Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(25) (2008) Визначення, класифікація та діагностичні критерії гестаційного діабету: еволюція й сучасний стан Анотація   PDF
В. І. Медведь, Є. О. Бичкова
 
№ 2 (2019) Визначення рівня зниження паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії Анотація   PDF
O. Р. Nechai
 
№ 4(60) (2017) Визначення рівня паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії Анотація   PDF
О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько
 
№ 2(47) (2014) Визначення ризиків ампутації та смерті у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи та критичною ішемією нижніх кінцівок Подробиці   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 1(53) (2016) Визначення ролі поліморфізму Sp1 (rs1800012) гена COL1A1 при постменопаузному остеопорозі Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, Д. С. Зябліцев, П. А. Чернобривцев
 
№ 2(27) (2009) Використання лазерної остеоперфорації та регіонарної внутрішньоартеріальної терапії у лікуванні хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи Подробиці   PDF
В. І. Пантьо, В. М. Шимон, Р. М. Сливка, С. С. Чундак
 
№ 2 (2020) Використання малоінвазивних методів лікування новоутворень щитоподібної залози Анотація   PDF
O. Mazur, V. Palamarchuk
 
№ 4(64) (2018) Випадок аутоімунного поліендокринного синдрому типу 1 у молодої жінки: 12 років до встановлення діагнозу Анотація   PDF
М. Л. Кирилюк
 
№ 2(31) (2010) Випадок пізньої діагностики сімейної форми вродженого пангіпопітуїтаризму Подробиці   PDF
Н. Б. Зелінська, Є. В. Глоба, Л. В. Ніфонтова
 
№ 3(40) (2012) Випадок первинного гіперальдостеронізму Анотація   PDF
І. С. Бурдо, Н. В. Тихонова
 
№ 3(28) (2009) Випадок первинного гіперпаратиреозу Анотація   PDF
Н. І. Станкова, П. М. Ляшук, О. В. Грабовецький, Р. П. Ляшук
 
№ 2(62) (2018) Випадок успішного лікування агоністами допаміну інвазивної макропролактиноми у чоловіка з еректильною дисфункцією Анотація   PDF (Русский)
М. Л. Кирилюк
 
№ 3-4(48) (2014) Випадок хвороби Іценка-Кушинга (історична мініатюра) Подробиці   PDF
С. Й. Рибаков
 
№ 1 (2019) Владимир Андреевич Оппель: ученый, хирург, эндокринолог, педагог, генерал, историк, музыкант Анотація   PDF (Русский)
S. I. Rybakov
 
№ 1(49) (2015) Влив фіксованої комбінації глімепіриду та метформіну SR на показники вуглеводного, ліпідного обміну, динаміку адипокінемії та показники жорсткості артеріальної стінки Анотація   PDF
О. С. Ларін, К. О. Зуєв, Д. Г. Когут, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 2 (2020) Вміст вітаміну D у чоловіків з гіпотиреозом та його кореляція з рівнем тестостерону Анотація   PDF
T. I. Kritsky, N. V. Pasiechko
 
№ 4 (2019) Вміст вітаміну В12 у хворих на цукровий діабет 2-го типу Анотація   PDF (English)
I. V. Pankiv
 
№ 4(37) (2011) Вміст глікованого кератину у волоссі хворих на цукровий діабет із компенсованим і некомпенсованим вуглеводним обміном Анотація   PDF
В. П. Каліман
 
№ 1(34) (2011) Вміст греліну у крові хворих на соматотропну недостатність Анотація   PDF
О. В. Большова, О. Я. Самсон, Н. О. Кульчицька, О. А. Вишневська, Н. А. Спринчук, Т. М. Маліновська, В. А. Музь, Г. А. Деревʼянко, В. В. Марков
 
№ 4(41) (2012) Вміст фібронектину у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння Анотація   PDF
Л. А. Могильницька
 
№ 3(59) (2017) Внутрішньогрудний (медіастинальний) зоб. Клінічний випадок Анотація   PDF (English)   PDF (Русский)
В. О. Паламарчук, В. А. Смоляр, В. Г. Гетьман, В. Є. Сафонов, К. В. Кравченко
 
№ 2 (2019) Володимир Андрійович Опель: вчений, хірург, ендокринолог, педагог, генерал, історик, музикант. Частина 2 Анотація   PDF (Русский)
S. I. Rybakov
 
№ 4(56) (2016) Вперше виявлений цукровий діабет як маніфестація плюрігормональної пухлини гіпофіза (соматотропіноми-кортикотропіноми). Клінічний випадок Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Третяк, Л. В. Щекатурова, Г. А. Кидалова, Д. Г. Когут
 
№ 1(34) (2011) Вплив інсулінотерапії на стан серцево-судинної системи у дітей, хворих на цукровий діабет Анотація   PDF
Г. О. Леженко, І. В. Руднєва, О. Є. Пашкова
 
№ 2(47) (2014) Вплив аналогів /миметиків глюкагоноподібного пептиду 1 на варіативність глікемії та його значення у зниженні ризику кардіоваскулярних ускладнень цукрового діабету Анотація   PDF
А. Ю. Бабенко, М. П. Лихоносов, А. П. Лихоносова
 
101 - 125 з 728 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>