DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(64).2018.150000

Зв’язок поліморфізму rs1799983 гена NOS3 з цукровим діабетом 2 типу та розвитком його ускладнень

С. В. Зябліцев, О. П. Чернобривцев, Д. С. Зябліцев, С. О. Тарасенко

Анотація


Судинні ускладнення цукрового діабету (ЦД) можуть визначатися розвитком ендотеліальної дисфункції (ЕДФ), розвиток якої, в свою чергу, може залежати від поліморфізму генів, що регулюють стан ендотелію.


Мета: проведення аналізу результатів визначення асоціації поліморфізму rs1799983 гена NOS3 з ЦД 2 типу, розвитком ускладнень, клініко-лабораторними показниками, що характеризують тяжкість перебігу захворювання та розвиток ЕДФ.


Матеріал та методи. До дослідження залучено дані 152 хворих з ЦД 2 типу, віком від 34 до 80 років (53,9±8,4 року). До контрольної групи було залучено 95 практично здорових осіб. За результатами клініко-лабораторних обстежень визначали наявність ретинопатії, нефропатії за рівнями мікроальбумінурії та швидкості клубочкової фільтрації, сенсорної полінейропатії, ангіопатії нижніх кінцівок та артеріальної гіпертензії. Поліморфізм rs1799983 визначали методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі (ампліфікатор Gene Amp® PCR System 7500 Applied Biosystems, США) за допомогою тест-систем TaqMan Mutation Detection Assays Life-Technology (США). Для статистичної обробки отриманих даних використовували програму Statistica 10 (StatSoft, Inc., США).


Результати та їх обговорення. У хворих на ЦД 2 типу з української популяції розподіл алелів rs1799983 був пов’язаний з розвитком захворювання (χ2=5,82; р=0,016). Алель Т збільшував у 1,6 рази (ВШ=1,59; 95% ВІ 1,09-2,32) шанси розвитку ЦД 2 типу; вірогідною була домінантна модель успадкування (G/G проти G/T+Т/Т): ВШ=1,92; 95% ВІ 0,94-3,93 (р=0,045). Алель Т сприяв більшому рівню HbA1С, збільшенню рівня в крові креатиніну, мікроальбумінурії та зменшенню клубочкової фільтрації, що могло бути пов’язаним з меншим рівнем у крові оксиду азоту (NO) та eNOS. Це, на наш погляд, обумовлювало вплив алелю Т на наявність нефропатії за швидкістю клубочкової фільтрації (χ2=8,00; р=0,005) і за рівнем мікроальбумінурії (χ2=4,81; р=0,028) та обґрунтовувало його вплив на наявність артеріальної гіпертензії (χ2=4,74; р=0,029).


Висновок. Поліморфізм rs1799983 гена NOS3, який призводить до зниження активності eNOS, має відношення до розвитку нефропатії та артеріальної гіпертензії у хворих на ЦД 2 типу з української популяції.


Ключові слова


цукровий діабет 2 типу; нефропатія; артеріальна гіпертензія; поліморфізм rs1799983 гена NOS3

Повний текст:

PDF

Посилання


Pankiv VI. [Diabetes mellitus: diagnostic criteria, etiology and pathogenesis]. International Endocrinology Journal. 2013;8(56):53-64. [In Ukrainian].

Type 2 Diabetes Complications. Web-resource: www.endocrineweb.com/conditions/type-2-diabetes.

Pi X, Xie L, Patterson C. Emerging Roles of Vascular Endothelium in Metabolic Homeostasis. Circ Res. 2018 Aug 3;123(4):477-494. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313237.

Sinyachenko OV, Ziablitsev SV, Chernobryvtsev PA. [Endothelial dysfunction in glomerulonephritis]. Donetsk: New World; 2006. 152 p. [In Russian].

Carrizzo A, Izzo C, Oliveti M, et al. The Main Determinants of Diabetes Mellitus Vascular Complications: Endothelial Dysfunction and Platelet Hyperaggregation. Int J Mol Sci. 2018 Sep 28;19(10):2968. pii: E2968. doi: 10.3390/ijms19102968.

Babik B, Peták F, Agócs S, Blaskovics I, Alács E, Bodó K, Südy R. [Diabetes mellitus: endothelial dysfunction and changes in hemostasis]. Orv Hetil. 2018 Aug;159(33):1335-1345. doi: 10.1556/650.2018.31130. [In Hungarian].

Polovina MM, Potpara TS. Endothelial dysfunction in metabolic and vascular disorders. Postgrad Med. 2014 Mar; 126(2):38-53. doi: 10.3810/pgm.2014.03.2739.

Bermejo-Martin JF, Martín-Fernandez M, López-Mestanza C, Duque P, Almansa R. Shared Features of Endothelial Dysfunction between Sepsis and Its Preceding Risk Factors (Aging and Chronic Disease). J Clin Med. 2018 Oct 30;7(11). pii: E400. doi: 10.3390/jcm7110400.

Rani J, Mittal I, Pramanik A, et al. T2DiACoD: a gene atlas of type 2 diabetes mellitus associated complex disorders. Sci Rep. 2017 Jul 31; 7(1):6892. doi: 10.1038/s41598-017-07238-0

Campedelli FL, E Silva KSF, Rodrigues DA, Martins JVM, Costa IR, Lagares MH, Barbosa AM, de Morais MP, Moura KKVO. Polymorphism of the gene eNOS G894T (Glu298Asp) in symptomatic patients with atherosclerosis. Genet Mol Res. 2017 May 4; 16(2). doi: 10.4238/gmr16029550

Atay AE, Akbas H, Tumer C, Sakar MN, Esen B, Incebiyik A, Simsek S, Sit D. The association of association nitric oxide synthase gene G894T polymorphism and serum nitric oxide concentration with microalbuminuria in patients with gestational diabetes. Clin Nephrol. 2014 Feb; 81(2):105-11.

Sadati SM, Radfar M, Hamidi AK, Abdollahi M, Qorbani M, Esfahani EN, Amoli MM. Association between the polymorphism of Glu298Asp in Exon 7 of the eNOS gene with foot ulcer and oxidative stress in adult patients with type 2 diabetes. Can J Diabetes. 2018 Feb; 42(1):18-22. doi: 10.1016/j.jcjd.2017.03.001

Tabatabaei-Malazy O, Khodaeian M, Bitarafan F, Larijani B, Amoli MM. Polymorphisms of Antioxidant Genes as a Target for Diabetes Management. Int J Mol Cell Med. 2017 Summer; 6(3):135-147. doi: [10.22088/acadpub.BUMS.6.3.135]

IDF Diabetes Atlas Eighth Edition, 2017: 149. http://www.diabetesatlas.org/

Order of the Ministry of Health of Ukraine; dated December 21, 2012, No. 1118 "On Approval and Implementation of Medical-Technological Documents for the Standardization of Medical Aid in Type 2 Diabetes". Unified clinical protocol for primary and secondary (specialized) medical aid "Diabetes type 2". 2012. Kyiv.

El-Lebedy D. Interaction between endothelial nitric oxide synthase rs1799983, cholesteryl ester-transfer protein rs708272 and angiopoietin-like protein 8 rs2278426 gene variants highly elevates the risk of type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. Cardiovasc Diabetol. 2018 Jul 4; 17(1):97. doi: 10.1186/s12933-018-0742-8

Li JY, Tao F, Wu XX, Tan YZ, He L, Lu H. Polymorphic variations in manganese superoxide dismutase (MnSOD) and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) genes contribute to the development of type 2 diabetes mellitus in the Chinese Han population. Genet Mol Res. 2015 Oct 21; 14(4):12993-3002. doi: 10.4238/2015.October.21.20.

Jia Z, Zhang X, Kang S, Wu Y. Association of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Endocr J. 2013; 60(7):893-901. Epub 2013 Apr 7.

Toda N, Imamura T, Okamura T. Alteration of nitric oxide-mediated blood flow regulation in diabetes mellitus. Pharmacol Ther. 2010 Sep; 127(3):189-209.

Huo P, Zhang D, Guan X, Mei Y, Zheng H, Feng X. Association between genetic polymorphisms of ACE & eNOS and diabetic nephropathy. Mol Biol Rep. 2015 Jan; 42(1):27-33. doi: 10.1007/s11033-014-3736-y

Mogilevskyy SIu, Bushuieva OV, Ziablitsev SV, Natrus LV. Relationship of the AKR1B1 rs759853 and rs9640883 with the development of diabetic retinopathy. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2017; 2:3-7. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh2017237


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter