Особливості артеріального тиску та дисфункції ендотелію у хворих на цукровий діабет 2 типу і первинний гіпотиреоз

Автор(и)

  • В. І. Паньків Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна
  • Т. Ю. Юзвенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна
  • І. В. Паньків Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(62).2018.135456

Ключові слова:

цукровий діабет, первинний гіпотиреоз, артеріальна гіпертензія, дисфункція ендотелію

Анотація

Мета роботи – вивчити особливості артеріального тиску (АТ) і порушення функції ендотелію у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом.

Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 65 хворих на ЦД 2 типу та артеріальну гіпертензію (АГ) II cтупеня. Пацієнти були розподілені на дві групи. До першої групи увійшло 35 осіб з ЦД 2 типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом. Другу групу сформували 25 хворих на ЦД 2 типу без патології щитоподібної залози. Добовий моніторинг АТ проводився за стандартною методикою. Оцінку ендотелій-залежної вазодилятації (ЕЗВД) проводили за допомогою механічного тесту. Ендотелійнезалежна вазодилятація оцінювалася після сублінгвального прийому 500 мкг нітрогліцерину.

Результати. Виявлено збільшення індексу часу діастолічного АТ і порушення добового ритму АТ з переважанням профілю «non-dipper» у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом. Встановлено зниження ЕЗВД і підвищення концентрації ендотеліну-1 в осіб з ЦД 2 типу, гіпотиреозом та АГ.

Висновки. Встановлена кореляція параметрів функції ендотелію з показниками вуглеводного, ліпідного обміну, АТ, інсулінорезистентності, рівнем тиреотропного гормону у хворих на поєднану патологію.

Біографії авторів

В. І. Паньків, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паньків Володимир Іванович, Д-р. мед. н., професор, Провідний наук.співроб. відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень

Т. Ю. Юзвенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Юзвенко Тетяна Юріївна, Д-р. мед. н., с.н.с., завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень

І. В. Паньків, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Паньків Іван Володимирович, канд. мед. наук, асист. кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Посилання

Kim MJ, Lim NK, Choi SJ, Park HY. Hypertension is an independent risk factor for type 2 diabetes: the Korean genome and epidemiology study. Hypertens Res. 2015;38(11):783-789. doi: 10.1038/hr.2015.72

The Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet. 2010;375(9733):2215-2222. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60484-9

Nazar CMJ. Mechanism of hypertension in diabetic nephropathy. J Nephropharmacol. 2014;3(2):49-55.

Van Buren PN, Toto R. Hypertension in Diabetic Nephropathy:

Epidemiology, Mechanisms, and Management. Adv Chronic Kidney Dis. 2011;18(1):28-41. doi: 10.1053/j.ackd.2010.10.003

Hamilton SJ, Watts GF. Endothelial Dysfunction in Diabetes: Pathogenesis, Significance, and Treatment. Rev Diabet Stud. 2013;10(2-3):133-156. doi: 10.1900/RDS.2013.10.133

Wong WT, Tian XY, Huang Y. Endothelial dysfunction in diabetes and hypertension: cross talk in RAS, BMP4, and ROS-dependent COX-2-derived prostanoids. J Cardiovasc Pharmacol. 2013;61(3):204-14. doi:

10.1097/FJC.0b013e31827fe46e.

Unnikrishnan AG, Kalra S, Sahay RK, Bantwal G, John M, Tewari N. Prevalence of hypothyroidism in adults: An epidemiological study in eight cities of India. Indian J Endocrinol Metab. 2013;17(4):647-652. doi:

10.4103/2230-8210.113755

Patil VP, Shilpasree AS, Patil VS, Pravinchandra KR, Ingleshwar DG, Vani AC. Evaluation of renal function in subclinical hypothyroidism. J Lab Physicians. 2018;10(1):50-55.

Bensenor IM, Olmos RD, Lotufo PA. Hypothyroidism in elderly: diagnosis and management. Clin Interv Aging. 2012;7:97-111. doi:

10.2147/CIA.S23966.

Swamy RM, Naveen K, Srinivasa K, Manjunath GN, Byrav DS, Venkatesh G. Evaluation of hypothyroidism as a complication in Type 2 Diabetes Mellitus. Biomedical Research. 2012;23(2):170-172.

Zelinska NB. [Clinical evidence of cardiovascular disorders in patients with hypothyroidism]. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2008;(1):18-27. [Ukrainian]

Niknam N, Khalili N, Khosravi E, Nourbakhsh M. Endothelial dysfunction in patients with subclinical hypothyroidism and the effects of treatment with

levothyroxine. Adv Biomed Res. 2016;5:38. doi:

10.4103/2277-9175.178783

Razvi S, Shakoor A, Vanderpump M, Weaver JU, Pearce SH. The influence of age on the relationship between subclinical hypothyroidism and ischemic heart disease: A metaanalysis. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93:2998-3007.

Kim SK, Kim SH, Park KS, Park SW, Cho YW. Regression of the increased common carotid artery-intima media thickness in subclinical hypothyroidism after thyroid hormone replacement. Endocr J. 2009;56:753-758.

Gierach M, Gierach J, Junik R. Insulin resistance and thyroid disorders. Endokrynol Pol. 2014;65(1):70-6. doi: 10.5603/EP.2014.0010.

Kapadia KB, Bhatt PA, Shah JS. Association between altered thyroid state and insulin resistance. J Pharmacol Pharmacother. 2012; 3(2):156-160. doi: 10.4103/0976-500X.95517

Ahirwar AK, Singh A, Jain A, Patra SK, Goswami B, Bhatnagar MK, Bhattacharjee J. Raised TSH is associated with endothelial dysfunction in

Metabolic Syndrome: A case control study. Rom J Intern Med. 2017;55(4):212-221. doi: 10.1515/rjim-2017-0023.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження