DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(64).2018.150165

Предиктори розвитку метаболічного синдрому в педіатричній практиці

В. М. Дудник, І. І. Андрікевич, А. В. Хромих, К. В. Хромих

Анотація


За даними ВООЗ метаболічний синдром (МС) є епідемією 21 століття. Згідно останніх епідеміологічних досліджень серед дітей та підлітків частота МС становить 4-7,6 %. Точні дані про поширеність цього небезпечного синдрому серед підлітків і дітей молодшого віку практично відсутні та обмежуються лише невеликими відомостями про високу частоту основного його прояву – ожиріння.


Метою нашої роботи було визначення предикторів розвитку метаболічного синдрому у дітей віком від 10 до 18 років з метою попередження розвитку ускладнень у даного контингенту.


Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз історій хвороб 52 дітей, які проходили санаторно-курортне лікування у Вінницькому дитячому кардіоревматологічному санаторії протягом 2016-2017 рр. У дослідження включались діти віком від 10 до 18 років, у яких діагностовано ожиріння, зумовлене надмірним надходженням енергетичних ресурсів (шифр МКХ-10 Е 66.0). Ожиріння діагностувалось, коли індекс маси тіла знаходився вище 97 центильного інтервалу відповідно стандартам фізичного розвитку, нині діючим в Україні. Для вивчення предикторів розвитку МС використані критерії, запропоновані IDF Consensus 2007 року (ожиріння, підвищення артеріального тиску (АТ), гіперглікемія). Були використані антропометричні, загальноклінічні (оцінка артеріального тиску), біохімічні та статистичні методи дослідження.


Результати та обговорення: В ході дослідження виявлено, що серед обстежених переважали хлопчики (61,5%) над дівчатками (38,5%), що співпадає з даними літератури. При цьому у половини обстежених (53,8%) діагностовано підвищення систолічного та діастолічного АТ, що є одним із критеріїв МС у дітей. При цьому лише у двох обстежених дітей (3,8%) діагностовано порушення толерантності до глюкози під час проведення орального глюкозотолерантного тесту. Саме у цієї невеликої когорти дітей виявлено наявність трьох критеріїв, які запропоновані IDF Consensus (2007) для діагностування метаболічного синдрому. Під час виписки усім обстеженим запропоновано програму реабілітації: оптимізація способу життя, підвищення фізичної активності та обов’язкове низькокалорійне збалансоване харчування згідно віку.


Висновки. Таким чином, раннє виявлення предикторів МС у дітей та застосування у них певних профілактичних заходів запобігає виникненню таких ускладнень як цукровий діабет 2 типу,
ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, а також інвалідизації в майбутньому


Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ МОЗ України від 03.02.09 № 55 «Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями». Додатки.

Наказ МОЗ України від 27.04.2006 № 254 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». Протокол надання медичної допомоги дітям, хворим на ожиріння.

Weiss R. Childhood Metabolic Syndrome Must we define it to deal with it? / R. Weiss // Diabetes Care. – 2011. – Vol. 34, N. Suppl. 2. – 171–176.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter