DOI: https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-27

Доопераційне маркування лімфатичних вузлів, уражених метастазами раку щитоподібної залози, для полегшення їх ідентифікації під час операції

D. M. Kvitka, L. V. Stotska, V. O. Palamarchuk, O. A. Tovkai, V. A. Smolar

Анотація


Актуальність. При оперативному лікуванні раку щитоподібної залози необхідне адекватне видалення лімфатичних вузлів, уражених метастатичним процесом. Малоінвазивні методи лікування метастатичного процесу раку щитоподібної залози — це альтернативний метод лікування одиничних метастазів шиї. Специфічні ускладнення, що пов’я­­зані з хірургічною травмою оточуючих структур, виникають при повторних оперативних втручаннях: пошкодження Х, ХІ та ХІІ пар черепних нервів, рухових та чутливих волокон шийного та плечового сплетінь, лімфорея. Ускладнення, що супроводжують дисекції колекторів лімфовідтоку, призводять до збільшення післяопераційного перебування хворого в стаціо­нарі. Постає необхідність у зменшенні операційних ризиків та підвищенні ефективності лімфаденектомій при первинних та повторних дисекціях шиї.

Мета роботи — розробка способу передопераційного маркування лімфатичних вузлів, уражених метастазами раку щитоподібної залози, для полегшення їх ідентифікації під час операції.

Матеріали та методи. В основу було покладено методику забарвлення біологічних тканин розчином метиленового синього. На передопераційному етапі, за 24 год перед операцією, хворому під контро­­лем УЗД виконувалась ТАПБ лімфатичного вузла, з метою підтвердження наявності метастатичного ураження, та вводився 1 % розчин метиленового синього безпосередньо в тканину лімфовузла. У подальшому, під час дисекції, ідентифікація маркованого лімфовузла проводилась за характерним синім забарвленням останнього.

Результати та обговорення. Було промарковано лімфовузли різних груп колекторів 10 хворих. У всіх хворих візуальна інтраопераційна ідентифікація лімфатичного вузла була позитивною. Вкорочення операційного часу спостерігалось у 9 хворих (90 %). Усереднене вкорочення часу, що витрачався на операцію, становило 31,2 ± 7,6 хв (p ≤ 0,05). При по­­дальшому патогістологічному дослідженні всіх ви­­далених «маркованих» лімфовузлів було підтвердже­но наявність метастазів раку щитоподібної залози.

Висновки. Спосіб передопераційного маркування уражених лімфовузлів за 24 год до операції є достатньо ефективним, простим у використанні та економічно вигідним методом візуалізації, що допома­­гає уникнути зайвого хірургічного травмування під час лімфодисекцій шиї та скоротити операційний час.

Ключові слова


рак щитоподібної залози; дисекція шиї; метастази в лімфатичні вузли; маркування

Повний текст:

PDF

Посилання


Larin O, Hoperiia V, Guz O. [Recurrent papillary thyroid carcinoma: clinicomorphological peculiarities]. Сlinical Endocrinology Endocrine Surgery. 2009;(2):3-5. [Ukrainian]. Availablefrom: http://jcees.endocenter.kiev.ua/article/view/118154/112904.

Ain K, Lee C, Holbrook K et al. Phase II study of Lenalido­mide in distantly metastatic, rapidly progressive and radioiodine unresponsive thyroid carcinomas: Prelimi­nary results. J Clin Oncol. 2008:26 (May 20 suppl.): 6027-6027. DOI: 10.1200/jco.2008.26.15_suppl.6027.

Heilo A, Sigstad E, Fagerlid KH et al. Efficacy of Ultra­so­und-Guided Percutaneous Ethanol Injection Tre­atment in Patients with a Limited Number of Me­­tastatic Cer­vical Lymph Nodes from Papillary Thyroid Carcinoma. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2011 Sept;96(9):2750-5. doi: 10.1210/jc.2010-2952.

Palamarchuk VA. [Сomplications after the rapeutic dissection of the neckin the treatment of differentiated thyroid algland cancer]. Klinichna Khirurhiya. 2014;(1): 28-31. [Russian]. Availablefrom: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2014_1_10

Palamarchuk VO. [Lymphorrhea in thyroid surgery]. Сlinical Endocrinology Endocrine Surgery. 2016;(3):15-21. [Ukr­ainian]. https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016.77456

Mashkovskiy MD. Lekarstvennyie sredstva [Medicines]. Moskow. 1977;2:560. [Russian].

Alymov YV, Sholokhov VN, Podvyaznikov SO [Role of intaoperative ultrasound investigation in surgical treatment of thyroid carcinoma (a review of lite­rature)]. Head and Neck Tumors (HNT). 2013;(4):15-19. [Russian]. https://doi.org/10.17650/2222-1468-2013-0-4-15-19.

Snow GВ, Patel P, Leemans CR, Tiwari R. Management of cervical lymph nodes in patients with head and neck cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol 1992;249(4):187-94. PMID: 1642874.

Smolanka II, Solodyanikova OI, Skliar SY, Kostryba OI. [Detection of sentinel lymp hnodesin surgery for breast cancer: viewontheissue]. Klinicheskaya Onkologiya. 2013;(3):56-59. [Ukrainian]. Availablefrom: http://nbuv.gov.ua/UJRN/klinonk_2013_3_12


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter