Експертна система прогнозування стадії діабетичної ретинопатії на основі аналізу дисфункції тромбоцитів

Автор(и)

  • А. С. Гудзь Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Ukraine
  • М. Л. Максимців Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Ukraine
  • С. В. Зябліцев Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Ukraine
  • С. Ю. Могілевський Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Ukraine
  • В. Г. Гур’янов Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(62).2018.135509

Ключові слова:

діабетична ретинопатія, агрегація тромбоцитів, прогноз стадій

Анотація

Мета роботи: на підставі визначення дисфункції тромбоцитів (Тц) з використанням методів багатофакторного нейромережевого та логістичного регресійного моделювання розробити експертну систему прогнозування стадії діабетичної ретинопатії (ДР) на момент первинного обстеження хворого.

Матеріал і методи. Модель була побудована (пакет Statistica Neural Network v.4.0B) за результатами клініко-лабораторного дослідження 99 хворих (99 очей) із цукровим діабетом 2 типу та ДР. Оцінку агрегації Тц проводили спектрофотометричним методом на агрегометрі ChronoLog (США). В дослідженні застосовували агоністи (Sigma, США): аденозиндифосфат (АДФ; 2,5 мкМ); адреналін (2,5 мкМ); ангіотензин-2 (Ан-2; 1 мкМ); фактор активації тромбоцитів (ФАТ; 75 мкМ) і колаген (2,0 мг/мл). Агоністи використовували в ефективній концентрації (ЕС50), що викликала у здорових осіб (10 донорів) агрегацію Тц на рівні 50±5%.

Результати та обговорення. Для визначення провідних детермінант розвитку стадій ДР проведено математичний аналіз із використанням методів побудови багатофакторних нейромережевих та логістичних регресійних моделей. Прогнозування стадії ДР у двофакторній лінійній нейромережевій моделі ґрунтувалося на агрегації Тц, індукованій АДФ і колагеном; точність прогнозу становила 81,8% (95% ДІ 73,5-88,8%). Також побудована чотирифакторна нелінійна нейромережева MLP-модель (агрегація, індукована Ан-2, АДФ, адреналіном і колагеном), яка дозволила підвищити точність прогнозування стадії ДР до 93,9% (95% ДІ 88,3-97,8%).

Висновки. Вперше на основі визначення агрегації Тц запропонована експертна система, що заснована на побудові нейромережевих моделей. З високою точністю прогнозування моделі дозволяють прогнозувати розвиток стадії ДР вже при первинному зверненні пацієнта.

Біографії авторів

А. С. Гудзь, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

Гудзь Андрій Степанович, д. мед. н., доцент, завідувач кафедри офтальмології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

М. Л. Максимців, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

Maximtsev ML

С. В. Зябліцев, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Зябліцев Сергій Володимирович, д. мед. н., професор кафедри патофізіології, м. Київ

С. Ю. Могілевський, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

д. мед. н., професор кафедри офтальмології

В. Г. Гур’янов, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Guryanov VG

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження