DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(61).2018.126911

Зниження частоти післяопераційної гіпокальцемії у пацієнтів з дифузним токсичним зобом шляхом усунення дефіциту вітаміну D на доопераційному етапі

О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько

Анотація


Мета роботи – вивчити вплив вітаміну D на ризик виникнення та перебіг післяопераційного гіпопаратиреозу та гіпокальцемії у пацієнтів з дифузним токсичним зобом.


Матеріали і методи. Проаналізовано результати рівнів паратиреоїдного гормону (ПТГ) та Са++ в сироватці крові в післяопераційному періоді (ранок наступного дня після операції) та наявність клінічних симптомів гіпокальцемії у 98 хворих, прооперованих з приводу дифузного токсичного зобу. 22 хворим (22,4%) тиреоїдектомія виконана на тлі лабораторно підтвердженого нормального рівня загального вітаміну (25(OH)D) (>30 пг/мл) – основна група. 76 (77,6%) хворих були прооперовані на тлі зниженого вмісту вітаміну D – контрольна група. За наявністю клінічних ознак гіпокальцемії (один симптом та більше) всіх прооперованих хворих було розподілено на 4 групи:1 – відсутність явних клінічних проявів, 54 (55,1%), 2 – легка форма, 23 (23,47%), 3 – середньої тяжкості, 12 (12,24%), 4 – тяжка форма, 9 (9,19%).


Результати та обговорення. Доведено збільшення ступеню клінічних проявів гіпокальцемії зі зменшенням рівнів ПТГ та Са++ крові в групі пацієнтів, прооперованих з приводу ДТЗ (екстрафасціальна тиреоїдектомія) на тлі зниженого вмісту вітаміну D в сироватці крові. Так, у пацієнтів основної групи (нормальний рівень вітаміну D в доопераційному періоді) клінічна гіпокальцемія спостерігалася у 36,37% проти 47,37% у контрольній групі. Ступінь важкості легкий та середній також спостерігалися рідше у основній групі порівняно з контрольною (27,27% та 38,16% відповідно). У пацієнтів з нормальним рівнем (25(OH)D) (>30 пг/мл) лабораторні гіпопаратиреоз та гіпокальцемія зустрічалися на 12,2% та 13,64% відповідно рідше, ніж у пацієнтів зі зниженим рівнем вітаміну D, хоча ця відмінність не набула статистичної достовірності. Наші результати ілюструють наявність впливу доопераційного гіповітамінозу D на підвищення частоти виникнення післяопераційної гіпокальцемії у пацієнтів, яким виконували тотальну тиреоїдектомію з приводу ДТЗ. А це означає, що термін перебування таких пацієнтів у стаціонарі буде довшим, а самі вони будуть потребувати відповідної корекції лікування.


Висновки. Гіповітаміноз D спостерігається у 84% хворих з ДТЗ в доопераційному періоді. Дефіцит вітаміну D у крові хворих з ДТЗ збільшує ризик розвитку післяопераційного гіпопаратиреозу та лабораторної гіпокальцемії на 12,2% та 13,64% відповідно. Призначення препаратів вітаміну D з метою корекції гіповітамінозу D на доопераційному етапі зменшує вірогідність виникнення післяопераційної клінічної гіпокальцемії у хворих з ДТЗ окрім важкої форми та зменшує тривалість стаціонарного перебування хворих.


Ключові слова


гіповітаміноз D; тиреоїдектомія; гіпокальцемія

Повний текст:

PDF

Посилання


Holick MF. High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health. Mayo Clin Proc. 2006; 81:353-373.

Povoroznyuk VV, Balatska VYa, Muts VYa, Vdovina OA. [Deficiency and low vitamin D status in Ukrainian population]. Bol. Sustavy. Pozvonochnik. 2011; (4):5-13. [Ukrainian].

Park J, Frank E, Simental A Jr, Yang S, Vuong C, Lee S, Filho PA. Management of Completion and Total Thyroidectomy Patients Based on 1-Hour Postoperative Parathyroid Hormone. Am Surg. 2016 Oct; 82(10):881-884.

Kirkby-Bott J, Markogiannakis H, Skandarajah A, Cowan M, Fleming B, Palazzo F. Preoperative vitamin D deficiency predicts postoperative hypocalcemia after total thyroidectomy. World J Surg. 2011 Feb; 35(2):324-30.

Tripathi M, Karwasra RK, Parshad S. Effect of preoperative vitamin D deficiency on postoperative hypocalcemia after thyroid surgery. Thyroid Res. 2014; 7:8.

Griffin TP, Murphy MS, Sheahan P. Vitamin D and risk of postoperative hypocalcemia after total thyroidectomy. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2014; 140:346-51.

Cherian AJ, Ponraj S, Gowri S M, Ramakant P, Paul TV, Abraham DT, Paul MJ. The role of vitamin D in post-thyroidectomy hypocalcemia: still an enigma. Surgery. 2016; 159:532-38.

Wang X, Zhu J, Liu F, Gong Y, Li Z. Preoperative Vitamin D Deficiency and Postoperative Hypocalcemia in Thyroid Cancer Patients Undergoing Total Thyroidectomy plus Central Compartment Neck Dissection. Oncotarget. 2017 May 8; 8(44):78113-78119.

Mehrvarz S, Mohebbi HA, Kalantar Motamedi MH, Khatami SM, Rezaie R, Rasouli HR. Parathyroid hormone measurement in prediction of hypocalcaemia following thyroidectomy. J Coll Physicians Surg Pak. 2014 Feb; 24(2):82-7.

Nechai O, Tovkay O, Cherenko S. [Measurement of serum parathyroid hormone during the early postoperative period as a predictor of clinical hypocalcaemia]. Clinical endocrinology and endocrine surgery. 2017; (4):30-36. [Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter