Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(27) (2009) Використання лазерної остеоперфорації та регіонарної внутрішньоартеріальної терапії у лікуванні хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи Подробиці   PDF
В. І. Пантьо, В. М. Шимон, Р. М. Сливка, С. С. Чундак
 
№ 4(64) (2018) Випадок аутоімунного поліендокринного синдрому типу 1 у молодої жінки: 12 років до встановлення діагнозу Анотація   PDF
М. Л. Кирилюк
 
№ 2(31) (2010) Випадок пізньої діагностики сімейної форми вродженого пангіпопітуїтаризму Подробиці   PDF
Н. Б. Зелінська, Є. В. Глоба, Л. В. Ніфонтова
 
№ 3(40) (2012) Випадок первинного гіперальдостеронізму Подробиці   PDF
І. С. Бурдо, Н. В. Тихонова
 
№ 3(28) (2009) Випадок первинного гіперпаратиреозу Подробиці   PDF
Н. І. Станкова, П. М. Ляшук, О. В. Грабовецький, Р. П. Ляшук
 
№ 2(62) (2018) Випадок успішного лікування агоністами допаміну інвазивної макропролактиноми у чоловіка з еректильною дисфункцією Анотація   PDF (Русский)
М. Л. Кирилюк
 
№ 3-4(48) (2014) Випадок хвороби Іценка-Кушинга (історична мініатюра) Подробиці   PDF
С. Й. Рибаков
 
№ 1 (2019) Владимир Андреевич Оппель: ученый, хирург, эндокринолог, педагог, генерал, историк, музыкант Анотація   PDF (Русский)
S. I. Rybakov
 
№ 1(49) (2015) Влив фіксованої комбінації глімепіриду та метформіну SR на показники вуглеводного, ліпідного обміну, динаміку адипокінемії та показники жорсткості артеріальної стінки Анотація   PDF
О. С. Ларін, К. О. Зуєв, Д. Г. Когут, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 4(37) (2011) Вміст глікованого кератину у волоссі хворих на цукровий діабет із компенсованим і некомпенсованим вуглеводним обміном Подробиці   PDF
В. П. Каліман
 
№ 1(34) (2011) Вміст греліну у крові хворих на соматотропну недостатність Подробиці   PDF
О. В. Большова, О. Я. Самсон, Н. О. Кульчицька, О. А. Вишневська, Н. А. Спринчук, Т. М. Маліновська, В. А. Музь, Г. А. Деревʼянко, В. В. Марков
 
№ 4(41) (2012) Вміст фібронектину у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння Подробиці   PDF
Л. А. Могильницька
 
№ 3(59) (2017) Внутрішньогрудний (медіастинальний) зоб. Клінічний випадок Анотація   PDF (English)   PDF (Русский)
В. О. Паламарчук, В. А. Смоляр, В. Г. Гетьман, В. Є. Сафонов, К. В. Кравченко
 
№ 2 (2019) Володимир Андрійович Опель: вчений, хірург, ендокринолог, педагог, генерал, історик, музикант. Частина 2 Анотація   PDF (Русский)
S. I. Rybakov
 
№ 4(56) (2016) Вперше виявлений цукровий діабет як маніфестація плюрігормональної пухлини гіпофіза (соматотропіноми-кортикотропіноми). Клінічний випадок Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Третяк, Л. В. Щекатурова, Г. А. Кидалова, Д. Г. Когут
 
№ 1(34) (2011) Вплив інсулінотерапії на стан серцево-судинної системи у дітей, хворих на цукровий діабет Подробиці   PDF
Г. О. Леженко, І. В. Руднєва, О. Є. Пашкова
 
№ 2(47) (2014) Вплив аналогів /миметиків глюкагоноподібного пептиду 1 на варіативність глікемії та його значення у зниженні ризику кардіоваскулярних ускладнень цукрового діабету Анотація   PDF
А. Ю. Бабенко, М. П. Лихоносов, А. П. Лихоносова
 
№ 3-4(48) (2014) Вплив браку вітаміну D на перебіг захворювання та раннього поопераційного періоду у хворих на первинний гіперпаратиреоз Анотація   PDF
С. М. Черенько, Г. В. Бандура
 
№ 2(31) (2010) Вплив вітаміну С на ультраструктурні зміни гемокапілярів нирок у білих щурів зі стрептозотоциновим діабетом Подробиці   PDF
М. Р. Красний, В. О. Сергієнко, В. І. Ковалишин, О. О. Сергієнко
 
№ 2(58) (2017) Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу Анотація   PDF
Н. В. Пасєчко, М. А. Джула, Л. В. Радецька, Л. В. Наумова, В. М. Кульчінська, Т. І. Крицький
 
№ 2(50) (2015) Вплив дефіциту вітаміну D на підвищення рівня паратгормону після хірургічного лікування первинного гіперпаратиреозу у пацієнтів з легким перебігом захворювання Анотація   PDF
С. М. Черенько, Г. В. Бандура
 
№ 3(59) (2017) Вплив дефіциту вітаміну D на стан репродуктивного здоров'я жінки Анотація   PDF
О. В. Ларіна
 
№ 1(38) (2012) Вплив йодного дефіциту на тиреоїдний гормоногенез матері та плода Подробиці   PDF
Н. А. Бєлих
 
№ 4(52) (2015) Вплив карбамазепіну на рівень тиреоїдних гормонів при гіпотиреозі: клінічний випадок Анотація   PDF
Н. А. Марунчин, Т. Ю. Юзвенко, Д. Г. Когут, В. С. Юзвенко
 
№ 4(37) (2011) Вплив комбінованої терапії глімепіридом і метформіном на інсулінорезистентність, рівень адипокінів і прозапальних цитокінів у хворих із метаболічним синдромом Подробиці   PDF
Н. В. Скрипник
 
101 - 125 з 691 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>