Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(44) (2013) Віковий дефіцит андрогенів у чоловіків. Сучасні підходи до діагностики та лікування Подробиці   PDF
М. Л. Кирилюк
 
№ 3(59) (2017) Вітамін D Подробиці   PDF
Н. Б. Зелінська
 
№ 3(51) (2015) Васкулоендотуліальний фактор росту та ендотейлійзалежна дилатація у хворих з дитинства на цукровий діабет 1 типу з мікроангіопатіями та в осіб молодого віку з ожирінням Анотація   PDF
Л. А. Могильницька
 
№ 3-4(48) (2014) Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D зі зниженою функцією щитоподібної залози Анотація   PDF
В. В. Поворознюк, І. В. Паньків
 
№ 3(51) (2015) Взаємозв’язок композитного складу тіла з мінеральною щільністю кісткової тканини у жінок із цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі Анотація   PDF
М. Л. Кирилюк, А. В. Підаєв
 
№ 3(32) (2010) Взаємозв’язок остеоасоційованих гормонів і хімічних елементів у жінок з остеодефіцитом у пре- і постменопаузний періоди Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, Л. М. Рибалко, О. В. Синяченко, І. В. Тов
 
№ 3 (55) (2016) Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому Анотація   PDF
В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 2(58) (2017) Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому Анотація   PDF
В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 1(38) (2012) Вивчення нефропротекторної ефективності ірбесартану у хворих із діабетичною нефропатією Анотація   PDF
О. С. Ларін, К. О. Зуєв, В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко, Г. А. Кидалова, Д. Г. Когут, Т. І. Дашук
 
№ 2(35) (2011) Вивчення розповсюдженості та можливостей оптимізації діагностики гестаційного діабету Анотація   PDF
В. І. Медведь, Є. О. Бичкова, Л. М. Бикова
 
№ 4(45) (2013) Визначення ефективності повторного курсу медикаментозної терапії хворих на цукровий діабет із некритичною периферичною ангіопатією Анотація   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 2(47) (2014) Визначення ризиків ампутації та смерті у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи та критичною ішемією нижніх кінцівок Анотація   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 1(53) (2016) Визначення ролі поліморфізму Sp1 (rs1800012) гена COL1A1 при постменопаузному остеопорозі Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, Д. С. Зябліцев, П. А. Чернобривцев
 
№ 2(31) (2010) Випадок пізньої діагностики сімейної форми вродженого пангіпопітуїтаризму Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, Є. В. Глоба, Л. В. Ніфонтова
 
№ 3(40) (2012) Випадок первинного гіперальдостеронізму Анотація   PDF
І. С. Бурдо, Н. В. Тихонова
 
№ 3-4(48) (2014) Випадок хвороби Іценка-Кушинга (історична мініатюра) Подробиці   PDF
С. Й. Рибаков
 
№ 1(49) (2015) Влив фіксованої комбінації глімепіриду та метформіну SR на показники вуглеводного, ліпідного обміну, динаміку адипокінемії та показники жорсткості артеріальної стінки Анотація   PDF
О. С. Ларін, К. О. Зуєв, Д. Г. Когут, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 4(37) (2011) Вміст глікованого кератину у волоссі хворих на цукровий діабет із компенсованим і некомпенсованим вуглеводним обміном Анотація   PDF
В. П. Каліман
 
№ 1(34) (2011) Вміст греліну у крові хворих на соматотропну недостатність Подробиці   PDF
О. В. Большова, О. Я. Самсон, Н. О. Кульчицька, О. А. Вишневська, Н. А. Спринчук, Т. М. Маліновська, В. А. Музь, Г. А. Деревʼянко, В. В. Марков
 
№ 4(41) (2012) Вміст фібронектину у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння Подробиці   PDF
Л. А. Могильницька
 
№ 3(59) (2017) Внутрішньогрудний (медіастинальний) зоб. Клінічний випадок Анотація   PDF (English)   PDF (Русский)
В. О. Паламарчук, В. А. Смоляр, В. Г. Гетьман, В. Є. Сафонов, К. В. Кравченко
 
№ 4(56) (2016) Вперше виявлений цукровий діабет як маніфестація плюрігормональної пухлини гіпофіза (соматотропіноми-кортикотропіноми). Клінічний випадок Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Третяк, Л. В. Щекатурова, Г. А. Кидалова, Д. Г. Когут
 
№ 1(34) (2011) Вплив інсулінотерапії на стан серцево-судинної системи у дітей, хворих на цукровий діабет Анотація   PDF
Г. О. Леженко, І. В. Руднєва, О. Є. Пашкова
 
№ 2(47) (2014) Вплив аналогів /миметиків глюкагоноподібного пептиду 1 на варіативність глікемії та його значення у зниженні ризику кардіоваскулярних ускладнень цукрового діабету Анотація   PDF
А. Ю. Бабенко, Н. П. Лихоносов, А. П. Лихоносова
 
№ 3-4(48) (2014) Вплив браку вітаміну D на перебіг захворювання та раннього поопераційного періоду у хворих на первинний гіперпаратиреоз Анотація   PDF
С. М. Черенько, Г. В. Бандура
 
51 - 75 з 447 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>