Вплив різних видів цукрознижувальної терапії на показники кальцієвого обміну за цукрового діабету типу 2

Автор(и)

  • K. О. Maslii Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8696-2109

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-66

Ключові слова:

25-гідроксивітамін D, цукровий діабет 2 типу, метформін, інгібітори SGLT-2, інгібітори DPP-4

Анотація

Мета роботи — оцінка впливу цукрознижувальних препаратів різних груп на рівень у сироватці вітаміну D у хворих на ЦДт2. Матеріали та методи. Було обстежено 35 пацієнтів із ЦДт2, серед них 18 жінок і 17 чоловіків. Відпо­­відно до призначеної цукрознижувальної терапії хворі були розподілені на 5 груп: група 1 — монотерапія метформіном (n = 9), група 2 — метформін в комбінації з препаратами інсуліну (n = 6), група 3 — метформін у поєднанні з похідними сульфонілсечовини (n = 4), група 4 — метформін та інгібітори дипептилпептидази-4 (DPP-4) (n = 7), група 5 — метформін разом з інгібіторами натрій-глюкозного-котранспортера-2 (SGLT2) (n = 9). Критеріями виключення з дослідження були: вік менше 18 та більше 75 років, ЦД тип 1, патологія паращитоподібних залоз, порушення функції щитоподібної залози, патологія нирок (зниження швидкості клубочкової фільтрації < 60мл/хв), попередній прийом пацієнтом препаратів кальцію та вітаміну D. Визначення рівня 25-гідроксивітаміну D (25(ОН)D) та паратгормону (PTH) проводили електрохемілюмінісцентним методом на апараті «Cobas e 411» (Roche Diagnostics GmbH, Японія). Рівень іонізованого кальцію (іСа) в сироватці крові – іоноселективним методом на апараті «Easylyte Calcium» (Medica Corporation, США), фосфору — «Sapphire-400» (Японія). Статистичний аналіз даних проводили за допомогою статистичних пакетів «Exсel for Windows». Описова статистика включала визначення середнього арифметичного значення та його стандартного відхилення (М ± SD). Для порівняння даних вибірок використовували непараметричний t-критерій Ст’юдента. Різницю параметрів вважали статистично достовірною за умови р < 0,05. Результати та обговорення. Було обстежено 35 пацієнтів віком від 37 до 75 років, хворих на ЦДт2, середній вік яких становив 48,32 ± 19,83 років. Дослідження рівня 25(OH)D у сироватці показало, що у всіх хворих він виявився низьким і знаходився в межах показників, що відповідають недостатності або дефіциту вітаміну D. Середній рівень 25(OH)D у обстежених становив 14,7 ± 7,28 нг/мл. Аналіз показників 25(OH)D у хворих різних груп, залежно від виду цукрознижувальної терапії, показав відсутність достовірної їх різниці між цими групами обстежених. При порівнянні хворих із 5 груп за варіантом терапії не було також виявлено достовірної різниці в рівнях сироваткового фосфору, іонізованого кальцію і PTH. Однак у групі хворих, які отримували лікування метформіном одночасно з дапагліфлозином, рівень фосфору виявився достовірно вищим, ніж у групі 1, де пацієнти отримували лише метформін (р = 0,002), а рівні сироваткового 25(OH)D між цими групами не відрізнялися (p > 0,05). Висновки. У хворих на ЦДт2 за показниками 25(ОН)D в сироватці крові спостерігався дефіцит вітаміну D. Відсутня достовірна різниця між показ­никами 25(OH)D у пацієнтів, які отримували терапію метформіном та його комбінацію з іншими цукрознижувальними препаратами. Пацієнти, які отримують терапію метформіном у поєднанні з дапагліфлозином, мають достовірно вищий рівень сироваткового фосфору, ніж на монотерапії метформіном.

Біографія автора

K. О. Maslii, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Маслій Катерина Олександрівна, лікар ендокринолог консультативної поліклініки

Посилання

Karim L, Bouxsein ML. Effect of type 2 diabetes-related non-enzymatic glycation on bone biomechanical pro­­perties. Bone. 2015, 07, 028. pII: S8756-3282. doi: 10.1016/j.bone.2015.07.028.

Komisarenko YI. Defitsyt vitamin D i yogo rol u rozvytku porushen obminu rechovyn za tsucrovogo diabetu (Ukraine) [Vitamin D and its Role in the Regulation of Metabolic Disorders in Diabetes Mellitus]. Clinichna en­­docrinologiya ta endocrynna hirurgiya [Clinical Endo­crinology and Endocrine Surgery]. 2013;3(44):69-74.

Povorozniuk VV. Vyvchennia rivnia vitamin D u hvoryh na tsukrovyi diabet 2 typu z ozhyrinniam [Study of the level of vitamin D in patients with diabetes mellitus type 2 with obesity]. Problemy endocrinnoi patologii 2013; 1:50-54.

Cauley JA, Lacroix AZ, Wu L, et al. Serum 25-hydro­xyvitamin D concentrations and risk for hip fractures. Ann Intern Med. 2008;149(4):242-250. PMC2743412.

Lim S1. Association of vitamin D deficiency with incidence of type 2 diabetes in high-risk Asian subjects. Am J Clin Nutr. 2013 Mar;97(3):524-530. doi: 10.3945/ajcn.112.048496.

Vimaleswaran KS. Causal relationship between obesity and vitamin D status: bi-directional Mendelian ran­do­mization analysis of multiple cohorts. PLoS Med. 2013; 10(2):e1001383. doi: 10.1371/journal.pmed.1001383.

Al-Timimi DJ1. Serum 25(OH)D in Diabetes Mellitus Type 2: Relation to Glycaemic Control. J Clin Diagn Res. 2013 Dec;7(12):2686-2688. doi: 10.7860/JCDR/2013/ 6712.3733.

Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Stan­dards of Medical Care in Diabetes-2019. American Diabetes Association Diabetes Care 2019 Jan; 42(Sup­plement 1):S90-S102. doi.org/10.2337/dc19-S009.

Kos E, Liszek MJ, Emanuele MA, Durazo-Arvizu R, Ca­­macho P. Effect of metformin therapy on vitamin D and vitamin B(1)(2) levels in patients with type 2 diabetes mellitus. Endocr. Pract. 2012;18(2):179-184. doi: 10.4158/EP11009.OR.

Out M. Long-term treatment with metformin in type 2 diabetes and vitamin D levels: A post-hoc analysis of a randomized placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2018 Aug; 20(8):1951-1956. doi: 10.1111/dom.13327.

Van Orten-Luiten AC, Janse A, Dhonukshe-Rutten RA, Witkamp RF. Vitamin D deficiency as adverse drug reaction? A cross-sectional study in Dutch geriatric out­­patients. Eur J Clin Pharmacol. 2016;72(5):605-614. doi: 10.1007/s00228-016-2016-2.

Ilker Boyraz. A comparison of 25(OH) vitamin D levels in patients with type 2 diabetes on oral hypoglycemic agents and insulin treatment. Biomedical Research 2016;27(1):1-5

Barchetta I. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and bone metabolism: is vitamin D the link? Acta Diabetol. 2016 Oct;53(5):839-844. doi: 10.1007/s00592-016-0882-9.

Maarten A. de Jong, Effects of Dapagliflozin on Cir­cu­lating Markers of Phosphate Homeostasis. CJASN Janu­ary 2019, 14(1):66-73; doi.org/10.2215/CJN.0453041.

Zheng T, Yang L, Liu Y, Liu H, Yu J, Zhang X et al (2015) Plasma DPP4 activities are associated with osteoporosis in postmenopausal women with normal glucose tole­­rance. J Clin Endocrinol Metab. 100:3862–3870. doi: 10.1210/jc.2015-2233. doi: 10.3803/EnM.2016.31.1.93.

Tejera-Alhambra M, Casrouge A, de Andre ´s C, Ramos-Medina R, Alonso B, Vega J et al (2014) Low DPP4 exp­ression and activity in multiple sclerosis. Clin Immunol. 150(2):170–183. doi: 10.1016/j.clim.2013.11.011.

Vervloet MG, van Ittersum FJ, Buuttler RM, Heijboer AC, Blankenstein MA, ter Wee PM: Effects of dietary phosp­hate and calcium intake on fibroblast growth factor-23. Clin J Am Soc Nephrol. 201;16(2):383–38 . doi: 10.2215/CJN.04730510

Perwad F, Azam N, Zhang MYH, Yamashita T, Tenen­house HS, Portale AA: Dietary and serum phosphorus regulate fibroblast growth factor 23 expression and 1,25-di­­hydroxyvitamin D metabolism in mice. Endoc­rinology. 2005;146:5358–5364. doi: 10.1210/en.2005-0777.

Taylor SI, Blau JE, Rother KI. Possible adverse effects of SGLT2 inhibitors on bone. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(1):8-10. doi: 10.1016/S2213-8587(14)70227-X.

Blau JE, Bauman V, Conway EM, Piaggi P, Walter MF, Wright EC, Bernstein S, Courville AB, Collins MT, Rother KI, Taylor SI: Canagliflozin triggers the FGF23/1,25-dihydroxyvitamin D/PTH axis in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight. 3:1-14, 201. doi: 10.1172/jci.insight.99123.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження