DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(60).2017.118738

Визначення рівня паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії

О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько

Анотація


Мета роботи – визначити ризик виникнення післяопераційного гіпопаратиреозу та гіпокальціємії в залежності від рівня паратиреоїдного гормону (ПТГ) крові в ранньому післяопераційному періоді у хворих, які перенесли операцію різного обсягу на щитоподібній залозі.
Матеріали і методи. Проаналізовано результати рівнів ПТГ та Са++ в сироватці крові в післяопераційному періоді (ранок наступного дня після операції) у 305 хворих, яким виконано: тиреоїдектомію (76 хворих) з приводу хвороби Грейвса, гемітиреоїдектомію (12 хворих) з приводу вузлового зобу, гемітиреоїдектомію з лімфаденектомією (19 хворих) з приводу підозри на рак, тиреоїдектомію (24 хворих) з приводу багатовузлового зобу, тиреоїдектомію з лімфаденектомією (174 хворих) з приводу багатовузлового зобу з підозрою на тиреоїдний рак або доведеним раком щитоподібної залози. За ступенем клінічних проявів гіпокальціємії хворих розподілено на 4 групи: 1 – відсутність явних клінічних проявів, 184 (60,33%), 2 – легка форма, 62 (20,33%), 3 – середньої тяжкості, 36 (11,8%), 4 – тяжка форма, 23 (7,54%).
Результати та обговорення. Доведено збільшення ступеню клінічних проявів гіпокальціємії зі зменшенням середнього рівню ПТГ та Са++ крові. Так, хворі 1 групи (184), мали середній рівень ПТГ 25,86 пг/мл (діапазон: 14,23 – 51,39 пг/мл), а середній рівень Са++ крові – 1,16 ммоль/л (1,0 – 1,26 ммоль/л). Хворі 2 групи – середній рівень ПТГ 12,92 пг/мл (8,12 – 16,36 пг/мл), а середній рівень Са++ 0,98 ммоль/л (0,92 – 1,05 ммоль/л). Хворі 3 групи мали середні рівні ПТГ 7,67 пг/мл (4,54 – 11,19 пг/мл), Са++ 0,84 ммоль/л (0,78 – 0,97 ммоль/л). Відповідно, хворі з тяжкою формою – ПТГ 3,42 пг/мл (0,2 – 6,38 пг/мл), Са++ 0,68 ммоль/л (0,62 – 0,83 ммоль/л). Середні рівні ПТГ та Са++ крові зменшуються в залежності від ступеню клінічних проявів гіпокальціємії. При збільшенні обсягу операційного втручання кількість випадків ятрогенного гіпопаратиреозу та гіпокальціємії зростала: при гемітиреоїдектомії з лімфаденектомією – 4 (21,05%), при тиреоїдектомії з приводу багатовузлового зобу – 8 (33,33%), при тиреоїдектомії з лімфаденектомією – 73 (41,95%), а при тиреоїдектомії з приводу хвороби Грейвса – 36 (47,36%). Всі хворі 1 групи, 184 осіб (60,33%), без клінічних проявів гіпопаратиреозу мали нормальні показники ПТГ (вище 14,23 пг/мл) та за відсутності протипоказань були кандидатами на безпечну ранню виписку зі стаціонару (2-3 доба).
Висновки. Визначення рівня ПТГ у ранньому післяопераційному періоді дозволяє виявляти пацієнтів з високим ризиком розвитку післяопераційного гіпопаратиреозу. Рівень ПТГ більше 15 пг/мл у таких хворих дозволяє виключити розвиток гіпокальціємії та скоротити час перебування у стаціонарі.

Ключові слова


тиреоїдектомія; паратгормон; післяопераційна гіпокальціємія; передбачення

Повний текст:

PDF

Посилання


Wiseman JE, Mossanen M, Ituarte PH, Bath JM, Yeh MW. An algorithm informed by the parathyroid hormone level reduces hypocalcemic complications of thyroidectomy. World J Surg. 2010; 34:532-7.

Riaz U, Shah SA, Zahoor I, Riaz A, Zubair M. Validity of early parathyroid hormone assay as a diagnostic tool for sub-total thyroidectomy related hypocalcaemia. J Coll Physicians Surg Pak. 2014 Jul; 24(7):459-62

Mehrvarz S, Mohebbi HA, Kalantar Motamedi MH, Khatami SM, Rezaie R, Rasouli HR. Parathyroid hormone measurement in prediction of hypocalcaemia following thyroidectomy. J Coll Physicians Surg Pak. 2014 Feb; 24(2):82-7.

Islam MS, Sultana T, Paul D, Huq AH, Chowdhury AA, Ferdous C, Ahmed AN Intraoperative serum parathyroid hormone level is an indicator of hypocalcaemia in total thyroidectomy patients. Bangladesh Med Res Counc Bull. 2012 Dec; 38(3):84-9.

Australian Endocrine Surgeons Guidelines AES06/01. Postoperative parathyroid hormone measurement and early discharge after total thyroidectomy: analysis of Australian data and management recommendations. AES Guidelines 06/01 Group. ANZ J Surg. 2007 Apr;77(4):199-202.

Grodski S, Serpell J. Evidence for the role of perioperative PTH measurement after total thyroidectomy as a predictorof hypocalcemia. World J Surg. 2008 Jul; 32(7):1367-73.

Park J, Frank E, Simental A Jr, Yang S, Vuong C, Lee S, Filho PA. Management of Completion and Total Thyroidectomy Patients Based on 1-Hour Postoperative Parathyroid Hormone. Am Surg. 2016 Oct; 82(10):881-884.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter