№ 1(61) (2018)

Зміст

Огляд

Морфологічна і молекулярна діагностика пухлин щитоподібної залози відповідно до міжнародних протоколів і рекомендацій PDF (Русский)
О. М. Сулаєва, Н. І. Белемець, О. О. Селезньов, В. Я. Чуба, Д. О. Шапочка, О. В. Черненко 7-14
Трофічні порушення м’яких тканин нижніх кінцівок при цукровому діабеті другого типу (огляд) PDF
О. В. Кризина 15-24

Оригінальне дослідження

Скринінг субклінічного синдрому Кушинга у пацієнтів з артеріальною гіпертензією PDF (Русский)
О. Е. Третяк, С. М. Черенько 25-32
Корекція серединного ятрогенного стенозу гортані в ранньому післяопераційному періоді у тиреоїдній хірургії PDF (Русский)
О. С. Ларін, В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко 33-43
Зниження частоти післяопераційної гіпокальцемії у пацієнтів з дифузним токсичним зобом шляхом усунення дефіциту вітаміну D на доопераційному етапі PDF
О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько 44-49
Механізми ефективності рукавної резекції шлунку та біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess–Marceau у хворих на морбідне ожиріння PDF
І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков, О. І. Плегуца, О. А. Потапов, О. В. Щитов 50-55
Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій у пацієнтів з цукровим діабетом PDF
В. П. Бабич, К. Д. Мартищенко, Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка 56-61
Мінеральна щільність кісткової тканини у дівчат із синдромом Тернера PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба 62-68
Профілактика рецидивів та реабілітація жінок репродуктивного віку, прооперованих з приводу лейоміоми матки на тлі метаболічного синдрому PDF
Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, К. М. Яроцька 69-78

Клінічна практика

Клінічний випадок безсимптомного туберозного склерозу PDF
М. О. Уріна 79-84

Новини та актуальна інформація

Діабетична стопа – під контролем PDF (Русский)
М. В. Свиридов, М. Б. Горобейко 85-90
Ожиріння в дітей - визначення, лікування, профілактика: клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (частина 1) PDF
D. M. Styne, S. A. Arslanian, E. L. Connor, I. S. Farooqi, M. Hassan Murad, J. H. Silverstein, J. A. Yanovski 91-105