№ 4(60) (2017)

Зміст

Огляд

Статеві особливості регуляції жирової тканини PDF (Русский)
О. М. Сулаєва, Н. І. Белемець 11-20
Альфа-ліпоєва кислота в лікуванні ускладнень цукрового діабету PDF
Т. Ю. Юзвенко, З. Г. Крушинська, С. О. Тарасенко 23-29

Оригінальне дослідження

Визначення рівня паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії PDF
О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько 30-36
Гематоми надниркових залоз: диференційний діагноз та хірургічна тактика PDF
О. А. Товкай, М. О. Уріна, С. М. Черенько 37-42
Біліопанкреатичне шунтування у хірургічному лікуванні цукрового діабету 2 типу асоційованого з ожирінням PDF
І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков, О. І. Плегуца, О. А. Потапов 45-50
Частота синдрому надлишкового бактеріального росту у хворих на цукровий діабет 2 типу PDF (Русский)
С. М. Ткач, Т. Ю. Юзвенко 51-55
Імунний статус у пацієнток із доброякіснимизахворюваннями матки на тлі метаболічного синдрому PDF
Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, Н. М. Воронкова, О. В. Ларіна 56-63
Вплив факторів прогресії діабетичної ретинопатії на концентрацію фібриногену в крові за цукрового діабету 2 типу як компоненту метаболічного синдрому PDF (Русский)
М. Л. Кирилюк, В. М. Сердюк, Л. Ю. Пилипенко 64-69
Взаємозв'язок дисліпідемії з запаленням та інсулінорезистентністю у осіб із різною масою тіла PDF
К. В. Місюра 70-82

Клінічна практика

46,ХY-порушення статевого диференціювання, зумовлене мутацією в гені WT1 PDF
Ю. О. Щербак, Н. Б. Зелінська, Є. В. Глоба, І. Ю. Шевченко 85-89

Новини та актуальна інформація

Європейська ендокринна хірургія: що нового приніс останній симпозіум Європейського товариства ендокринних хірургів (ESES-2017) PDF
С. М. Черенько 90-95