DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(61).2018.126910

Корекція серединного ятрогенного стенозу гортані в ранньому післяопераційному періоді у тиреоїдній хірургії

О. С. Ларін, В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко

Анотація


Мета роботи. Визначення тактики лікувальних заходів у хворих з прогресуючим серединним стенозом гортані в ранньому післяопераційному періоді в хірургії щитоподібної залози (ЩЗ).


Матеріал і методи. Проведено аналіз проявів серединного стенозу гортані у 17 пацієнтів. Розглянуто варіанти консервативного лікування у 10 пацієнтів і хірургічного лікування у 7 пацієнтів з неефективністю консервативної терапії та прогресуванням стенозу.


Результати і обговорення. Консервативну терапію застосували у 10 пацієнтів, у двох відзначалася позитивна динаміка з повним відновленням функцій гортані. Можливою причиною травми могло бути механічне некритичне пошкодження зворотного гортанного нерва (ЗГН) зі збереженням анатомічної цілісності або його електротравма. У п’яти пацієнтів відзначено відновлення рухливості однієї голосової складки (ГС), контралатеральна ГС займала парамедіанне або латеральне положення. У трьох пацієнтів було виконано лікування ЛОР-спеціалістами: латерофіксація, хордектомія. У підсумку, повне відновлення функцій гортані настало в 20% випадків, голосова функція гортані не відновилася в повному обсязі в 70%. При хірургічному лікуванні в одному випадку видимих пошкоджень ЗГН виявлено не було. Причиною розвитку серединного стенозу слід вважати підвищену електрочутливість. Процес відновлення тривав до 1 місяця. У другому випадку виявлена циркулярна травма обох ЗГН. Виконано зліва анастомоз ЗГН – ЗГН, праворуч – неселективну реінервацію анастомозом ansa cervicalis – ЗГН, але прогресуюча дихальна недостатність призвела до виконання латерофіксаціі ГС. Фонаторна функція була втрачена. У шести пацієнтів було виявлено порушення цілісності одного ЗГН. Всім провели реінервацію гортані анастомозом ansa cervicalis – ЗГН. В результаті досягнуто поліпшення фонаторної функції гортані при відсутності або невиразній дихальній недостатності.


Висновки. Післяопераційний стеноз гортані – загрозливий стан. Ревізія показана, якщо немає достовірної інформації про цілісність ЗГН, при наявності ознак гострої денервації внутрішніх м’язів гортані. Неефективність консервативної терапії, дихальна недостатність – показання до проведення хірургічної ревізії та оцінки цілісності ЗГН. Неселективна реінервація ansa cervicalis – ЗГН досить ефективна при цілісності контрлательного ЗГН і практично повністю відновлює соціальну складову голосу. При стенозі гортані в разі циркулярної травми обох ЗГН доцільна унілатеральна селективна реінервація заднього щиточерпакоподібного м’язу. Дана методика вимагає подальшого вивчення і вдосконалення.


Ключові слова


двобічний парез гортані; щитоподібна залоза; тиреоїдна хірургія; реінервація гортані

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kulyayeva YuV, Lutzevich SI. [Laryngeal paresis after thyroid surgery]. Bul Med Internet-konferentsiy. 2014; (5):677. [Russian].

Kern KA. Medicolegal analysis of errors in diagnosis and treatment of surgical endocrine disease. Surgery. 1993 Dec; 114(6):1167-73.

Hydman J, Björck G, Persson JK, Zedenius J, Mattsson P. Diagnosis and prognosis of iatrogenic injury of the recurrent laryngeal nerve. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2009 Jul; 118(7):506-11.

Zambudio AR, Rodríguez J, Riquelme J, Soria T, Canteras M, Parrilla P. Prospective study of postoperative complications after total thyroidectomy for multinodular goiters by surgeons with experience in endocrine surgery. Ann Surg. 2004 Jul; 240(1):18-25.

Filho JG, Kowalski LP. Postoperative complications of thyroidectomy for differentiated thyroid carcinoma. Am J Otolaryngol. 2004; 25(4):225-230.

Karamanakos SN, Markou KB, Panagopoulos K, et al. Complications and risk factors related to the extent of surgery in thyroidectomy. Results from 2,043 procedures. Hormones (Athens). 2010; 9(4):318-325.

Vetshev PS, et al. [Bilateral vocal fold mobility impairment after thyroid surgery: is tracheostomy always needed?] Sovremennye aspekty khirurgicheskoy endokrinologii. 2003; (1):59-64. [Russian].

Marina MB, Marie JP, Birchall MA. Laryngeal reinnervation for bilateral vocal fold paralysis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Dec; 19(6):434-8.

Bhattacharyya N, Fried MP. Assessment of the morbidity and complications of total thyroidectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2002; 128(4):389-92.

Vasilenko YuS. [The Voice. Phoniatric aspects]. M; 2013. 207 p.

Crumley RL. Unilateral recurrent laryngeal nerve paralysis. J Voice. 1994 Mar;8(1):79-83.

Miyauchi A, Inoue H, Tomoda C, et al. Improvement in phonation after reconstruction of the recurrent laryngeal nerve in patients with thyroid cancer invading the nerve. Surgery. 2009 Dec; 146(6):1056-62.

Zheng H, Li Z, Zhou S, Cuan Y, Wen W. Update: laryngeal reinnervation for unilateral vocal cord paralysis with the ansa cervicalis. Laryngoscope. 1996 Dec; 106(12 Pt 1):1522-7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Куляева Ю.В. Парез гортани после оперативных вмешательств на щитовидной железе / Ю.В. Куляева, С.И. Луцевич // Бюл. мед. интернет-конференций. – 2014. – No 5. – С. 677.


Kern K.A. Medicolegal analysis of errors in diagnosis and treatment of surgical endocrine disease / K.A. Kern // Surgery. – 1993. – Vol. 114, N. 6. – P. 1167–1173.


Diagnosis and prognosis of iatrogenic injury of the recurrent laryngeal nerve / [J. Hydman, G. Bjorck, J.K. Persson, et al.] //Ann. Otol. Rhinol. Laringol. – 2009. – Vol. 118, N. 7. – P. 506–501.


Prospective study of postoperative complications after total thyroidectomy for multinodular goiters by surgeons with experience in endocrine surgery. / [A.R. Zambudio, J. Rodriguez, J. Riquelme, et al.] // Ann Surg. – 2004. – Vol. 240, N.1. – P. 18–25.


Filho J. G. Postoperative complications of thyroidectomy for differentiated thyroid carcinoma. / J.G. Filho, L.P. Kowalski. // Am J Otolaryngol. – 2004. – Vol. 25, N. 4. – С. 225–230.


Complications and risk factors related to the extent of surgery in thyroidectomy. Results from 2,043 procedures. / [S.N. Karamanakos, K.B. Markou, K. Panagopoulos, et al.]. // Hormones (Athens). – 2010. – Vol. 9, N. 4. – P. 318–325.


Двустороннее нарушение подвижности голосовых складок после операции на щитовидной железе: всегда ли нужна трахеостомия? / Ветшев П.С. и др. // Современные аспекты хирургической эндокринологии. – 2003. – No 1. – С. 59–64.


Marina M.B. Laryngeal reinnervation for bilateral vocal fold paralysis / M.B. Marina, J.P. Marie, M.A. Birchall // Curr. Opin. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2011. – Vol. 19, N. 6. – P. 434–438.


Bhattacharyya N. Assessment of the morbidity and complications of total thyroidectomy / N. Bhattacharyya, M.P. Fried. // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2002. – Vol. 128, N. 4. – P. 389–92.


Василенко Ю.С. Голос. Фониатрические аспекты. – М. – 2013. – 207 с.


Crumley R.L. Unilateral recurrent laryngeal nerve paralysis / R.L. Crumley // J. Voice. – 1994. – Vol. 8, N. 1. – P. 79–83.


Improvement in phonation after reconstruction of the recurrent laryngeal nerve in patients with thyroid cancer invading the nerve / [A. Miyauchi, H. Inoue, C. Tomoda, et al.] // Surgery. – 2009. – Vol. 146, N. 6. – P. 1056-1062.


Update. Laryngeal reinnervation for unilateral vocal cord paralysis with the ansa cervicalis / [H. Zheng, Z. Li, S. Zhou, et al.] // Laryngoscope. – 1996. Vol. 106. – P. 1522–1527.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter