DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(64).2018.150164

Зв’язок гіперпролактинемії з анемією у хворих на хронічну хворобу нирок 5д стадії

І. О. Дудар, В. М. Савчук, І. М. Шіфріс, О. М. Лобода, Ю. І. Гончар

Анотація


Кількість пацієнтів, які лікуються нирковозамісною терапією (НЗТ), у світі щорічно зростає. Незважаючи на прогрес у лікуванні хронічної хвороби нирок (ХХН), багато метаболічних та ендокринних розладів, пов'язаних з хронічною уремією, залишаються невирішеними. Поширеність гіперпролактинемії у хворих на ХХН становить від 30% до 65%. За умови ХХН продукція та елімінація пролактину (ПЛ) змінюються. Відмічають негативну кореляцію між швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) та рівнем ПЛ, індексом маси тіла (ІМТ) та ПЛ, рівнем фосфору і кальцію та ПЛ, а також між низьким рівнем альбуміну і гемоглобіну та ПЛ.


Мета: Визначити зв'язок рівнів пролактину з частотою анемії та рівнем серцево-судинних подій у хворих на ХХН 5Д стадії. Матеріали та методи. У проспективне когортне дослідження включено 55 хворих на ХХН VД стадії з анемією, які отримують лікування гемодіалізом (ГД) у Київському міському науково-практичному центрі нефрології та діалізу, що є клінічною базою ДУ «Інститут нефрології НАМН України». Середній вік пацієнтів становив 51,4±11,5 року. З загального числа обстежених жінок було 35 (63,6%) та чоловіків – 20 (36,4%). Окрім стандартних методів дослідження всім хворим визначався рівень пролактину сироватки крові.


Результати. 24 пацієнти (44%) мали рівні ПЛ 11,8±5,1 нг/мл, а 31 (56%) пацієнтів мали рівень ПЛ 45,5±6,2 нг/мл (тобто підвищений рівень). У групі з підвищеним рівнем ПЛ анемія реєструвалася достовірно частіше, ніж у пацієнтів з нормальним рівнем ПЛ (р <0,01) при дозі еритропоезстимулювальних препаратів 50 ОД/кг/тиждень. Частота серцево-судинних подій у пацієнтів з підвищеним рівнем ПЛ була достовірно вищою, ніж у пацієнтів з нормальним рівнем ПЛ (р <0,01).


Висновки. Визначення рівня пролактину має важливе значення, оскільки цей гормон є предиктором збільшення смертності, в тому числі, серцево-судинної, прогресування атеросклерозу, виникнення гонадальної дисфункції, гінекомастії, прогресування остеопорозу та персистування анемії


Повний текст:

PDF

Посилання


Kolesnyk MO, editor. Natsionalnyi reestr khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok ta patsientiv z hostrym poshkodzhenniam nyrok: 2017 rik [National registry of patients with chronic kidney disease and patients with acute kidney damage: 2017]. Kyiv; 2018. 183 p. [In Ukrainian].

Melmed S, Casanueva FF, Hoffman AR, et al. Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96(2):273-88.

Lakshmi D, Meerа KS, Mahesh E. Serum prolactin level and inflammation in chronic kidney disease. International Journal of Biochemistry Research & Review. 2016; 14(1):1-9.

Lo JC, Beck GJ, Kaysen GA, et al. Hyperprolactinemia in end stage renal disease and effects of frequent hemodialysis. Hemodial Int. 2017; 21(2):190-196.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter