Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(23) (2008) Вибір хірургічного доступу у ході операцій на надниркових залозах Анотація   PDF
О. С. Ніконенко, С. Н. Завгородній, О. В. Губка, О. О. Подлужний
 
№ 1(38) (2012) Вивчення нефропротекторної ефективності ірбесартану у хворих із діабетичною нефропатією Подробиці   PDF
О. С. Ларін, К. О. Зуєв, В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко, Г. А. Кидалова, Д. Г. Когут, Т. І. Дашук
 
№ 2(35) (2011) Вивчення розповсюдженості та можливостей оптимізації діагностики гестаційного діабету Анотація   PDF
В. І. Медведь, Є. О. Бичкова, Л. М. Бикова
 
№ 2(62) (2018) Визначення, етіологія та діагностика передчасного статевого розвитку в дітей Анотація   PDF
І. Ю. Шевченко
 
№ 4(45) (2013) Визначення ефективності повторного курсу медикаментозної терапії хворих на цукровий діабет із некритичною периферичною ангіопатією Анотація   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 4(25) (2008) Визначення, класифікація та діагностичні критерії гестаційного діабету: еволюція й сучасний стан Анотація   PDF
В. І. Медведь, Є. О. Бичкова
 
№ 4(60) (2017) Визначення рівня паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії Анотація   PDF
О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько
 
№ 2(47) (2014) Визначення ризиків ампутації та смерті у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи та критичною ішемією нижніх кінцівок Анотація   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 1(53) (2016) Визначення ролі поліморфізму Sp1 (rs1800012) гена COL1A1 при постменопаузному остеопорозі Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, Д. С. Зябліцев, П. А. Чернобривцев
 
№ 2(27) (2009) Використання лазерної остеоперфорації та регіонарної внутрішньоартеріальної терапії у лікуванні хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи Подробиці   PDF
В. І. Пантьо, В. М. Шимон, Р. М. Сливка, С. С. Чундак
 
№ 2(31) (2010) Випадок пізньої діагностики сімейної форми вродженого пангіпопітуїтаризму Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, Є. В. Глоба, Л. В. Ніфонтова
 
№ 3(40) (2012) Випадок первинного гіперальдостеронізму Анотація   PDF
І. С. Бурдо, Н. В. Тихонова
 
№ 3(28) (2009) Випадок первинного гіперпаратиреозу Анотація   PDF
Н. І. Станкова, П. М. Ляшук, О. В. Грабовецький, Р. П. Ляшук
 
№ 2(62) (2018) Випадок успішного лікування агоністами допаміну інвазивної макропролактиноми у чоловіка з еректильною дисфункцією Анотація   PDF (Русский)
М. Л. Кирилюк
 
№ 3-4(48) (2014) Випадок хвороби Іценка-Кушинга (історична мініатюра) Подробиці   PDF
С. Й. Рибаков
 
№ 1(49) (2015) Влив фіксованої комбінації глімепіриду та метформіну SR на показники вуглеводного, ліпідного обміну, динаміку адипокінемії та показники жорсткості артеріальної стінки Анотація   PDF
О. С. Ларін, К. О. Зуєв, Д. Г. Когут, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 4(37) (2011) Вміст глікованого кератину у волоссі хворих на цукровий діабет із компенсованим і некомпенсованим вуглеводним обміном Анотація   PDF
В. П. Каліман
 
№ 1(34) (2011) Вміст греліну у крові хворих на соматотропну недостатність Анотація   PDF
О. В. Большова, О. Я. Самсон, Н. О. Кульчицька, О. А. Вишневська, Н. А. Спринчук, Т. М. Маліновська, В. А. Музь, Г. А. Деревʼянко, В. В. Марков
 
№ 4(41) (2012) Вміст фібронектину у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння Анотація   PDF
Л. А. Могильницька
 
№ 3(59) (2017) Внутрішньогрудний (медіастинальний) зоб. Клінічний випадок Анотація   PDF (English)   PDF (Русский)
В. О. Паламарчук, В. А. Смоляр, В. Г. Гетьман, В. Є. Сафонов, К. В. Кравченко
 
№ 4(56) (2016) Вперше виявлений цукровий діабет як маніфестація плюрігормональної пухлини гіпофіза (соматотропіноми-кортикотропіноми). Клінічний випадок Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Третяк, Л. В. Щекатурова, Г. А. Кидалова, Д. Г. Когут
 
№ 1(34) (2011) Вплив інсулінотерапії на стан серцево-судинної системи у дітей, хворих на цукровий діабет Анотація   PDF
Г. О. Леженко, І. В. Руднєва, О. Є. Пашкова
 
№ 2(47) (2014) Вплив аналогів /миметиків глюкагоноподібного пептиду 1 на варіативність глікемії та його значення у зниженні ризику кардіоваскулярних ускладнень цукрового діабету Анотація   PDF
А. Ю. Бабенко, М. П. Лихоносов, А. П. Лихоносова
 
№ 3-4(48) (2014) Вплив браку вітаміну D на перебіг захворювання та раннього поопераційного періоду у хворих на первинний гіперпаратиреоз Анотація   PDF
С. М. Черенько, Г. В. Бандура
 
№ 2(31) (2010) Вплив вітаміну С на ультраструктурні зміни гемокапілярів нирок у білих щурів зі стрептозотоциновим діабетом Анотація   PDF
М. Р. Красний, В. О. Сергієнко, В. І. Ковалишин, О. О. Сергієнко
 
76 - 100 з 615 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>