DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(26).2009.117331

Чи є класифікація синдрому діабетичної стопи на засадах "Міжнародної угоди" кроком до поліпшення наслідків його лікування?

В. В. Іващенко, А. В. Іващенко

Повний текст:

PDF

Посилання


Анцыпович Е.А., Дехтярь А.Л. Хирургическая тактика при гнойных послеоперационных осложнениях у больных, которым произведена ампутация конечности по поводу диабетической гангрены // Хирургические заболевания и сахарный диабет. — М., 1989. — С. 26-27.

Бенсман В.М., Галенко-Ярошевский П.А., Мехта С.К., Триандафилов К.В. Предотвращение ампутаций конечностей у больных с осложнениями диабетической стопы // Хирургия. — 1999. — No10. — С. 49-52.

Гвоздев Н.А., Тартаковский Е.А., Якобишвили Я.И. Современные принципы лечения критической степени ишемии нижних конечностей при диабетической ангиопатии // Хирургические заболевания и сахарный диабет. — М., 1989. — С. 14-18.

Каримов Ш.И., Бабаджанов Б.Д., Исламов М.С. и др. Оптимизация хирургических вмешательств при гнойно-некротических поражениях стопы у больных сахарным диабетом // Хирургия. — 2001. — No1. — С. 47-49.

Патент 22395А Украина. МПК GOIN 33/48. Спосіб експрес-діагностики стадії діабетичної мікроангіопатії / В.В.Іващенко (Україна). — Заявлено 12.05.97; Опубл. 03.03.98 // Бюл. No3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter