Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(56) (2016) Дайджест наукової періодики Подробиці   PDF
Н. Б. Зелінська
 
№ 4(64) (2018) Два клінічні випадки синдрому гіперстимульованих яєчників Анотація   PDF
Б. М. Венцківський, І. Б. Венцківська, О. С. Загородня
 
№ 1(42) (2013) Двобічні об'ємні утворення надниркових залоз Подробиці   PDF
С. М. Черенько, О. С. Ларін, О. А. Товкай
 
№ 1(22) (2008) Детемір — унікальний аналог інсуліну продовженої дії Анотація   PDF
В. О. Малижев, О. А. Сакало
 
№ 3(44) (2013) Дефіцит вітаміну D і його роль у розвитку порушень обміну речовин за цукрового діабету Подробиці   PDF
Ю. І. Комісаренко
 
№ 3(28) (2009) Дефіцит вітаміну D: медичні, молекулярнобіологічні та фармакологічні аспекти Подробиці   PDF
Г. Я. Шварц
 
№ 3(24) (2008) Деякі концептуальні питання синдрому діабетичної стопи Анотація   PDF
В. В. Бойко, В. К. Логачов, С. О. Бєрєснев
 
№ 1(30) (2010) Деякі патогенетичні механізми формування кардіометаболічного ризику в осіб молодого віку Подробиці   PDF
О. О. Хижняк, Т. Н. Сулима, І. Г. Черевко, І. І. Алексєєва
 
№ 3(51) (2015) Деякі причини занедбаних випадків раку щитоподібної залози Анотація   PDF
О. П. Нечай
 
№ 2(47) (2014) Деякі рецепторно-імунні характеристики ендометрію за різних форм домінування андрогенів Подробиці   PDF
Л. М. Семенюк
 
№ 3(32) (2010) Динаміка показників інсулінорезистентності залежно від виду цукрознижувальної терапії у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу Подробиці   PDF
Т. О. Перцева, К. Ю. Маляр
 
№ 4(56) (2016) Динаміка показників варіативності серцевого ритму на тлі застосування альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу Анотація   PDF
Н. В. Алтуніна
 
№ 4(52) (2015) Динаміка рівнів моноцитарного хемоатрактантного протеїну під впливом лікування гіпотиреозу Анотація   PDF
О. М. Дідушко
 
№ 3(32) (2010) Дискусійні питання передопераційної підготовки, інтра- та поопераційного ведення хворих із тиреотоксикозом Подробиці   PDF
Л. О. Щупачинська, А. В. Мельник, М. Ю. Болгов
 
№ 4(45) (2013) Дистанційна інфрачервона термографія як допоміжний метод у діагностиці та моніторингу поопераційних стенозів гортані Подробиці   PDF
В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко, В. Й. Котовський, В. І. Дунаєвський
 
№ 1(26) (2009) Дистанційна радіаційна динамічна теплометрія у контролі перебігу гнійно-некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи Подробиці   PDF
В. В. Міщенко, В. В. Горячий, П. В. Строганов, Бхалла Сінгіт
 
№ 4(25) (2008) Диференційні особливості дифузних змін головного мозку у хворих на діабетичну енцефалопатію залежно від типу основного захворювання Подробиці   PDF
Н. В. Пашковська
 
№ 2(27) (2009) Диференційна діагностика високорослості у дітей Подробиці   PDF
Н. Б. Зелінська, В. Б. Малашонок
 
№ 2(35) (2011) Диференційна діагностика гіперальдостеронізму Подробиці   PDF
Л. В. Щекатурова
 
№ 2(31) (2010) Диференційний діагноз тиреотоксикозу Подробиці   PDF
П. М. Ляшук, Н. І. Станкова, Р. П. Ляшук, М. О. Леонова
 
№ 2(43) (2013) Диференційований підхід до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу Подробиці   PDF
Н. О. Кравчун, О. В. Земляніцина, О. Г. Дорош, І. В. Чернявська
 
№ 2(35) (2011) Диференційований рак щитоподібної залози: особливості лімфогенного метастазування Подробиці   PDF
Ю. М. Стернюк, М. А. Огорчак, Ю. Ю. Олійник, Б. Ніедерле
 
№ 1(46) (2014) Дифузна неходжскінська лімфома надниркових залоз у клінічній практиці Анотація   PDF
О. А. Товкай, С. М. Черенько
 
№ 1(26) (2009) Дифузно-склерозуючий варіант папілярного раку щитоподібної залози у 14-річної дівчинки Анотація   PDF
В. Г. Хоперія, О. О. Гузь
 
№ 4(37) (2011) До 60-річчя Булаха Миколи Васильовича Подробиці   PDF
В. Г. Хоперія
 
176 - 200 з 691 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>