Комплексний метод хірургічного лікування поширених гнійно-некротичних флегмон у хворих із цукровим діабетом

О. Б. Кутовий, С. О. Косульников, С. І. Карпенко, К. В. Кравченко, С. О. Тарнопольський, Л. Ф. Косульникова

Повний текст:

PDF

Посилання


Адарченко А.А., Красильников А.П., Королевич М.П. Сопоставление показателей антибактериальной активности антибиотиков и антисептиков для возбудителей внутрибольничных раневых инфекций // Матер. Первого Белорусского Международного конгресса хирургов. — Витебск, 1996. — С. 496-498.

Гангрена Фурньє як окремий прояв некротичного фасціїту (проблеми патогенезу та хірургічного лікування) / І.В. Люлько, С.О. Косульніков, С.О. Тарнопольский, К.В. Кравченко // Урологія. — 1998. — No4. — С. 23-27.

Костюченок Б.М., Кулешов С.Е. Принципы активного хирургического лечения анаэробной неклостридиальной инфекции мягких тканей // Вестн. хирургии. — 1989. — Т. 143, No7. — С. 102-106.

Косульников С.О. Композиції окислювачів у комплексній терапії інфікованих ран //Матер. ХIII з'їзду Українського наукового товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів ім. Д.К. Заболотного "Актуальні проблеми мікробіології, паразитології та профілактики інфекційних хвороб". — Київ-Вінниця. — 1996. — С. 191.

Патент 23248 Україна, МКИ А 61 В 17/00 — Спосіб хірургічного лікування поширених епіфасціальних флегмон / Люлько І.В., Косульников С.О., Кравченко К.В. (Україна). — No 96124564; Заявл. 05.12.96; Опубл. 31.08.98; Бюл. No 4. — С. 4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(26).2009.117475Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter