оцінити його вплив на прогнозований зріст (ПЗ) пацієнтів.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 158 осіб із підтвердженим СБНГР, серед них 111 хлопців та 47 дівчат віком від 3 до 17 років. Оцінка ступеня статевого дозрівання проводилася на підставі вмісту лютеїнізуючого гормону, фолі­кулостимулюючого гормону, естрадіолу в дівчат, тестостерону загального у хлопців. Розвиток вторинних статевих ознак оцінювали за параметрами шкали Таннера. Визначали цільовий зріст та ПЗ за формулою Блунка В., а також кістковий вік (КВ) за міжнародними стандартами (WW Greulich, SP Pyle, 1993).

Результати та обговорення. На момент визначення діагнозу у 128 пацієнтів (81 %, 89 хлопців та 39 дівчат) ознаки статевого дозрівання були відсутні, КВ мав відставання на 2—3 роки від паспортного. У 30 дітей (19 %, 22 хворих — хлопці, 8 пацієнтів — дівчата) відзначали початок статевого дозрівання з достовірно підвищеними показни­ками гонадотропінів та статевих гормонів. Діти молодшого віку (до 6 ро­­ків, 54 особи) мали найбільше відставання КВ, яке складало 3,8 ± 0,6 років. У 74 дітей (віком від 7 до 12 років), у яких не було ознак початку статевого дозрівання, відставання КВ від паспортного становило 2,9 ± 0,5 років. У 30 хворих з активним пубертатним розвитком КВ відставав середнім показником 2,3 ± 0,08 років. Пацієнти (як хлопці, так і дівчата), у яких уже розпочався статевий розвиток, мають значно гірший ПЗ, ніж хворі, що перебувають у допубертатному стані.

Висновки. Пацієнти із СБНГР мають нормальний статевий розвиток зі схильністю до раннього. Зазначено зворотній зв’язок між віком пацієнтів та затримкою КВ: чим менший вік дітей із СБНГР, тим більшу затримку КВ вони мають. У дітей з активним статевим розвитком визначається достовірно нижчий ПЗ у порівнянні із хворими без ознак пубертації. Гендерна різниця у визначенні ПЗ в залежності від статевого дозрівання не зазначена.

Ключові слова


синдром біологічно неактивного гормону росту; низькорослість; статевий розвиток; прогнозований зріст

Повний текст:

PDF

Посилання


Holmgren A, Niklasson А, Gelander L et al. Insight into human pubertal growth by applying the QEPS growth model. BMC Pediatr. 2017;17(1):107. doi: 10.1186/s12887-017-0857-1.

Yousefi M, Wilfried K, Zhang H et al. Relationships bet­ween age of puberty onset and height at age 18 years in girls and boys. World J Pediatr. 2013;9(3):230-238. doi: 10.1007/s12519-013-0399-z.

Syed F, Khosla S. Mechanisms of sex steroid effects on bone. Syed F. Biochem Biophys Res Commun. 2005;328(3):688-696. doi:10.1016/j.bbrc.2004.11.097.

Fernández-Pérez L, de Mirecki-Garrido M, Guerra B et al. Sex steroids and growth hormone interactions. Endocrinol Nutr. 2016;63(4):171-180. doi: 10.1016/j.endonu.2015.11.004.

Wit JM, Oostdijk W. Novel approaches to short stature therapy. Wit JM. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2015;29(3):353-366. doi: 10.1016/j.beem.2015.01.003.

Börjesson AE, Lagerquist MK, Liu C et al. The role of estrogen receptor α in growth plate cartilage for lon­gitudinal bone growth. J Bone Miner Res. 2010;25(12): 2690-2700. doi: 10.1002/jbmr.156.

Singh D, Sanyal S, Chattopadhyay N. Singh D. The role of estrogen in bone growth and formation: Changes at puberty. Cell Health and Cytoskeleton. 2011;3:1-12. doi: 10.2147/CHC.S8916.

Rochira V, Kara E, Carani C. The endocrine role of estrogens on human male skeleton. Rochira V. Inter J Endocr. 2015:165215. doi: 10.1155/2015/165215.

Weryha G, Angelousi A, Diehdiou D, Cuny T. Bone and androgens. Presse Med. 2014;43(2):180-185.

Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» (зміни та доповнення) від 03.02.09 № 55. Київ:2009.

Климов ЛЯ, Атанесян РА, Углова ТА и др. Лечение гипофизарного нанизма у детей и подростков в Ставропольском крае. Пробл эндокринол. 2016; 62(1):10-15.

Kim HS. Clinical application of gonadotropin-releasing hormone analogs in children and adolescents. Kim HS. Korean J Pediatr. 2010;53(3):294-299.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter