№ 4(64) (2018)

Зміст

Огляд

Андрогеновий дефіцит і його вплив на стан здоров’я жінок PDF
Л. В. Дем’яненко, Л. М. Семенюк 9-18
Шлунок при цукровому діабеті: супротивник чи союзник? PDF
С. М. Ткач 19-23

Оригінальне дослідження

Опороформувальні остеокорегувальні оперативні втручання у хворих із синдромом діабетичної стопи PDF
О. М. Бєсєдін, С. О. Косульников, С. О. Тарнапольський, К. В. Кравченко, С. І. Карпенко 24-28
Зв'язок Q223R поліморфізму гена рецепторів до лептину з ризиком розвитку цукрового діабету: гендерні аспекти PDF
О. М. Сулаєва, Н. І. Белемець, С. В. Гончаров, В. Є. Досенко, К. Ю. Маслій, О. С. Ларін 28-34
Зв’язок поліморфізму rs1799983 гена NOS3 з цукровим діабетом 2 типу та розвитком його ускладнень PDF
С. В. Зябліцев, О. П. Чернобривцев, Д. С. Зябліцев, С. О. Тарасенко 35-44

Клінічна практика

Випадок аутоімунного поліендокринного синдрому типу 1 у молодої жінки: 12 років до встановлення діагнозу PDF
М. Л. Кирилюк 45-50

Новини та актуальна інформація

Ожиріння в дітей - визначення, лікування, профілактика: клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (частина 3) PDF
D. M. Styne, S. A. Arslanian, E. L. Connor, I. S. Farooqi, M. Hassan Murad, J. H. Silverstein, J. A. Yanovski 51-64
Практична клінічна настанова Ендокринного товариства: ендокринне лікування осіб з гендерною дисфорією (гендерною невідповідальністю) (Частина 3) PDF
Wylie C. Hembree, Peggy T. Cohen-Kettenis, Louis Gooren, Sabine E. Hannema, Walter J. Meyer, M. Hassan Murad, Stephen M. Rosenthal, Joshua D. Safer, Vin Tangpricha, Guy G. T`Sjoen 65-78
Два клінічні випадки синдрому гіперстимульованих яєчників PDF
Б. М. Венцківський, І. Б. Венцківська, О. С. Загородня 79
Асимптомний первинний гіперпаратиреоз. клініка, діагностика, лікування (клінічний випадок) PDF
В. В. Войтенко, В. О. Паламарчук 80
Лікування хронічного ендометриту на етапі прегравідарної підготовки PDF
Н. М. Воронкова 81
Высокодифференцированные микрокарциномы щитовидной железы PDF (Русский)
І. В. Дейнеко, С. П. Меренкова, E. В. Жмуренко 82
Клініко-параклінічні характеристики андрогенового дефіциту у жінок репродуктивного віку PDF
Л. В. Дем’яненко 83
Зв’язок гіперпролактинемії з анемією у хворих на хронічну хворобу нирок 5д стадії PDF
І. О. Дудар, В. М. Савчук, І. М. Шіфріс, О. М. Лобода, Ю. І. Гончар 84
Предиктори розвитку метаболічного синдрому в педіатричній практиці PDF
В. М. Дудник, І. І. Андрікевич, А. В. Хромих, К. В. Хромих 85
Ефективність мультимодальної аналгезії у пацієнтів із захворюванням щитоподібної залози PDF
О. О. Єфімова, С. О. Тарасенко, М. В. Кунатовський 86
Эндогенный гиперкортицизм и ожирение PDF (Русский)
Е. В. Жмуренко, С. П. Меренкова 87-88
Застосування холекальциферолу в комплексній терапії для корекції гіперглікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу PDF
Т. П. Зарезенко, А. А. Жмур 89
Порушення розвитку статі в Україні: наш досвід PDF
Н. Б. Зелінська, Є. В. Глоба, І. Ю. Шевченко, Ю. О. Щербак 90
Раннее выявление субклинического атеросклероза и диабетической ангиопатии у пациентов с сахарным диабетом по результатам дуплексного сканирования артерий PDF (Русский)
О. А. Ковалевська, З. Г. Крушинська, І. О. Чувикіна, О. М. Желіба 91
Стратегії лікування папілярних тиреоїдних карцином через 32 роки після аварії на Чорнобильській АЕС PDF
А. Є. Коваленко, Ю. М. Таращенко, Б. Б. Гуда, M. Д. Мельник, М. В. Остафійчук 92
Інфаркт міокарду та інсульт у хворих на цукровий діабет 2 типу: епідеміологічні та соціально-економічні аспекти PDF
З. Г. Крушинська 93
Аналіз 22-річного досвіту хірургічного лікування пухлин надниркових залоз в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру PDF
М. В. Кунатовський, О. А. Товкай, С. О. Тарасенко, О. О. Єфімова 94-95
Анестезіологічний менеджмент емболізації маткових артерій – досвід перших трьох клінічних випадків PDF
М. В. Кунатовський, С. О. Тарасенко, О. О. Єфімова 96
Мініінвазивні методи лікування метастатичної хвороби високодиференційованого раку щитоподібної залози PDF
П. О. Ліщинський, Ю. Е. Чирков 97
Роль метаболічної хірургії у лікуванні цукрового діабету 2 типу: можливості, проблеми та перспективи PDF
В. М. Лисенко, М. Ю. Крестянов, А. Ю. Глаголєва, Д. С. Завертиленко 98
Вплив соціального статусу на результати лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та синдромом діабетичної стопи PDF
О. В. Марченко 99
Функціональний стан тромбоцитів і діабетична макулопатія у хворих на цукровий діабет 2 типу PDF
С. Ю. Могілевський, Ю. О. Панченко 100
Впровадження оновлених керівних настанов американської тиреоїдної асоціації по веденню хворих на медулярний рак щитоподібної залози PDF
О. П. Нечай 101
Особливості адаптаційних можливостей у хворих на гіпертонічну хворобу та гіпотиреоз PDF
Л. В. Оленич 102
Особливості психоемоційного стану у пацієнтів з надлишковою масою тіла та мігренню без аури і хронічною мігренню PDF
Ю. І. Романенко, І. А. Григорова, І. Ю. Романенко 103
Анестезіологічне забезпечення під час оперативного втручання при первинному гіперпаратиреозі PDF
В. Л. Руденко, М. В. Кунатовський, С. О. Тарасенко 104-105
Мультидисциплінарний підхід в хірургічному лікуванні пухлин надниркових залоз PDF
А. В. Скумс, О. М. Гулько, В. А. Кондратюк, О. М. Симонов 106
Гемодинаміка та доставка кисню у пацієнтів з тиреотоксикозом при інгаляційній анестезії PDF
С. О. Тарасенко, М. В. Кунатовський, С. О. Дубров, О. О. Єфімова 107
Диагностическая ценность отдельных лабораторных показателей в диагностике субклинического синдрома кушинга у пациентов с артериальной гипертензией PDF (Русский)
О. Е. Третяк, Л. В. Щекатурова, С. М. Черенько 108-109
Роль 4d кт у діагностиці ектопічного розташування аденом прищитоподібних залоз у випадку первинного гіперпаратиреозу PDF
М. О. Уріна, О. А. Товкай 110
The role of a novel agent in treating diabetic polyneuropathy in its various stages of manifestation and its effect on the expression of genes of the reduced folate carrier group PDF (English)
К. Сінх, Т. Ю. Юзвенко 111
Резолюція науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ендокринології та ендокринної хірургії: субклінічні варіанти ендокринних хвороб», засідання вго «Асоціація ендокринних хірургів україни» 23.11.2018 р., м. Київ PDF
  112-114