Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(39) (2012) Маркери ризику метаболічного синдрому у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози залежно від стадії захворювання Анотація   PDF
М. Л. Кирилюк, Ф. І. Костєв, А. В. Підаєв, С. С. Шаталюк
 
№ 1(46) (2014) Медикаментозне лікування ішемії за синдрому діабетичної стопи Подробиці   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 2(43) (2013) Медико-соціальна характеристика первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету в осіб молодого віку Подробиці   PDF
М. В. Вернигородська, В. С. Вернигородський, В. Ю. Забур'янова
 
№ 3(36) (2011) Медулярний рак щитоподібної залози з місцевими та віддаленими метастазами: тактика лікування та спостереження Анотація   PDF
О. С. Ларін, С. М. Черенько, О. П. Нечай, М. С. Черенько
 
№ 2(47) (2014) Менопауза: сучасні уявлення про безпеку та ефективність лікування Анотація   PDF
М. Л. Кирилюк
 
№ 4(33) (2010) Метаболічні порушення у хворих на цукровий діабет 2-го типу за загострення хронічного пієлонефриту Анотація   PDF
Ю. О. Маніщенкова, Л. В. Шкала
 
№ 3(44) (2013) Метаболічний вплив метформіну та піоглітазону на тиреоїдний статус, вуглеводний і ліпідний обмін у хворих на гіпотиреоз з інсулінорезистентністю Подробиці   PDF
Х. А. Москва, Л. Є. Лаповець, О. П. Кіхтяк
 
№ 1(49) (2015) Метастатичне ураження щитоподібної залози у хворих зі злоякісними новоутвореннями Анотація   PDF
Ю. О. Тимовська, О. С. Зотов
 
№ 1(30) (2010) Методи діагностики ятрогенних дисфоній у хірургії щитоподібної залози Анотація   PDF
В. О. Паламарчук, Р. Г. Івановський
 
№ 2(43) (2013) Механізми формування дисфункції жирової тканини на етапах розвитку метаболічного синдрому Анотація   PDF
О. С. Ларін, М. Л. Кирилюк, О. Е. Третяк, М. С. Черенько, Л. В. Щекатурова, Н. В. Горб
 
№ 2(54) (2016) Модифікація кишкової мікробіоти і фекальна трансплантація як перспективні методи лікування ожиріння, інсулінорезистентності і цукрового діабету 2 типу Анотація   PDF
О. С. Ларін, С. М. Ткач, А. С. Тимошенко, Ю. Г. Кузенко
 
№ 2(58) (2017) Можлива роль поліморфізмів rs759853 і rs9640883 гена AKR1B1 при діабетичній ретинопатії і цукровому діабеті 2 типу Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, С. Ю. Могілевський, О. В. Бушуєва, О. П. Чернобривцев
 
№ 4(33) (2010) Можливості визначення глікованого фібриногену плазми крові як критерію компенсації цукрового діабету у вагітних Анотація   PDF
В. П. Каліман
 
№ 1(57) (2017) Можливості застосування протоколу ERAS у пацієнтів із тиреотоксикозом при тиреоїдектоміях Анотація   PDF
С. О. Тарасенко, С. О. Дубров, Е. В. Лукавська, М. В. Кащенко
 
№ 4(37) (2011) Можливості міні-інвазійних втручань на щитоподібній залозі Анотація   PDF
В. В. Грубнік, Р. С. Парфентьєв, В. М. Косован
 
№ 3(36) (2011) Можливості оптимізації лікування дифузного токсичного зоба шляхом корекції функціональних порушень печінки Подробиці   PDF
І. І. Свистун
 
№ 2(50) (2015) Можливості спектрального аналізу голосу для діагностики пошкодження зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва у тиреоїдній хірургії Анотація   PDF
В. В. Войтенко
 
№ 4(37) (2011) Можливості хірургічного лікування пацієнтів з ожирінням і порушеннями вуглеводного обміну Анотація   PDF
В. В. Грубнік, В. П. Голляк, А. В. Грубнік
 
№ 2(43) (2013) Можливості хірургічного лікування цукрового діабету 2-го типу Анотація   PDF
В. В. Грубнік, В. П. Голляк, М. С. Кресюн, К. О. Воротинцева
 
№ 3(40) (2012) Молекулярні механізми негативного впливу метаболічного синдрому на ризик виникнення та прогноз перебігу раку молочної залози у жінок у постменопаузі Анотація   PDF
І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Р. В. Любота, І. І. Любота
 
№ 1(53) (2016) Неалкогольна жирова хвороба печінки: поширеність, природний перебіг, сучасні підходи до діагностики та лікування Анотація   PDF
С. М. Ткач, Т. Л. Чеверда
 
№ 1(38) (2012) Неалкогольний стеатогепатіт на тлі метаболічного синдрому: патоморфологічні особливості Анотація   PDF
Ю. І. Чайка
 
№ 1(49) (2015) Неврилемома (невринома, шванома) надниркової залози Анотація   PDF (English)
К. Сінх, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 2(54) (2016) Неврологічні маніфестації ендокринної патології Анотація   PDF
С. Г. Полонська, С. М. Ткач
 
№ 3-4(48) (2014) Нейроендокринні пухлини підшлункової залози: діагностика та лікування на сучасному етапі Анотація   PDF
Т. Ю. Юзвенко, Т. С. Костюк, М. С. Черенько
 
201 - 225 з 435 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>