DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(61).2018.126905

Скринінг субклінічного синдрому Кушинга у пацієнтів з артеріальною гіпертензією

О. Е. Третяк, С. М. Черенько

Анотація


Мета дослідження – визначення поширеності субклінічного синдрому Кушинга (СК) серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) і діагностичної цінності клініко-лабораторних показників, які використовуються для діагностики субклінічного СК.


Об'єкт і методи дослідження. В групу скринінгу СК включено 140 осіб з АГ, з них 84 жінки (59,9%) і 56 чоловіків (40,1%). Медіана віку пацієнтів становила 48,6 року, тривалість АГ – 8,5 року. Згідно затвердженого алгоритму на 1 етапі скринінгу всім пацієнтам виконано визначення кортизолу на тлі нічної дексаметазонової проби, з пороговим значенням 1,8 мкг/дл. На 2 етапі виконані аналізи добової екскреції вільного кортизолу і рівня АКТГ вранці.


Результати і обговорення. В результаті скринінгу СК серед пацієнтів з АГ субклінічний СК підтверджений у 8 пацієнтів (5,7%). Переважаючим варіантом субклінічного синдрому Кушинга є двобічні (4 з 8, вузлова гіперплазія) і однобічні (3 з 8, аденоми) утворення надниркових залоз, кортикотропінома гіпофіза виявлена у 1 пацієнта. При порівнянні групи пацієнтів з АГ із пацієнтами з АГ на тлі СК достовірних відмінностей у тривалості захворювання, наявності метаболічних ускладнень і рівня добової екскреції кортизолу не виявлено.


Найбільш інформативним діагностичним тестом є нічна дексаметазонова проба з пороговим значенням СОР (cut-off point) 2,04 мкг/дл. Рівень АКТГ крові є другим за значимістю лабораторним тестом з пороговим значенням СОР (cut-off point) 8,5 пг/мл. У половині випадків прихованої гіперкортизолемії, встановленої при скринінгу пацієнтів з АГ, поряд з автономною секрецією кортизолу підтверджений первинний гіперальдостеронізм. Для оптимізації діагностики пацієнтів груп ризику потрібна розробка інтегрованої моделі, яка включає анамнестичні, клінічні і лабораторні показники.


Ключові слова


вторинна артеріальна гіпертензія; субклінічний синдром Кушинга; кортизол; АКТГ

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Reddy KS. Cardiovascular disease in non-western countries. N Engl J Med. 2004 Jun 10; 350(24):2438-40

Kovalenko VM, Kornatskyi VM., editors. [Medical and social features of diseases of circulatory system (analytic and statistical manual)]. K; 2009. 147 р. [Ukrainian].

Chirpa S, Baby C, Jacob JJ. Neuro-endocrine regulation of blood pressure. Indian J Endocrinol Metab. 2011 Oct; 15 Suppl 4:S281-8.

Carey RM. Overview of endocrine systems in primary hypertension. Endocrinol Metab Clin North Am. 2011 Jun; 40(2):265-77.

Schwartz GL. Screening for Adrenal-Endocrine Hypertension: Overview of Accuracy and Cost-effectiveness. Endocrinol Metab Clin North Am. 2011 Jun; 40(2): 279-294.

Svishchenko YeP, Bahrii AE, Yena LM, et al. [Recommendations on differential diagnosis of arterial hypertension]. Ukrainian Association of Cardiologists, Ukrainian Union "Against Hypertension", Ukrainian Association of Endocrine Surgeons, Association of Nephrologist of Ukraine; 2014. 61 р. [Ukrainian].

Velasco A, Vongpatanasin W. The evaluation and treatment of endocrine forms of hypertension. Curr Cardiol Rep. 2014 Sep; 16(9):528.

Chiodini I, Albani A, Ambrogio AG, et al. Six controversial issues on subclinical Cushing’s syndrome. Endocrine. 2017 May; 56(2):262-266.

Chiodini I, Morelli V. Subclinical Hypercortisolism: How to Deal with It? Front Horm Res. 2016; 46:28-38.

Belaia ZhE, Rozhinskaia LYa, Melnichenko GA, Dedov II. [Current views of the screening and diagnostics of endogenous hypercorticism]. Problemy Endokrinologii. 2012; 58(4):35-41. [Russian].

Di Dalmazi G, Vicennati V, Garelli S, et al. Cardiovascular events and mortality in patients with adrenal incidentalomas that are either non-secreting or associated with intermediate phenotype or subclinical Cushing's syndrome: a 15-year retrospective study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014 May; 2(5):396-405.

Debono M, Bradbum M, Bull M., et al. Cortisol as a Marker for Increased Mortality in Patients with Incidental Adrenocortical Adenomas. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Dec; 99(12): 4462-4470.

Valassi E, Santos A, Yaneva M, Tóth M, Strasburger CJ, Chanson P, Wass JA, Chabre O, Pfeifer M, Feelders RA, Tsagarakis S, Trainer PJ, Franz H, Zopf K, Zacharieva S, Lamberts SW, Tabarin A, Webb SM; ERCUSYN Study Group. The European Registry on Cushing's syndrome: 2-year experience. Baseline demographic and clinical characteristics. Eur J Endocrinol. 2011 Sep; 165(3):383-92.

Nieman LK, Biller BM, Findling JW, et al. The Diagnosis of Cushing's Syndrome. An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2008 May; 93(5):1526-40.

Fassnacht M, Arlt W, Bancos I, Dralle H, Newell-Price J, Tabarin A, et al. Management of adrenal incidentalomas: European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. Eur J Endocrinol. 2016; 175: G1-G34.

Cherenko SM, Larin OS, Shchekaturova LV. [Current approaches to diagnosis, therateutic and surgical treatment of primary hyperaldosteronism]. Lvivskii Medychnyi Chasopys. 2010; 16(4):87-90. [Ukrainian].

Starker LF, Kunstman JW, Carling T. Subclinical Cushing syndrome: a review. Surg Clin North Am. 2014 Jun; 94(3):657-68.

Cherenko S, Tretiak О, Tovkai O. [Adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia (AIMAH): initial clinical experience in Ukraine]. Clinical endocrinology and endocrine surgery. 2016; (2):85-93. [Ukrainian].

Lee SH, Song KH, Kim J, et al. New diagnostic criteria for subclinical hypercortisolism using postsurgical hypocortisolism: the Co-work of Adrenal Research study. Clin Endocrinol (Oxf ). 2017 Jan; 86(1):10-18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter