Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (55) (2016) Ендогенний субклінічний гіпертиреоз: сучасні погляди на діагностику і лікування (з огляду на останні настанови Європейської тиреоїдної асоціації) Анотація   PDF
М. С. Черенько
 
№ 1(53) (2016) Ендокринологічний практикум. Безсимптомне підвищення трансаміназ у пацієнта з ожирінням Подробиці   PDF
С. М. Ткач
 
№ 1(38) (2012) Е.Т. Кохер – засновник тиреоїдної хірургії Подробиці   PDF
С. Й. Рибаков
 
№ 3(51) (2015) Ефективність лікування дітей із синдромом Шерешевського-Тернера препаратами гормону росту в Україні Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба, Н. Л. Погадаєва
 
№ 4(52) (2015) Загальні та специфічні патологічні ендокринні процеси, що супроводжують розвиток остеопоротичних змін скелета Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, Д. С. Зябліцев
 
№ 4(45) (2013) Застосування інсуліну гларгін (Лантус®) у повсякденній клінічній практиці: результати обсерваційного перехресного ретроспективного спостереження IDEAL Подробиці   PDF
О. С. Ларін
 
№ 4(37) (2011) Застосування суспензій ембріональних клітин у лікуванні хворих на цукровий діабет Подробиці   PDF
С. С. Паляниця
 
№ 3(40) (2012) Зв'язок стану щитоподібної залози з гормональним метаболічним статусом у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Подробиці   PDF
О. В. Камінський
 
№ 3(32) (2010) Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Нові напрямки діагностики та лікування дітей з ендокринною патологією» та засідання Асоціації дитячих ендокринологів України 15-17.04.2010 р. Подробиці   PDF
В. Г. Хоперія
 
№ 2(54) (2016) Зв’язок поліморфних варіантів гена рецептора лептину з розвитком цукрового діабету 2 типу та ожиріння Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, П. А. Чернобривцев, М. В. Зябліцева, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 4(45) (2013) Згадуючи Ігоря Васильовича Комісаренка... Подробиці   PDF
С. Й. Рибаков, О. С. Ларін
 
№ 1(34) (2011) Зміни глікемії під впливом цукрознижувальних засобів у щурів зі стрептозотоциновим діабетом на тлі висококалорійної дієти Анотація   PDF
О. П. Кіхтяк
 
№ 1(34) (2011) Зміни електричної активності серця та його вегетативної регуляції у молодих хворих на рак щитоподібної залози у поопераційний період на тлі супресивної терапії залежно від терміну її застосування Анотація   PDF
С. Т. Зубкова
 
№ 1(57) (2017) Зміни кишкового мікробіому як важливий фактор ризику розвитку метаболічних захворювань Анотація   PDF (Русский)
С. М. Ткач, О. С. Ларін, А. В. Підаєв
 
№ 1(34) (2011) Зміни показників ліпідного спектра крові залежно від схеми цукрознижувальної терапії у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу Подробиці   PDF
Т. О. Перцева, К. Ю. Маляр
 
№ 1(46) (2014) Зміни чутливості до інсуліну в патогенезі дифузного токсичного зоба Подробиці   PDF
О. З. Ліщук, О. П. Кіхтяк, Х. А. Москва, Б. Ф. Ліщук
 
№ 2(31) (2010) Змішаний колоноклітинний і висококлітинний варіант папілярного раку щитоподібної залози Анотація   PDF
В. Г. Хоперія, О. O. Гузь
 
№ 1(30) (2010) Значення ендотеліальної дисфункції та порушень ліпідного обміну у патогенезі кардіоміопатії за цукрового діабету 2-го типу Анотація   PDF
В. О. Сергієнко
 
№ 1(42) (2013) Значення супресії функції яєчників у лікуванні хворих на рак молочної залози у пременопаузі Анотація   PDF
І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Р. В. Любота, І. І. Любота
 
№ 2(39) (2012) Йод і функціональна здатність щитоподібної залози у хворих на дифузний токсичний зоб Анотація   PDF
Н. В. Пасєчко, І. І. Свистун
 
№ 3-4(48) (2014) Кількісна цінка ендотеліальної дисфункції у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2-го типу й артеріальною гіпертензією протягом 1 року лікування блокаторами рецепторів ангіотензину ІІ Анотація   PDF
Н. О. Перцева
 
№ 2(39) (2012) Кардіоваскулярна автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет 2-го типу: особливості змін просторового кута QRS-T, коригованого інтервалу QT і дисперсії інтервалу QT Подробиці   PDF
В. О. Сергієнко, В. Б. Сегін, О. О. Сергієнко
 
№ 1(57) (2017) Клініко-генетичні варіанти синдрому Тернера та обґрунтування вибору їх лікування Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба
 
№ 1(42) (2013) Клініко-діагностичні аспекти порушень репродуктивного здоров'я жінок, які мешкають в йододефіцитних регіонах Анотація   PDF
Т. Ю. Юзвенко, Б. В. Хабрат, О. О. Литвак, Б. М. Лисенко, О. Я. Гирявенко
 
№ 3(32) (2010) Клініко-діагностичні особливості та лікування синдрому біологічно неактивного гормону росту Анотація   PDF
Н. А. Спринчук, О. Я. Самсон
 
151 - 175 з 447 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>