Прогностична значимість кластерів метаболічного синдрому в оцінці ризику прогресування діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу

Автор(и)

  • M. L. Kyryliuk Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4996-8712
  • V. A. Іshchenko Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-61

Ключові слова:

діабетична ретинопатія, метаболічний синдром, математична модель

Анотація

Актуальність. Зараз у світі кожна 11 доросла людина хворіє на цукровий діабет (ЦД). Діабетична ретинопатія (ДР) є основною причиною сліпоти в па­­цієнтів у віці від 20 до 74 років. Очікується, що близько 4-х млн людей у всьому світі втратять зір від ДР. Мета роботи — розробка математичної моделі оцінки кластерів метаболічного синдрому (МС) в розвитку і прогресуванні ДР у хворих на ЦД 2 типу та метаболічний синдром. Матеріали та методи. Дослідження, проведені у 59 пацієнтів обох статей з МС, ЦД 2 типу та ДР (середній вік 58,2 ± 0,99 років, середня тривалість діабету 9,19 ± 0,16 років), яких у залежності від стадії ДР розділили на 3 досліджувані групи відповідно до стадії ДР. Критерієм включення в дослідження була добровільна інформована згода пацієнта на участь у дослід­женні. Критеріями невключення були наявність ендокринної та соматичної патології, яка призводить до ожиріння (синдром Кушинга, гіпотиреоз, постпубертатна форма диспітуїтаризма, синдром полікістозних яєчників, церебральне ожиріння, інші ендокринопатії, у тому числі спадкові), ЦД 1 типу, гострі інфекційні захворювання, онкологічні захворювання (у т. ч. в анамнезі), декомпенсація коморбідної патології, психічні розлади, прийом нейролептиків і антидеп­ресантів, наявність протеїнурії, клінічно значимого макулярного набряку, глаукоми і катаракти. Діагноз ДР ставився за класифікацією Kohner E. і Porta M. (1992), у якій виділяють 3 основні стадії ДР: непроліферативну, препролиферативну і проліферативну. Результати та обговорення. При дослідженні мор­­фометричних і біохімічних кластерів МС за до­­помогою дисперсійного та дискримінантного аналізу показано, що найбільший вплив на прогресування ДР мають гіперглікемія натще, вміст ХС ЛПНЩ в крові і тривалість ЦД 2 типу від моменту постановки діагнозу. Висновки. Розроблено математичну модель оцінки кластерів МС в розвитку і прогресуванні ДР, що має інформативність 82,4 % і рівень достовірної статистичної значущості р = 0,03.

Біографії авторів

M. L. Kyryliuk, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

ирилюк Михайло Лазаревич, д. мед. н., професор, зав. відділом нейроендокринології та загальної ендокринології 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

V. A. Іshchenko, Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Дніпро

Іщенко Владислав Анатолійович, аспірант кафедри офтальмології 49027, м. Дніпро, площа Жовтнева, 14

Посилання

IDF Diabetes Atlas / ed. : D. Cavan, J. da Rocha Fernan­­des, L. Makaroff. Seventh Edition. International Diabetes Association, 2017. URL: http://www.diabetesatlas.org/.

Serdyuk VN, Ishhenko VA. Morphometrial and bio­chemi­­cal clusters of metabolic syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus at different stages of di­­a­betic retino­­pathy. Mizhnarodnyi endokry­nolo­hichnyi zhurnal. 2016; 7(79):69-74. doi.org/10.22141/ 2224-0721.7.79.2016.86421.

Malachkova N, Komarovskaya I, Kyryliuk M. The level of blood glucose and insulin resistance in patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic retinopathy. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. 2017;13(3): 27-32. DOI: 10.22141/2224-0721.13.3.2017.104108.

Kyryliuk ML, Serdiuk VM, Pylypenko LYu. Influence of the factors of the progression of diabetics rethinopathy on the concentration of blood fibrinogen at type 2 diabetes as the component of metabolic syndrome. Clinical endocrinology and endocrine surgery. 2017;4(60):64-69. doi.org/10.24026/1818-1384.4(60). 2017.118769.

Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III. JAMA. 2001;285:2486-2497.

Grundy Scott M, Cleeman James I, Daniels Stephen R. et al. Diagnosis and Management of the Metabolic Synd­rome. Circulation. 2005;112:2735-2752. doi.org/1 0.1161/CIRCULATIONAHA.105.169404.

Kohner EM, Porta M. Screening for diabetic retinopathy in Europe: A field handbook. – Boehringer Mannheim, Italy. 1992.

Glantz SA. Primer of biostatistics. 4th Edition. McGraw-Hill, New York, St. Louis, San-Francisco, Madrid, Milan, Sydney, Tokyo, Toronto. 1994.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження