DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(59).2017.110924

Внутрішньогрудний (медіастинальний) зоб. Клінічний випадок

В. О. Паламарчук, В. А. Смоляр, В. Г. Гетьман, В. Є. Сафонов, К. В. Кравченко

Анотація


На прикладі клінічного випадку розглянуті питання діагностики та хірургічного лікування внутрішньогрудного зоба з урахуванням комплексного підходу до цієї проблеми за участю торакальних і ендокринних хірургів, що дозволяє максимально радикально виконати хірургічне лікування. Внутрішньогрудний зоб, який зустрічається в 16-37% усіх випадків пухлин середостіння, видаляється торакальними хірургами, при цьому шийна частина щитоподібної залози (ЩЗ) залишається поза хірургічною увагою, що призводить до повторних операцій. У свою чергу, внутрішньогрудна частина ЩЗ, яка зустрічається в 0,1-0,5% випадків серед усіх прооперованих пацієнтів із зобом, залишається непоміченою ендокринними хірургами. В даному клінічному випадку діагноз внутрішньогрудного зоба у 56-річної пацієнтки підтвердився при виконанні мультиспіральної комп'ютерної томографії після того як відшнурований вузол тиреоїдної тканини було запідозрено за результатами ультразвукового дослідження та пальпації. Було прийнято рішення про виконання сумісної операції. Хворій в умовах торакального центру виконано цервікотомію, правобічну серединну торакотомію і екстрафасціальну тиреоїдектомію. Шийна частина ЩЗ видалена екстрафасціально стандартним доступом за Кохером. Внутрішньогрудна частина видалена торакотомічним доступом. При локалізації багатовузлового зоба в задньому середостінні для вибору оперативної тактики слід звертати увагу на поперечний розмір апертури: якщо він менше 2/3 максимального діаметру пухлини, то показане виконання тиреоїдектомії з цервікального і торакотомічного доступів.

Ключові слова


внутрішньогрудний зоб; щитоподібна залоза; пухлина заднього середостіння

Повний текст:

PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Rodrigues Gonzales JM, Balsalobre M, et al. Comparative study of different definitions of intrathoracic goiter as predictive factors of surgical complications and/or need for sternotomy. 2nd Biennial Congress of the European Society of Endocrine Surgeons; 2006 May 18-20; Krakow. Krakow; 2006: 148 p. https://doi.org/10.1007/s00423-006-0059-z

Pavlovskyi MP, Kolomiitsev VI, Syroid OM. Khirurhichne likuvannia khvorykh z zobom velykykh rozmiriv [Surgical treatment of patients with large sized goiters]. Khirurhiia Ukrainy. 2005;1:5-8. [Ukrainian].

Kovanov VV, editor. Operativnaya khirurgiya i topograficheskaiya anatomiya [Operative surgery and topographic anatomy]. 4th ed. Moscow: Meditsina; 2001. 408 p. [Russian].

Rybakov SY, Shidlovskii VO, Komisarenko IV, Pavlovskyi MP. Tyreoidna khirurhiia [Thyroid surgery]. Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. 424 p. [Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Comparative study of different definitions of intrathoracic goiter as predictive factors of surgical complications and/or need for sternotomy / J.M. Rodrigues Gonzales, M. Balsalobre, et al. // Abstracts of European Society of Endocrine Surgeons, 2-nd Biennial Congress. – Krakow, 2006. – P. 148. https://doi.org/10.1007/s00423-006-0059-z


  2. Павловский М.П. Хірургічне лікування хворих з зобом великих розмірів / М.П. Павловский, В.І. Коломійцев, О.М. Сироїд. // Хірургія України. – 2005. – No1. – С. 5–8.


  3. Кованов В.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / 4-е изд., дополненное. – М.: Медицина, 2001. – 408 с.


  4. Тиреоїдна хірургія / С.Й. Рибаков, В.О. Шідловський, І.В. Комісаренко, М.П. Павловський. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 424 c.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter