Cучасний підхід до паратиреоїдного раку: етіологія, патогенез, діагностика, лікування

Автор(и)

  • V. O. Palamarchuk Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • O. A. Tovkai Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1329-279X
  • V. V. Voitenko Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4627-9364
  • O. V. Mazur Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8540-9192
  • O. P. Nechay Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5978-4458

DOI:

https://doi.org/10.24026/1818-1384.1.2019.161554

Ключові слова:

рак прищитоподібної залози, гіперкальціємія, паратгормон, кальцій, онкологія

Анотація

Рак прищитоподібної залози — рідкісне злоякісне захворювання (становить до 1 % всіх випадків первинного гіперпаратиреозу), що виникає спорадично або зустрічається у вигляді генетичного синдрому. Клінічна картина паратиреоїдного раку на­­гадує тяжкий перебіг первинного гіперпаратиреозу внаслідок значного підвищення рівнів кальцію та паратгормону і стає причиною смерті, оскільки викликає численні ускладнення з боку різних органів і систем, зокрема неконтрольовану гіперкальціємію. На жаль, на сьогоднішній день в медичному світі немає будь-якого патогномостичногопатогістологічного маркера в діагностиці РПЩЖ. Діагноз ґрунтується на наявності локальної інвазії в навколишні тканини або наявності метастазів урегіонарні лімфатичні колектори та віддалені органи. У зв'язку з незначною присутністю захворювання (до 1 % всіх випадків первинного гіперпаратиреозу), а також труднощами діагностики в доопераційному періоді, усе це значно ускладнює вивчення даної патології. У лекції представлено літературний огляд на дану тему: аналізуються патогенетичні, зокрема молекулярно-генетичні аспекти та їх роль у виникненні РПЩЗ, розглянуто сучасні можливості діагностичного скри­­нінгу, варіанти лікувальної тактики з ви­­користанням радикальних та додаткових методів. Наразі в питаннях діагностики та лікування РПЩЗ використовується колективний світовий досвід спеціалістів, які займаються цією проблемою, хоча багато аспектів захворювання досі залишаються невивченими. Пи­­тання хірургічного лікування, зок­рема вибір об’єму операції, залишається дискусійним, а саме: виконувати дисекцію з лімфаденектомією чи розширювати об’єм операції втручанням на щитоподібній залозі? Єдиний спосіб радикального лікування РПЩЗ — хірургічний. Більшість авторів з літературного огляду та колектив нашого Центру підтримують рекомендований об’єм хірургічного втручання — видалення «єдиним блоком» (enblock) злоякісної пухлини ПЩЗ, прилеглої частки щито­подібної залози і перешийка, скелетизація трахеї, видалення клітковини на боці ураження і лімфатичних вузлів VI групи, а також будь-якого спаяного з пухлиною м’яза.

Біографії авторів

V. O. Palamarchuk, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паламарчук Володимир Олександрович, д. мед. н., зав. відділом ендокринної хірургії 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

O. A. Tovkai, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Товкай Олександр Андрійович, к. мед. н., директор 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А.

V. V. Voitenko, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Войтенко Володимир Володимирович, к. мед. н., зав. хірургічним відділенням 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

O. V. Mazur, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Мазур Олег Васильович, лікар-хірург 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

O. P. Nechay, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Нечай Олександр Павлович, к. мед. н., пров. наук. співр. відділу ендокринної хірургії 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

Посилання

Harari A, Waring A, Fernandez-Ranvier G et al. Parat­hyroid carcinoma: a 43-year outcome and survival ana­lysis. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Dec;96(12):3679-3686. doi: 10.1210/jc.2011-1571.

Lumachi F, Basso SMM, Basso U. Parathyroid Cancer: Etiology, Clinical Presentation and Treatment. Antican­cer Research. 2006;26:4803-4808. PMID:17214344.

Marcocci C, et al. Review: Parathyroid carcinoma. J Bo­­ne Mineral Res. 2008; 23(12):1869-1880. doi: 10.1359/jbmr.081018.

Lee PK, Jarosek SL, Virnig BA, Evasovich M, Tuttle TM. Trends in the incidence and treatment of parathyroid carcinoma in the United States. Cancer. 2007 May 1; 109(9):1736-1741. doi: 10.1002/cncr.22599.

Sadler C, Gow KW, Beierle EA et al. Parathyroid carci­noma in more than 1,000 patients: a population-level analysis. Surgery. 2014 Dec;156(6):1622-1629; dis­cus­sion 1629-1630. doi: 10.1016/j.surg.2014.08.069.

Sharretts JM, Kebebew E, Simonds WF. Parathyroid can­cer. Semin Oncol. 2010 Dec;37(6):580-590. doi: 10.1053/ j.seminoncol.2010.10.013.

Carpten JD, Robbins CM, Villablanca A et al. HRPT2 en­­coding parafibromin, is mutated in hyperparathyro­idism-jaw tumor syndrome. Nat Genet. 2002 Dec; 32(4):676-680. doi: 10.1038/ng1048.

Jackson MA, Rich TA, Hu MI, Perrier ND, Wagues­­pack SG. CDC73-Related Disorders. GeneReviews [Internet]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3789/ Access date: January 15, 2015.

Harrison LB, Sessions RB, Hong WK. Head and Neck Cancer: A multidisciplinary Approach. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins;2009:960.

Dionisi S, et al. Concurrent parathyroid adenomas and carcinoma in the setting of multiple endocrine neo­pla­sia type 1: presentation as hypercalcemic cri­sis. Mayo Clin Proc. 2002;77(8):866-869. doi:10.4065/ 77.8.866.

Fernandez-Ranvier GG et al. Defining a molecular phe­notype for benign and malignant parathyroid tumors. Cancer. 2009;115(2):334-344. doi: 10.1002/cncr.24037.

Raghavan D, Blanke CD, Johnson DH, Moots PL, Reaman GH, Rose PG, Sekeres MA. Parathyroid Carcinoma. Textbook of Uncommon Cancer. 4-th ed. John Wiley and Sons: 2012. 1016 р.

Cetani F et al. Genetic analyses of the HRPT2 gene in primary hyperparathyroidism: germline and somatic mutations in familial and sporadic parathyroid tumors. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(11):5583-5591. doi: 10.1210/jc.2004-0294.

Fang SH, Lal G, Parathyroid cancer. Endocr Pract. 2011; 17 Suppl 1:36-43. doi: 10.4158/EP10310.RA.

Shattuck TM et al. Somatic and germ-line mutations of the HRPT2 gene in sporadic parathyroid carcinoma. N Engl J Med. 2003;349(18):1722-1729. doi: 10.1056/NEJMoa031237.

Shattuck TM, Kim TS, Costa J et al. Mutational analyses of RB and BRCA2 as candidate tumour suppressor genes in parathyroid carcinoma. Clin Endocrinol (Oxf). 2003 Aug;59(2):180-189. PMID: 12864795.

Haven CJ, van Puijenbroek M, Tan MH et al. Identificati­on of MEN1 and HRPT2 somatic mutations in paraffin embedded (sporadic) parathyroid carcinomas. Clin Endocrinol (Oxf). 2007 Sep;67(3):370-376. doi: 10.1111/ j.1365-2265.2007.02894.x.

Woodard GE, Lin L, Zhang JH et al. Parafibromin, pro­duct of the hyperparathyroidism jaw tumor syndrome gene HRPT2, regulates cyclin D1/PRAD1 expression. Oncogene. 2005 Feb 10;24(7):1272-1276. doi: 10.1038/sj.onc.1208274.

Hunt JL et al. Allelic loss in parathyroid neoplasia can help characterize malignancy. Am J Surg Pathol. 2005; 9(8):1049-55. PMID: 16006799.

Svedlund J et al. Aberrant WNT/beta-catenin signaling in parathyroid carcinoma. Mol Cancer. 2010 Nov 15;9: 294. doi: 10.1186/1476-4598-9-294.

Schoretsanitis G et al. Parathyroid carcinoma: clinical presentation and management. Am J Otolaryngol. 2009; 30(4):277-280. doi: 10.1016/j.amjoto.2008.05.006.

Iacobone MF, Lumachi F, Favia G. Up-to-date on pa­­rat­hyroid carcinoma: analysis of an experience of 19 cases. J Surg Oncol. 2004;88(4):223-228. doi: 10.1002/jso.20152.

Busaidy NL et al. Parathyroid carcinoma: a 22-year expe­rience. Head Neck. 2004;26(8):716-726. doi: 10.1002/hed.20049.

Wang L et al. Non-functional parathyroid carcinoma: a case report and review of the literature. Cancer Biol Ther. 2015;16(11):1569-1576. doi: 10.1080/15384047.2015. 1070989.

Fernandez-Ranvier GG et al. Nonfunctioning parathyroid carcinoma: case report and review of literature. Endocr Pract. 2007;13(7):750-757. doi: 10.4158/EP.13.7.750.

Hahn MA, Howell V, Gill A, Clarkson A, Weaire-Buc­ha­nan G, Ro­­binson B et al. CDC73/HRPT2 CpG island hy­­permethylation and mutation of 5’-untranslated sequ­ence are uncommon mechanisms of silencing para­fibromin in parathyroid tumors. Endocr Relat Cancer. 2010 Feb 18;17(1):273-282. doi: 10.1677/ERC-09-0291.

Messerer CL, Bugis SP, Baliski C, Wiseman SM. Nor­mo­calcemic parathyroid carcinoma: an unusual clinical pre­sentation. World J Surg Oncol. 2006;4:10. doi: 10.1186/ 1477-7819-4-10.

Rubin MR, Bilezikian JP, Birken S, Silverberg SJ. Human chorionic gonadotropin measurements in parathyroid carcinoma. Eur J Endocrinol. 2008;159:469-474. doi: 10.1530/EJE-08-0169.

Hara H, Igarashi A, Yano Y, Yashiro T, Ueno E, Aiyoshi Y et al. Ultrasonographic features of parathyroid carci­no­­ma. Endocr J. 2001;48:213-217. PMID: 11456270.

Shih RY, Fackler S, Maturo S, True MW, Brennan J, Wells D. Parathyroid carcinoma in multiple endocrine neoplasia type 1 with a classic germline mutation. Endocr Pract. 2009;15:567-572. doi: 10.4158/EP09045.CRR1.

Cetani F, Ambrogini E, Viacava P, Pardi E, Fanelli G, Nac­carato AG et al. Should parafibromin staining replace HRTP2 gene analysis as an additional tool for histologic diagnosis of parathyroid carcinoma? Eur J Endocri­nol. 2007;156:547-554. doi: 10.1530/EJE-06-0720.

Clark P, Wooldridge T, Kleinpeter K et al. Providing opti­mal preoperative localization for recurrent parathyroid carcinoma: A combined parathyroid scintigraphy and computed tomography approach. Clin Nucl Med. 2004 Nov;29(11):681-684. PMID: 15483477.

Agarwal G, Dhingra S, Mishra SK et al. Implantation of parathyroid carcinoma along fine needle aspiration track. Langenbecks Arch Surg. 2006 Nov;391(6):623-626. doi: 10.1007/s00423-006-0095-8.

Givi B, Shah JP. Parathyroid carcinoma. Clin Oncol (R Coll Ra­­diol). 2010; 22(6): 498-507. doi: 10.1016/j.clon.2010.04.007.

Kebebew E. Parathyroid carcinoma. Curr Treat Options Oncol, 2001;2(4):347-354. PMID: 12057115.

Adam MA, Untch BR, Olson JA Jr. Parathyroid carcinoma: current understanding and new insights into gene exp­res­­sion and intraoperative parathyroid hormone kine­tics. 50. Oncologist. 2010;15(1):61-72. doi: 10.1634/the­o­ncologist.2009-0185.

Clayman GL, Gonzalez HE, El Naggar A et al. Parathyroid carcinoma: Evaluation and interdisciplinary mana­ge­ment. Cancer. 2004 Mar 1;100(5):900-905. doi: 10.1002/cncr.20089.

Irvin GL 3rd, Solorzano CC, Carneiro DM. Quick intra­operative parathyroid hormone assay: Surgical adjunct to allow limited parathyroidectomy, improve success rate and predict outcome. World J Surg. 2004 Dec; 28(12):1287-1292. doi: 10.1007/s00268-004-7708-6.

Solórzano CC, Carneiro-Pla DM, Lew JI, Rodgers SE, Montano R, Irvin GL 3rd. Intraoperative parathyroid hormone monitoring in patients with parathyroid can­cer. Ann Surg Oncol. 2007 Nov;14(11):3216-3222. doi: 10.1245/s10434-007-9590-6.

Silverberg SJ, Rubin MR, Faiman C et al. Cinacalcet hyd­rochloride reduces the serum calcium concentration in inoperable parathyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Me­­tab. 2007 Oct;92(10):3803-3808. doi: 10.1210/jc.2007-2585.

Munson ND et al. Parathyroid carcinoma: is there a role for adjuvant radiation therapy? Cancer. 2003 Dec 1; 98(11):2378-84. doi: 10.1002/cncr.11819.

Kleinpeter KP, et al. Is parathyroid carcinoma indeed a lethal disease? Ann Surg Oncol. 2005;12(3):260-266. doi: 10.1245/ASO.2005.03.036.

Erovic BM et al. Parathyroid cancer: outcome analysis of 16 patients treated at the Princess Margaret Hospital. Head Neck. 2013;35(1):35-39. doi: 10.1002/hed.22908.

Asare EA et al. Parathyroid Carcinoma: An Update on Treatment Outcomes and Prognostic Factors from the National Cancer Data Base (NCDB). Ann Surg Oncol. 2015;22(12):3990-3995. doi: 10.1245/s10434-015-4672-3.

Peacock M, Bolognese MA, Borofsky M, Scumpia S, Ster­ling LR, Cheng S, Shoback D. Cinacalcet treatment of primary hyperparathyroidism: biochemical and bone densitometric outcomes in a five-year study. J Clin Endo­crinol Metab. 2009;94:4860-4867. doi: 10.1210/jc.2009-1472.

Faggiano A, Di SC, Ramundo V, Severino R, Vuolo L, Coppola A, Panico F, Savastano S, Lombardi G, Colao A, Gasperi M. Cinacalcet hydrochloride in combination with alendronate normalizes hypercalcemia and impro­ves bone mineral density in patients with primary hy­­perparathyroidism. Endocrine. 2011;39:283-287. doi: 10. 1007/s12020-011-9459-0.

Palamarchuk V, Voitenko V, Urina M. Сlinical case of asy­mptomatic primary hyperparathyroidism. Сlinical Endo­crinology Endocrine Surgery. 2018;(2):58-60. [Ukrainian]. doi.org/10.24026/1818-1384.2(62).2018.135515.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-03

Номер

Розділ

Лекція