DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(61).2018.126901

Трофічні порушення м’яких тканин нижніх кінцівок при цукровому діабеті другого типу (огляд)

О. В. Кризина

Анотація


В огляді наведено дані стосовно трофічних порушень м’яких тканин нижніх кінцівок при цукровому діабеті (ЦД) 2 типу. ЦД займає третє місце (після атеросклерозу і раку) серед хвороб, які є найбільш частою причиною інвалідизації і смертності. Захворюваність на ЦД, за даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, у промислово розвинутих країнах становить 1,5-4% населення, у центрально-європейському регіоні страждає на ЦД близько 5% усього дорослого населення.


Загальна кількість хворих в усьому світі становить близько 60 млн, в Україні – більше 1 млн. Існує думка, що справжня захворюваність на ЦД у два рази вище зареєстрованої, тобто є велике поширення прихованих (латентних) форм ЦД.


Щорічно кількість хворих збільшується на 10%, кожні 15 років кількість хворих подвоюється. Трофічні порушення м’яких тканин нижніх кінцівок при ЦД зустрічаються у 30-80% хворих у різних стадіях і формах. При діабетичній периферичній нейропатії пошкоджуються всі нервові волокна (сенсорні, моторні та автономні). В результаті чого травми та пошкодження майже не відчуваються хворими, що дуже часто призводить до утворення виразок. При нейро-ішемічній формі уражень м’яких тканин нижніх кінцівок при ЦД тактика лікування повинна будуватись у відповідності до характеру ураження судинного русла та об’єму гнійно-некротичного вогнища на стопі.


Діабет є причиною росту смертності, оскільки викликає формування ускладнень, які викликають передчасну смерть.


Ключові слова


цукровий діабет; трофічні порушення; м’які тканини нижніх кінцівок; діабетична периферична нейропатія

Повний текст:

PDF

Посилання


Venger IK, Romanyuk TV, Bodnar PYa, et al. [Endotoxemia in atherosclerotic occlusion of the hip-popliteal segment in the stage of chronic critical ischemia]. Shpyt. khirurhiia. 2008; (2):58-61. [Ukrainian].

Mishalov VG, Litvinova NYu, Chernyak VA, Kifeli-Yanovskaya OI. [Complications of high amputations in patients with chronic critical ischemia of the lower extremities. Retrospective study]. XXII Congress of surgeons of Ukraine. Kyiv. Klinichna khirurhiia. 2015. Collection of scientific works. P. 42-43. [Ukrainian].

Nikonenko AS, Voloshin AN. [Prospects for the use of stem cells in vascular surgery]. Patolohiia. 2012; (1):4-7. [Russian].

Sviridov NV, Mikhaylichenko VYu, Bondarenko NN. [Complex differentiated surgical treatment of purulent-necrotic lesions of the foot in patients with diabetes mellitus]. Donetsk; 2014. 280 р. [Russian].

Shapoval SD, Savon IL, Maksimova O, Belinska VO. [The state of microcirculatory blood flow of the lower extremities depending on the level of major vein occlusion in patients with type II diabetes mellitus]. Kharkivska khirurhichna shkola. 2015; (4):89-94. [Ukrainian].

Larin OS, editor. [Type 2 diabetes mellitus in the practice of a family doctor (practical guide)]. Kyiv: Ukrainian scientific and practical center of endocrine surgery, tranplantation of endocrine organs and tissues of the Ministry of Health of Ukraine; 2013. 271 р. [Ukrainian].

Hoshchnyskyi VB, Luhovyi OB, Olkhovyk VV, et al. [Endovascular revascularization of the lower extremity under conditions of critical ischemia]. XXIII Congress of Surgeons of Ukraine. Kyiv. Klinichna khirurhiia. 2015. Collection of scientific works. P. 85-86. [Ukrainian].

Hudz IM, Hnatyshchak OI [Medico-social aspects of high amputation in patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities]. Halytskyi likarskyi visnyk. 2014; 21(4):119-121. [Ukrainian].

Kovalchuk LYa, editor. [Surgery: Tutorial]. Ternopil: TDMU Ukrmedknyha; 2010. 1056 р. [Ukrainian].

Udovichenko OV, Grekova NM [Diabetic foot]. Moscow: Practical medicine; 2010. 272 р. [Russian].

Kislov EE, Panfilov CD, Zoloev GK, et al. [Comparative assessment of methods used for predicting efficiency of lumbar sympathectomy in patients with lower-limb critical ischaemia]. Angiology and Vascular Surgery. 2009; 15(1): 138-141. [Russian].

Rusin VI, Korsak VV, Nosenko OA, Mitrovka BА., inventors. [Method of treatment of chronic wounds]. Patent of Ukraine N. 79018 u2012 11102. 2013 April 10. [Ukrainian].

Liapis MO, Gerasymchuk PO. [Diabetic foot syndrome]. Ternopil: Ukrmedknyha. 2001; 276 p. [Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ендотоксемія при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії / І. К. Венгер, Т. В. Романюк, П. Я. Боднар та ін. // Шпит. хірургія. – 2008. – No 2. – С. 58-61.


Ускладнення високих ампутацій у хворих із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок. Ретроспективне дослідження / В. Г. Мішалов, Н. Ю. Літвінова, В. А. Черняк, О. І. Кєфєлі-Яновська // ХХІІІ з’їзд хірургів України. – Київ. Клінічна. хірургія. – 2015. – Збірник наукових робіт. – С. 42-43.


Никоненко А. С. Перспективы использования стволовых клеток в сосудистой хирургии / А. С. Никоненко, А. Н. Волошин // Патологія. – 2012. – No 1 (24). – С. 4-7.


Свиридов Н. В. Комплексное дифференцированное хирургическое лечение гнойно-некротических поражений стопы у больных сахарным диабетом: монография / Н. В. Свиридов, В. Ю. Михайличенко, Н. Н., Бондаренко. – Донецк: Юго-Восток, 2014. – 280 с.


Стан мікроциркуляторного кровотоку нижніх кінцівок в залежності від рівня оклюзії магістральних судин у хворих на цукровий діабет ІІ типу / С. Д. Шаповал, І. Л. Савон, О. О. Максимова, В. О. Бєлінська // Харківська хірургічна школа. – 2015. – No 4(73). – С. 89-94.


Ларін О. С. Цукровий діабет 2-го типу у практиці сімейного лікаря (практичний посібник) / за ред. О. С. Ларіна. – Київ: Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, 2013. – 271 с.


Гощниський В. Б. Ендоваскулярна реваскуляризація нижньої кінцівки в умовах критичної ішемії / В. Б. Гощниський, О. Б. Луговий, В. В. Ольховик, та ін. // ХХІІІ з’їзд хірургів України. – Київ. Клінічна хірургія. – 2015. – Збірник наукових робіт. – С. 85-86.


Гудз І. М. Медико-соціальні аспекти високих ампутацій у хворих на облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок / І. М. Гудз, О. І. Гнатищак // Галицький лікарський вісник. – 2014. – Т. 21, No 4. – С. 119-121.


Ковальчук Л. Я. Хірургія: підручник / за ред. Л. Я. Ковальчука. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – 1056 с.


Удовиченко О. В. Диабетическая стопа / О. В. Удовиченко, Н. М. Грекова. – Москва: Практическая медицина, 2010. – 272 с.


Сравнительная оценка методов прогнозирования эффективности поясничной симпатэктомии у пациентов с критической ишемией нижних конечностей / Э. Е. Кислов, С. Д. Панфилов, Г. К. Золоев и др. // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2009. – Т. 15, No 1. – С. 138-141.


Русин В. І., Корсак В. В., Носенко О. А., Митровка Б. А. Патент на корисну модель No79018. Спосіб лікування хронічних ран / No u2012 11102; заявл. 24.09.2012; опубл. 10.04.2013; Бюл. No7.


Ляпіс М. О. Синдром стопи діабетика / М. О. Ляпіс, П. О. Герасимчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 276 с.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter