Доопераційне маркування лімфатичних вузлів, уражених метастазами раку щитоподібної залози, для полегшення їх ідентифікації під час операції

Автор(и)

  • D. M. Kvitka Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7606-8365
  • L. V. Stotska Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна
  • V. O. Palamarchuk Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • O. A. Tovkai Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1329-279X
  • V. A. Smolar Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-27

Ключові слова:

рак щитоподібної залози, дисекція шиї, метастази в лімфатичні вузли, маркування

Анотація

Актуальність. При оперативному лікуванні раку щитоподібної залози необхідне адекватне видалення лімфатичних вузлів, уражених метастатичним процесом. Малоінвазивні методи лікування метастатичного процесу раку щитоподібної залози — це альтернативний метод лікування одиничних метастазів шиї. Специфічні ускладнення, що пов’я­­зані з хірургічною травмою оточуючих структур, виникають при повторних оперативних втручаннях: пошкодження Х, ХІ та ХІІ пар черепних нервів, рухових та чутливих волокон шийного та плечового сплетінь, лімфорея. Ускладнення, що супроводжують дисекції колекторів лімфовідтоку, призводять до збільшення післяопераційного перебування хворого в стаціо­нарі. Постає необхідність у зменшенні операційних ризиків та підвищенні ефективності лімфаденектомій при первинних та повторних дисекціях шиї. Мета роботи — розробка способу передопераційного маркування лімфатичних вузлів, уражених метастазами раку щитоподібної залози, для полегшення їх ідентифікації під час операції. Матеріали та методи. В основу було покладено методику забарвлення біологічних тканин розчином метиленового синього. На передопераційному етапі, за 24 год перед операцією, хворому під контро­­лем УЗД виконувалась ТАПБ лімфатичного вузла, з метою підтвердження наявності метастатичного ураження, та вводився 1 % розчин метиленового синього безпосередньо в тканину лімфовузла. У подальшому, під час дисекції, ідентифікація маркованого лімфовузла проводилась за характерним синім забарвленням останнього. Результати та обговорення. Було промарковано лімфовузли різних груп колекторів 10 хворих. У всіх хворих візуальна інтраопераційна ідентифікація лімфатичного вузла була позитивною. Вкорочення операційного часу спостерігалось у 9 хворих (90 %). Усереднене вкорочення часу, що витрачався на операцію, становило 31,2 ± 7,6 хв (p ≤ 0,05). При по­­дальшому патогістологічному дослідженні всіх ви­­далених «маркованих» лімфовузлів було підтвердже­но наявність метастазів раку щитоподібної залози. Висновки. Спосіб передопераційного маркування уражених лімфовузлів за 24 год до операції є достатньо ефективним, простим у використанні та економічно вигідним методом візуалізації, що допома­­гає уникнути зайвого хірургічного травмування під час лімфодисекцій шиї та скоротити операційний час.

Біографії авторів

D. M. Kvitka, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Квітка Дмитро Миколайович, мол. наук. співр.відділу патології

L. V. Stotska, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Стоцька Людмила Володимирівна, зав. відділення ультразвукової та функціональної діагностики

V. O. Palamarchuk, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паламарчук Володимир Олександрович, д. мед. н., зав. хірургічного відділення

O. A. Tovkai, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Товкай Олександр Андрійович, к. мед. н., директор

V. A. Smolar, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Смоляр Віктор Андрійович, лікар-хірург хірургічного відділення 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

Посилання

Larin O, Hoperiia V, Guz O. [Recurrent papillary thyroid carcinoma: clinicomorphological peculiarities]. Сlinical Endocrinology Endocrine Surgery. 2009;(2):3-5. [Ukrainian]. Availablefrom: http://jcees.endocenter.kiev.ua/article/view/118154/112904.

Ain K, Lee C, Holbrook K et al. Phase II study of Lenalido­mide in distantly metastatic, rapidly progressive and radioiodine unresponsive thyroid carcinomas: Prelimi­nary results. J Clin Oncol. 2008:26 (May 20 suppl.): 6027-6027. DOI: 10.1200/jco.2008.26.15_suppl.6027.

Heilo A, Sigstad E, Fagerlid KH et al. Efficacy of Ultra­so­und-Guided Percutaneous Ethanol Injection Tre­atment in Patients with a Limited Number of Me­­tastatic Cer­vical Lymph Nodes from Papillary Thyroid Carcinoma. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2011 Sept;96(9):2750-5. doi: 10.1210/jc.2010-2952.

Palamarchuk VA. [Сomplications after the rapeutic dissection of the neckin the treatment of differentiated thyroid algland cancer]. Klinichna Khirurhiya. 2014;(1): 28-31. [Russian]. Availablefrom: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2014_1_10

Palamarchuk VO. [Lymphorrhea in thyroid surgery]. Сlinical Endocrinology Endocrine Surgery. 2016;(3):15-21. [Ukr­ainian]. https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016.77456

Mashkovskiy MD. Lekarstvennyie sredstva [Medicines]. Moskow. 1977;2:560. [Russian].

Alymov YV, Sholokhov VN, Podvyaznikov SO [Role of intaoperative ultrasound investigation in surgical treatment of thyroid carcinoma (a review of lite­rature)]. Head and Neck Tumors (HNT). 2013;(4):15-19. [Russian]. https://doi.org/10.17650/2222-1468-2013-0-4-15-19.

Snow GВ, Patel P, Leemans CR, Tiwari R. Management of cervical lymph nodes in patients with head and neck cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol 1992;249(4):187-94. PMID: 1642874.

Smolanka II, Solodyanikova OI, Skliar SY, Kostryba OI. [Detection of sentinel lymp hnodesin surgery for breast cancer: viewontheissue]. Klinicheskaya Onkologiya. 2013;(3):56-59. [Ukrainian]. Availablefrom: http://nbuv.gov.ua/UJRN/klinonk_2013_3_12

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження