Недостатність лютеїнової фази менструального циклу— тривожний дзвінок майбутніх репродуктивних втрат

Автор(и)

  • L. M. Semeniuk Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-94

Ключові слова:

порушення менструального цик­­лу, прогестеронова недостатність

Анотація

Актуальність проблеми. Регулярний менструальний цикл — результат злагодженої роботи лімбічної системи, гіпоталамуса, гіпофіза, яєчників, загально-ендокринної системи (щитоподібної залози, надниркових залоз, екзо- та ендокринних органів) та органу рецептора — матки. Порушення у цій системі призводять до порушення співвідношення естрогеново-прогестеронового коефіцієнту, неповноцінної секреторної трансформації ендометрію, яка зумовлює 68,6 % ранніх репродуктивних втрат. Мета роботи — визначення гормонального за­­безпечення жінок з порушенням менструального циклу до гравідарного дебюту. Матеріали та методи. Статистичний аналіз гіне­­коло­гіч­ного анамнезу 32 пацієнток із порушенням менструального циклу (середній вік 24,3 ± 1,53 роки), визначення гормонального забезпечення відповідно фаз менструального циклу та сонографічний контроль структури ендометрію та стану фолікулогенезу виконано на базі клініки Центру. Група контроля — 20 здорових жінок середнього репродуктивного віку (23,5 ± 1,26 роки). Результати та обговорення. Основними клі­­ніч­­ни­­ми ознаками порушення менструального циклу в ос­­новній групі були менорагія — у 21 (65,6 %) та альгоменорея — у 9 (28,1 %) пацієнток. При аналізі гормонального гомеостазу обстежених жінок встановлено відносний гі­­по­естрогенізм на етапі селекції домінантного фолікулу: 56,83 ± 3,23 пг/мл проти 89,27 ± 12,21 пг/мл в контрольній групі, зниження по­­казника естрадіолу в овуляторній фазі: 102 ± 12,23 проти 302 ± 32,56 пг/мл (р < 0,05) та відносну прогестеронову недостатність у середині лютеїнової фази менструального циклу: 14,6 ± 2,23 проти 23,12 ± 11,23 нг/мл. Основними ультразвуковими характеристиками змін структури жовтого тіла яєчників та ендометрію при недостатності лютеїнової фази було підвищення ехогенності М-ехо в периферичних відділах з гіпоехогенною зоною в центрі та відсутність секреторних змін в ендометрії на 21—24 дні менструального циклу. Висновки. Порушення менструального циклу — проблема, що потребує вивчення та корекції на прегравідарному етапі. Відсутність вагітності протягом року та втрата першої вагітності по закінченні прегравідарних традиційних заходів потребує додаткового дослідження рецептивності ендометрію та подальшої індивідуально спрямованої терапії.

Біографія автора

L. M. Semeniuk, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Семенюк Людмила Миколаївна, д. мед. н., доцент, зав. відділу репродуктивної медицини та хірургії 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

Посилання

Семенюк ЛМ, Дем’яненко ЛВ, Ларіна ОВ, Во­­рон­­ко­ва НМ. Оптимізація прегравідарної підготовки жінок із хронічним цервіцитом та дисгормональною ектопією шийки матки на тлі овуляторної дисфункції. Збір­­ник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. 2017;2(40):230-236.

Наказ № 624 Про внесення змін до наказу МОЗ Укра­­їни від 15 грудня 2003 року № 582, наказу МОЗ від 31.12.2004 року № 676 Клінічний протокол з акушерської допомоги «Невиношування вагітності».

Рекомендации Международной федерации акушеров-гинекологов (FIGO) 2015 года. Совер­шенст­вование практических подходов в акушерстве и фетальной медицине. Информационный бюллетень / под ред. Pадзинского ВЕ. М.: Редакция журнала Status Prae­­sens, 2015:8.

Semeniuk LM. Progesterone insuffiency as a predictor of future reproductive losses. Proceedings of the 2nd Annual Conference 30 October 2018 Tallinn, Estonia, Technology transfer: innovative solutions in medicine. 2018:24-27.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження