DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(25).2008.119079

Інтраопераційна диференційна діагностика солітарного вузла щитоподібної залози в хірургічному лікуванні

О. Р. Брилинський

Повний текст:

PDF

Посилання


Аветисьян И.Л., Самойлов А.А., Гульчий Н.В., Яровой А.О. Аспирационная биопсия щитовидной железы: клинические аспекты цитологических исследований // Укр. мед. часопис. — 2002. — No 3. — С. 121-126.

Доготар В.Б., Опрюк Н.І., Варга А.В., Слободянюк І.М. Використання доплерографії як додаткового методу в діагностиці вузлових форм захворювання щитоподібної залози // Клін. ендокринол. та ендокринна хірургія. — 2006. — No 1.— С. 62-66.

Гринева Е.Н., Малахова Т.В., Горюшкина Е.В. Роль тонкоигольной аспирационной биопсии в диагностике узловых образований щитовидной железы // Проблемы эндокринологии. — 2005. — No 1. — С. 10-15.

Гешелін С.О., Петров С.Р. Порівняльна характеристика інформативності до- та інтраопераційних методів дослідження в диференційній діагностиці вузлових уражень щитоподібної залози // Клінічна едокринологія та ендокринна хірургія. — 2003. — No 1. — С. 49-51.

Абдулхалимова М.М., Митьков В.В., Бондаренко В.О., Зубарев А.Р. Диагностика узловых образований щитовидной железы с использованием современных методов исследования // Променева діагностика, променева терапія. — 2001. — No 2. — С. 7-15.

Диагностика рака щитовидной железы / В.А. Олейник, Т.П. Безверхая, Е.В. Эпштейн, Ю.М. Божок // Проблемы эндокринологии. — No 5. — 1995. — С. 37-41.

Эпштейн Е.В., Олейник В.А., Комиссаренко И.В. и др. Диагностика и лечение рака щитовидной железы // Журнал АМН України. — 1999. — No 3. — С. 516-524.

Денисова Л.Б., Воронцова С.В., Яурова Н.В. Возможности новых лучевых технологий (УЗИ, КТ, МРТ) в диагностике эндокринной патологии // Вестник рентгенологии и радиологии. — 2006. — No 1. — С. 29-44.

Аветисьян И.Л., Самойлов А.А., Гульчий Н.В., Яровой А.О. Интраоперационная диагностика патологии щитовидной железы: шестилетний опыт специализированной клиники // Український медичний часопис. — 2001. — No 6. — С. 125-131.

Караченцев Ю.І. Знову до питання сучасної тактики лікування вузлового та багатовузлового зоба (Огляд матеріалів VII Російського симпозіуму з хірургічної ендокринології) // Ендокринологія. — 2000. — No 1. — С. 131-134.

Кононенко С.Н. Хирургическая тактика при доброкачественных узловых образованиях щитовидной железы // Хирургия. — 2001. — No 11. — С. 24-27.

Афанасьєва Н.І., Мужичук О.В., Грушка Г.В., Астап'єва О.М. Рак щитоподібної залози та доброякісна тиреоїдна патологія // Український радіологічний журнал. — 2002. — No 2. — С. 185-190.

Стернюк Ю.М., Білинський Б.Т., Галай О.О. та ін. Хірургічна тактика та особливості лімфаденектомії за раку щитоподібної залози // Клін. ендокринол. та ендокрин. хірургія. — 2005. — No 4. — С. 61-68.

Штода Д.Е. Сравнительная оценка различных методов диагностики и хирургического лечения узловых образований щитовидной железы // Вестник неотложной и восстановительной медицины. — 2005. — No 4. — С. 630-634.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter