Про журнал

Спеціалізоване наукове рецензоване медичне видання
Засновано у 2002 році

Головний редактор
Товкай Олександр Андрійович
директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України,
доктор медичних наук, професор,
Заслужений лікар України,
лікар-хірург вищої категорії, лікар-онколог

-

Під егідою Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ендокринних хірургів»

-

Засновник видання: Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (endocenter.com.ua)
Державна реєстрація:
Реєстр суб'єктів у сфері медіа
Ідентифікатор медіа R30-03360
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №2168 від 27.06.2024 р.
Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ-А-ПОЛ» (vitapol.com.ua)
Мова видання: українська, англійська
Редакційна політика: відкритий доступ до опублікованих текстів, розміщення статей на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

Науковий профіль видання: медицина (ендокринологія, хірургія/ендокринна хірургія, ендокринна гінекологія/репродуктологія, патофізіологія, патоморфологія), педіатрія (дитяча ендокринологія)
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, категорія "Б": наказ МОН України від 17.03.2020, № 409. У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії
Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах та каталогах Index Copernicus, CrossRef, Vernadsky National Library of Ukraine, WorldCat®, Google Scholar, Open AIRE, BASE, Universal Impact Factor, General Impact Factor, ICMJE, ResearchBib — Academic Recource Index, Citefactor, JOURNAL FACTOR, Directory of Open Access scholarly Resources, Directory of Research Journals Indexing, The Journals Impact Factor (JIF), Open Academic Journals Index (OAJI), Scientic Indexing Services (SIS), NLM Catalog, Research4Life, Jisc, KOAR, Wizdom.ai, ReadCube, Semantic Scholar, LibKey
Статті, опубліковані в журналі «Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef
Періодичність виходу: 4 рази на рік
Розповсюдження: передплата, адресна розсилка лікарям-ендокринологам, ендокринним хірургам, науково-дослідним установам, вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти
ISSN: 1818-1384 (Print), 2519-2582 (Online)
DOI: 10.24026/1818-1384
Сайт: jcees.endocenter.kiev.ua

-

Поточний номер

№ 2 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-30
Переглянути всі випуски