Патоморфоз пухлин щитоподібної залози в Прикарпатському ендемічному регіоні зоба за 2000-2002 та 2010-2012 роки

Автор(и)

  • Ю. О. Поспішіль Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна
  • В. І. Вовк Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна
  • У. В. Омеляш Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(63).2018.142714

Ключові слова:

патоморфоз, пухлини щитоподібної залози, аденома щитоподібної залози, рак щитоподібної залози, ендемічний регіон

Анотація

Мета роботи – вивчити патоморфоз пухлин щитоподібної залози (ЩЗ) в Прикарпатському ендемічному регіоні зоба за 2000-2002 та 2010-2012 роки.

Матеріали і методи. Проведено аналіз архіву результатів патогістологічних досліджень операційного матеріалу 3251 хворого, оперованого з приводу захворювань ЩЗ у Львівській обласній клінічній лікарні та Військовому медичному клінічному центрі Західного регіону за періоди з 2000 по 2002 рік (1377 випадків) та з 2010 по 2012 рік (1874 випадки).

Результати та обговорення. У 2000-2002 роках у порівнянні з 2010-2012 роками серед загального числа оперованих з приводу захворювань ЩЗ частка доброякісних пухлин зменшилась. На відміну від доброякісних пухлин ЩЗ, частка злоякісних пухлин серед загального числа хворих, оперованих з приводу захворювань ЩЗ, зросла. Серед загального числа оперованих з приводу тиреоїдної патології у третині випадках мали місце поєднання в одного пацієнта декількох захворювань ЩЗ: у 2000-2002 роках 29,2% та в 2010-2012 роках – 23,8% випадків. Пухлини ЩЗ часто поєднуються із зобом та фокальним тиреоїдитом.

Висновки. У жителів Прикарпатського ендемічного регіону зоба, оперованих з приводу тиреоїдної патології у 2000-2002 та 2010-2012 роках, виявлено прояви патоморфозу пухлин ЩЗ.

Біографії авторів

Ю. О. Поспішіль, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

Поспішіль Юрій Олексійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицини

В. І. Вовк, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

Вовк Володимир Іванович, к. мед. н., доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини

У. В. Омеляш, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

Омеляш Уляна Василівна, аспірант кафедри патологічної анатомії та судової медицини

Посилання

Аналіз ендокринологічної служби України у 2010 році та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / О. С. Ларін, В. І. Паньків, М. І. Селіваненко, О. О. Грачова // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 10–18.

Рак в Україні, 2011-2012. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. / З. П. Федоренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак та ін. // Бюлетень національного канцер-реєстру України, № 14. – Київ, 2013. – 120 с.

Абросимов А. Ю. Морфологическая характеристика рецидивирующего папиллярного рака щитовидной железы / А. Ю. Абросимов, М. И. Рыженкова // Архив патологии. – 2014. – № 5. – С. 13–19.

Абросимов А. Ю. Низкодифференцированный рак щитовидной железы / А. Ю. Абросимов, А. В. Сидорин, А. П. Шинкаркина // Архив патологии. – 2014. – № 2. – С. 48–54.

Кущаєва Є. С. Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініка, діагностика, лікування, прогноз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.14 «Ендокринологія» / Є. С. Кущаєва. – Київ, 2008. – 21 с.

Кротевич М. С. Морфологічні різновиди папілярного раку щитоподібної залози та прогноз хвороби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.02 «Патологічна анатомія» / М. С. Кротевич. – Харків, 2014. – 20 с.

Морфологічна характеристика тиреоїдної мікрокарциноми / О. В. Мужичук, Н. І. Афанасьєва, І. І. Яковцова та ін. // Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. – № 3. – С. 19–47.

Адамова Я. Г. Морфологические особенности различной патологии щитовидной железы у населения, проживающего в техногенно-загрязненном регионе / Я. Г. Адамова, А. Н. Чумаченко // Архив патологии. – 2007. – № 2. – С. 24–28.

Зурнаджи Л. Ю. Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна характеристика в різні періоди після Чорнобильської катастрофи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.14 «Ендокринологія» / Л. Ю. Зурнаджи. – Київ, 2009. – 24 с.

High prevalence of RET/PTC rearrangements in Ukrainian and Belarussian post-Chernobyl thyroid papillary carcinomas: a strong correlation between RET/PTC3 and the solid-follicular variant / G. A. Thomas, H. Bunnell, H. A. Cook, et al. // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 1999. – Vol. 84, N. 11. – P. 4232–4238

Сравнительная клинико-морфологическая характеристика рака щитовидной железы за периоды с 1980 по 1986 гг. и с 2006 по 2012 гг. / С. И. Шевченко, Р. С. Шевченко, О. С. Цыганенко // Харківська хірургічна школа. – 2014. – № 1 (64). – С. 24–27.

Медикаментозный патоморфоз щитовидной железы у больных с клиническим гипертиреозом, обусловленным изолированной аутоиммунной тиреопатией и декомпенсированной функциональной тиреоидной автономной гиперфункцией / В. А. Туманский, Ю. В. Мартовицкая, Ю. Н. Сорока, О. С. Доля // Патологія. – 2010. – № 1. – С. 35–38.

Harach H. R. Thyroid cancer and thyroiditis in the goitrous region of Salta, Argentina, before and after iodine prophylaxis / H. R. Harach, E. D. Williams // Clin. Endocrinology (Oxf ). – 1995. – Vol. 43, N. 6. – P. 701–6.

Гульчій М. В. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14.01.14 «Ендокринологія», 14.01.03 «Хірургія»/ М. В. Гульчій. – Київ, 2008. – 35 с.

Клинико-морфологические характеристики сочетанного течения рака щитовидной железы и доброкачественной тиреоидной патологии / А. В. Мужичук, Н. И. Афанасьева, В. Г. Шевцов, В. В. Мужичук // Международный медицинский журнал. – 2009. – № 2. – С. 91–95.

Аутоимунный тиреоидит и рак щитовидной железы: клинико-морфологические аспекты сочетанной патологи / Н. В. Гульчий, И. В. Аветисьян, А. О. Яровой, А. П. Демидюк // Український медичний часопис. – 2001. – № 3. – С. 84–87.

Поспішіль Ю. О. Патоморфоз непухлинних захворювань щитоподібної залози у Прикарпатському ендемічному зобному регіоні за 2000-2002 і 2010-2012 роки / Ю. О. Поспішіль, В. І. Вовк, У. В. Омеляш // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2015. – № 1 (49). – С. 24–29.

Якимець Н. С. Патоморфологічні особливості автоімунного тиреоїдиту Хашімото у Прикарпатському ендемічному регіоні зоба: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.02 «Патологічна анатомія» / Н. С. Якимець. – Львів, 2011. – 22 с.

Вовк В. І. Патоморфоз основних хірургічних захворювань щитовидної залози в Прикарпатті: дис. канд. мед. наук. – Львів, 1993. – 136 с.

WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs / R. V. Lloyd, R. Y. Osamura, G. Kloppel, J. Rosai – IARC Lyon, 2017. – 355 p.

Harach H. R. Thyroid cancer and thyroiditis in Salta, Argentina: a 40-yr study in relation to iodine prophylaxis / H. R. Harach, D. A. Escalante, E.S. Day // Endocrine Pathology. – 2002. – Vol. 13, N. 3. – P. 175–81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-20

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження