DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(58).2017.105557

Оцінка частоти порушень вуглеводного обміну в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС йодного періоду у вікових підгрупах за даними клініко-епідеміологічного реєстру

Н. С. Домбровська

Анотація


Мета дослідження. Оцінити частоту порушень вуглеводного обміну в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС йодного періоду у вікових підгрупах за даними клініко-епідеміологічного реєстру.
Матеріали і методи. Проведено статистичний аналіз епідеміологічних даних 19 483 УЛНА на ЧАЕС йодного періоду ліквідації чоловічої статі у віці 18–59 років за 24 післяаварійні роки (1992–2015 рр.), отриманих з бази клініко-епідеміологічного реєстру ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». Оцінювали частоту порушень вуглеводного обміну (переддіабет/цукровий діабет 2 типу і передожиріння/ожиріння) у двох вікових підгрупах: 18–44 та 45–59 років на момент аварії.
Результати та обговорення. Частота цукрового діабету (ЦД) в 2014–2015 рр. досягла 16,05%, що майже в 4 рази перевищувало цей показник у 1992–1993 рр. (4,82%). На етапах спостереження мали місце деякі коливання частоти ЦД, проте вони суттєво перевищували загальнодержавний рівень. Встановлено, що починаючи з II і до IX етапу спостереження мала місце достовірно вища частота ЦД в 2-й віковій підгрупі, проте вік реалізації найвищої частоти був меншим у 1-й віковій підгрупі, відповідно 63,04 ± 0,69 року та 73,67 ± 0,33 року - у 2-й віковій підгрупі, p <0,05. Темпи приросту кількості захворювань на цьому етапі складали в 1-й віковій підгрупі - 32,39%, в 2-й - 11,05%, p <0,05. УЛНА йодного періоду притаманна висока частота переддіабету, ожиріння та передожиріння, проте тільки на деяких етапах констатована залежність показників від віку на момент аварії.
Висновки. Ретроспективний аналіз даних клініко-епідеміологічного реєстру в динаміці 1992–2015 рр. показав висоту частоту порушень вуглеводного обміну в УЛНА йодного періоду.

Ключові слова


цукровий діабет 2 типу; вік; аварія на Чорнобильській АЕС

Повний текст:

PDF

Посилання


Thirty years of Chornobyl catastrophe: radiological and health effects: National Report of Ukraine [Internet]. Kyiv; 2016. 172 p. Available from: https://drive.google.com/file/d/0B1bUIW1YACgZM3Uya3NVLVQyVVk/view.

Demographic and Social Statistics. Health, Morbidity 1990–2015 [Internet]. Available from: http://www.ukrstat.gov.ua [cited 01.03.2017].

International Diabetes Federation. IDF diabetes atlas – 7-th edition; 2015 [Internet]. Available from: http://www.diabetesatlas.org/ [cited 16.03.2017].

Kaminskyi OV, Pronin OV, Afanasiev DE. [Morbidity pattern of non-cancer endocrine disease in ChNPP accident emergency workers (1992–2013)]. Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. 2014;19:267-276. [Ukrainian].

Kaminskyi OV, Kopylova OV, Afanasiev DE, Pronin OV. [Non cancer thyroid and other endocrine diseases in children and adults exposed to ionizing radiation after the ChNPP accident]. Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. 2015;20:341-355. [Ukrainian].

Bilyi DA, Dubrovina GV, Bilaia VV, Samoilova IV, Kovalenko ОМ. [Clinical features and risks of type 2 diabetes mellitus occurrence in patients who survived acute radiation syndrome (25 years after the accident at the Chornobyl NPP)]. Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. 2012;17:144-154. [Ukrainian].

American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes – 2014. Diabetes Care. 2014;37 Suppl 1:S14-S80. https://doi.org/10.2337/dc14-s014

International Diabetes Federation. Global Guideline for Type 2 diabetes – 2012 [Internet]. Available from: http://www.idf.org [cited 01.03.2017].

World Health Organization. Obesity and overweight. Inform. Bull. June, 2016 [Internet]. Available from: http://www.who.int/mediacentre [cited 01.03.2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter