DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(63).2018.142714

Патоморфоз пухлин щитоподібної залози в Прикарпатському ендемічному регіоні зоба за 2000-2002 та 2010-2012 роки

Ю. О. Поспішіль, В. І. Вовк, У. В. Омеляш

Анотація


Мета роботи – вивчити патоморфоз пухлин щитоподібної залози (ЩЗ) в Прикарпатському ендемічному регіоні зоба за 2000-2002 та 2010-2012 роки.


Матеріали і методи. Проведено аналіз архіву результатів патогістологічних досліджень операційного матеріалу 3251 хворого, оперованого з приводу захворювань ЩЗ у Львівській обласній клінічній лікарні та Військовому медичному клінічному центрі Західного регіону за періоди з 2000 по 2002 рік (1377 випадків) та з 2010 по 2012 рік (1874 випадки).


Результати та обговорення. У 2000-2002 роках у порівнянні з 2010-2012 роками серед загального числа оперованих з приводу захворювань ЩЗ частка доброякісних пухлин зменшилась. На відміну від доброякісних пухлин ЩЗ, частка злоякісних пухлин серед загального числа хворих, оперованих з приводу захворювань ЩЗ, зросла. Серед загального числа оперованих з приводу тиреоїдної патології у третині випадках мали місце поєднання в одного пацієнта декількох захворювань ЩЗ: у 2000-2002 роках 29,2% та в 2010-2012 роках – 23,8% випадків. Пухлини ЩЗ часто поєднуються із зобом та фокальним тиреоїдитом.


Висновки. У жителів Прикарпатського ендемічного регіону зоба, оперованих з приводу тиреоїдної патології у 2000-2002 та 2010-2012 роках, виявлено прояви патоморфозу пухлин ЩЗ.


Ключові слова


патоморфоз; пухлини щитоподібної залози; аденома щитоподібної залози; рак щитоподібної залози; ендемічний регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз ендокринологічної служби України у 2010 році та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / О. С. Ларін, В. І. Паньків, М. І. Селіваненко, О. О. Грачова // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 10–18.

Рак в Україні, 2011-2012. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. / З. П. Федоренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак та ін. // Бюлетень національного канцер-реєстру України, № 14. – Київ, 2013. – 120 с.

Абросимов А. Ю. Морфологическая характеристика рецидивирующего папиллярного рака щитовидной железы / А. Ю. Абросимов, М. И. Рыженкова // Архив патологии. – 2014. – № 5. – С. 13–19.

Абросимов А. Ю. Низкодифференцированный рак щитовидной железы / А. Ю. Абросимов, А. В. Сидорин, А. П. Шинкаркина // Архив патологии. – 2014. – № 2. – С. 48–54.

Кущаєва Є. С. Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініка, діагностика, лікування, прогноз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.14 «Ендокринологія» / Є. С. Кущаєва. – Київ, 2008. – 21 с.

Кротевич М. С. Морфологічні різновиди папілярного раку щитоподібної залози та прогноз хвороби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.02 «Патологічна анатомія» / М. С. Кротевич. – Харків, 2014. – 20 с.

Морфологічна характеристика тиреоїдної мікрокарциноми / О. В. Мужичук, Н. І. Афанасьєва, І. І. Яковцова та ін. // Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. – № 3. – С. 19–47.

Адамова Я. Г. Морфологические особенности различной патологии щитовидной железы у населения, проживающего в техногенно-загрязненном регионе / Я. Г. Адамова, А. Н. Чумаченко // Архив патологии. – 2007. – № 2. – С. 24–28.

Зурнаджи Л. Ю. Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна характеристика в різні періоди після Чорнобильської катастрофи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.14 «Ендокринологія» / Л. Ю. Зурнаджи. – Київ, 2009. – 24 с.

High prevalence of RET/PTC rearrangements in Ukrainian and Belarussian post-Chernobyl thyroid papillary carcinomas: a strong correlation between RET/PTC3 and the solid-follicular variant / G. A. Thomas, H. Bunnell, H. A. Cook, et al. // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 1999. – Vol. 84, N. 11. – P. 4232–4238

Сравнительная клинико-морфологическая характеристика рака щитовидной железы за периоды с 1980 по 1986 гг. и с 2006 по 2012 гг. / С. И. Шевченко, Р. С. Шевченко, О. С. Цыганенко // Харківська хірургічна школа. – 2014. – № 1 (64). – С. 24–27.

Медикаментозный патоморфоз щитовидной железы у больных с клиническим гипертиреозом, обусловленным изолированной аутоиммунной тиреопатией и декомпенсированной функциональной тиреоидной автономной гиперфункцией / В. А. Туманский, Ю. В. Мартовицкая, Ю. Н. Сорока, О. С. Доля // Патологія. – 2010. – № 1. – С. 35–38.

Harach H. R. Thyroid cancer and thyroiditis in the goitrous region of Salta, Argentina, before and after iodine prophylaxis / H. R. Harach, E. D. Williams // Clin. Endocrinology (Oxf ). – 1995. – Vol. 43, N. 6. – P. 701–6.

Гульчій М. В. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14.01.14 «Ендокринологія», 14.01.03 «Хірургія»/ М. В. Гульчій. – Київ, 2008. – 35 с.

Клинико-морфологические характеристики сочетанного течения рака щитовидной железы и доброкачественной тиреоидной патологии / А. В. Мужичук, Н. И. Афанасьева, В. Г. Шевцов, В. В. Мужичук // Международный медицинский журнал. – 2009. – № 2. – С. 91–95.

Аутоимунный тиреоидит и рак щитовидной железы: клинико-морфологические аспекты сочетанной патологи / Н. В. Гульчий, И. В. Аветисьян, А. О. Яровой, А. П. Демидюк // Український медичний часопис. – 2001. – № 3. – С. 84–87.

Поспішіль Ю. О. Патоморфоз непухлинних захворювань щитоподібної залози у Прикарпатському ендемічному зобному регіоні за 2000-2002 і 2010-2012 роки / Ю. О. Поспішіль, В. І. Вовк, У. В. Омеляш // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2015. – № 1 (49). – С. 24–29.

Якимець Н. С. Патоморфологічні особливості автоімунного тиреоїдиту Хашімото у Прикарпатському ендемічному регіоні зоба: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.02 «Патологічна анатомія» / Н. С. Якимець. – Львів, 2011. – 22 с.

Вовк В. І. Патоморфоз основних хірургічних захворювань щитовидної залози в Прикарпатті: дис. канд. мед. наук. – Львів, 1993. – 136 с.

WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs / R. V. Lloyd, R. Y. Osamura, G. Kloppel, J. Rosai – IARC Lyon, 2017. – 355 p.

Harach H. R. Thyroid cancer and thyroiditis in Salta, Argentina: a 40-yr study in relation to iodine prophylaxis / H. R. Harach, D. A. Escalante, E.S. Day // Endocrine Pathology. – 2002. – Vol. 13, N. 3. – P. 175–81.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter