Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(52) (2015) Загальні та специфічні патологічні ендокринні процеси, що супроводжують розвиток остеопоротичних змін скелета Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, Д. С. Зябліцев
 
№ 4(45) (2013) Застосування інсуліну гларгін (Лантус®) у повсякденній клінічній практиці: результати обсерваційного перехресного ретроспективного спостереження IDEAL Анотація   PDF
О. С. Ларін
 
№ 1(26) (2009) Застосування препарату альфа-ліпоєвої кислоти у лікуванні поопераційних дисфоній Анотація   PDF
В. О. Паламарчук, М. Б. Горобейко
 
№ 2(27) (2009) Застосування спектрального аналізу вимови голосних для прогнозування динаміки нейром'язових стенозів гортані у ранній поопераційний період Анотація   PDF
В. А. Паламарчук
 
№ 4(37) (2011) Застосування суспензій ембріональних клітин у лікуванні хворих на цукровий діабет Подробиці   PDF
С. С. Паляниця
 
№ 4(64) (2018) Застосування холекальциферолу в комплексній терапії для корекції гіперглікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF
Т. П. Зарезенко, А. А. Жмур
 
№ 4(64) (2018) Зв'язок Q223R поліморфізму гена рецепторів до лептину з ризиком розвитку цукрового діабету: гендерні аспекти Анотація   PDF
О. М. Сулаєва, Н. І. Белемець, С. В. Гончаров, В. Є. Досенко, К. Ю. Маслій, О. С. Ларін
 
№ 3(40) (2012) Зв'язок стану щитоподібної залози з гормональним метаболічним статусом у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Анотація   PDF
О. В. Камінський
 
№ 3(32) (2010) Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Нові напрямки діагностики та лікування дітей з ендокринною патологією» та засідання Асоціації дитячих ендокринологів України 15-17.04.2010 р. Подробиці   PDF
В. Г. Хоперія
 
№ 4(64) (2018) Зв’язок гіперпролактинемії з анемією у хворих на хронічну хворобу нирок 5д стадії Анотація   PDF
І. О. Дудар, В. М. Савчук, І. М. Шіфріс, О. М. Лобода, Ю. І. Гончар
 
№ 3 (2019) Зв’язок ендотеліну-1 з розвитком рецидивів при хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF
S. Yu. Mogilevskyy, Yu. O. Panchenko, S. V. Ziablitsev
 
№ 4(64) (2018) Зв’язок поліморфізму rs1799983 гена NOS3 з цукровим діабетом 2 типу та розвитком його ускладнень Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. П. Чернобривцев, Д. С. Зябліцев, С. О. Тарасенко
 
№ 2(54) (2016) Зв’язок поліморфних варіантів гена рецептора лептину з розвитком цукрового діабету 2 типу та ожиріння Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, П. А. Чернобривцев, М. В. Зябліцева, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 4 (2019) Зв’язок сироваткових рівнів маркерів ендотеліальної дисфункції з ускладненнями цукрового діабету 2-го типу Анотація   PDF
S. V. Ziablitsev, O. P. Chernobrivtsev, M. V. Ziablitseva, A. A. Grishov, Iu. O. Panchenko
 
№ 4(45) (2013) Згадуючи Ігоря Васильовича Комісаренка... Подробиці   PDF
С. Й. Рибаков, О. С. Ларін
 
№ 1(34) (2011) Зміни глікемії під впливом цукрознижувальних засобів у щурів зі стрептозотоциновим діабетом на тлі висококалорійної дієти Анотація   PDF
О. П. Кіхтяк
 
№ 1(34) (2011) Зміни електричної активності серця та його вегетативної регуляції у молодих хворих на рак щитоподібної залози у поопераційний період на тлі супресивної терапії залежно від терміну її застосування Анотація   PDF
С. Т. Зубкова
 
№ 1(57) (2017) Зміни кишкового мікробіому як важливий фактор ризику розвитку метаболічних захворювань Анотація   PDF (Русский)
С. М. Ткач, О. С. Ларін, А. В. Підаєв
 
№ 1(34) (2011) Зміни показників ліпідного спектра крові залежно від схеми цукрознижувальної терапії у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу Анотація   PDF
Т. О. Перцева, К. Ю. Маляр
 
№ 1(26) (2009) Зміни системи гемостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоміопатією Анотація   PDF
В. О. Сергієнко
 
№ 1(46) (2014) Зміни чутливості до інсуліну в патогенезі дифузного токсичного зоба Анотація   PDF
О. З. Ліщук, О. П. Кіхтяк, Х. А. Москва, Б. Ф. Ліщук
 
№ 2(31) (2010) Змішаний колоноклітинний і висококлітинний варіант папілярного раку щитоподібної залози Анотація   PDF
В. Г. Хоперія, О. О. Гузь
 
№ 1(30) (2010) Значення ендотеліальної дисфункції та порушень ліпідного обміну у патогенезі кардіоміопатії за цукрового діабету 2-го типу Анотація   PDF
В. О. Сергієнко
 
№ 1(42) (2013) Значення супресії функції яєчників у лікуванні хворих на рак молочної залози у пременопаузі Анотація   PDF
І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Р. В. Любота, І. І. Любота
 
№ 1 (2019) Значення фактору некрозу пухлин альфа в механізмах розвитку нефропатії при цукровому діабеті 2 типу Анотація   PDF
S. V. Ziablitsev, O. P. Chernobrytsev, D. S. Ziablitsev
 
251 - 275 з 704 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>