№ 2(27) (2009)

Зміст

Статті

Рецидивний папілярний рак щитоподібної залози: клініко-морфологічні особливості PDF
О. С. Ларін, В. Г. Хоперія, О. О. Гузь 3-5
Синдром множинної ендокринної неоплазії 1-го типу та особливості лікування пов'язаного з ним первинного гіперпаратиреозу PDF
С. М. Черенько 6-11
Застосування спектрального аналізу вимови голосних для прогнозування динаміки нейром'язових стенозів гортані у ранній поопераційний період PDF
В. А. Паламарчук 12-14
Тактика лікування артеріо-венозної мальформації головного мозку під час вагітності PDF
С. О. Литвак, О. О. Литвак 15-16
Регіональна модель профілактики йодного дефіциту PDF
Н. Б. Зелінська, О. А. Труш, М. Є. Маменко, Н. А. Бєлих 17-23
Особливості варіативності артеріального тиску у хворих із діабетичною кардіоміопатією PDF
В. О. Сергієнко 24-31
Діагностичні можливості кристалографії сльози в оцінці компенсації цукрового діабету PDF
Н. Г. Завгородня, К. О. Костровська, А. О. Ісакова, І. О. Поплавська, О. А. Рудичева, М. Б. Безуглий 32-35
Оцінка ролі трансформуючого чинника росту бета у дітей, хворих на цукровий діабет, у формуванні діабетичної нефропатії PDF
Г. О. Леженко, О. Є. Пашкова, А. В. Каменщик, О. М. Чакмазова, Ю. Л. Славкін, В. О. Корольов, О. В. Глушкова, І. Н. Репинська 36-40
Особливості впливу статевих стероїдів на органи-мішені та їх взаємозв'язок із моноамінами залежно від клінічного перебігу пубертатних маткових кровотеч PDF
В. О. Диннік, Т. Н. Суліма 41-45
Профілактика специфічних ускладнень після хірургічних втручань на щитоподібній залозі PDF
О. В. Погорєлов, О. Ю. Воскобойнік 46-48
Стан колатерального судинного русла та перспектива його корекції шляхом форсованого лаважу у комплексному лікуванні діабетичної ангіопатії PDF
С. В. Сандер 49-51
Хірургічне лікування пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою та метаболічним синдромом PDF
О. М. Сироїд 52-54
Можливість компенсації гіпотиреозу шляхом аутотрансплантації фрагментів тиреоїдної тканини у хворих із багатовузловим зобом після тиреоїдектомії PDF
О. А. Товкай, О. С. Ларін, С. М. Черенько 55-56
Комбінований метод лікування гіпокортицизму PDF
І. С. Турчин, О. С. Ларін, Р. М. Січінава, Л. М. Сидоренко, І. І. Дроздович, М. О. Коваленко, В. Б. Доготар, І. В. Коноваленко, В. А. Смоляр 57-58
Морфологічні трансформації щитоподібної залози та інтратиреоїдний йод — визначальні чинники поопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба PDF
В. О. Шідловський, О. В. Шідловський, Д. В. Осадчук, М. Я. Стасів 59-61
Методологія профілактики пошкоджень верхнього гортанного нерва під час операцій на щитоподібній залозі PDF
В. О. Шідловський, О. В. Шідловський, О. Р. Сельський, М. В. Саноцька, Д. С. Кузик 62-64
Віддалені наслідки хірургічного лікування хворих із диференційованими формами раку щитоподібної залози PDF
Д. Є. Штода, О. І. Міміношвілі, А. Г. Попандопуло, С. В. Ярощак, Д. А. Попандопуло, Є. П. Корчагін 65-66

Клінічні спостереження

Диференційна діагностика високорослості у дітей PDF
Н. Б. Зелінська, В. Б. Малашонок 67-75

Актуальна інформація

Експериментальний спосіб лікування поопераційного гіпотиреозу PDF
С. В. Астапенко, А. В. Костирной, Д. В. Шестопалов 76
Особливості проліферації фолікулярного епітелію в тиреоїдних аденомах PDF
Н. І. Гойденко, В. В. Хазієв, В. М. Дубовик, І. О. Лях, В. Л. Герасименко, Л. В. Герасименко 77
Ентеросорбція у комплексному передопераційному підготуванні хворих на дифузний токсичний зоб PDF
І. М. Дейкало 78-79
Лікування та реабілітація хворих на рак щитоподібної залози з інвазією у верхні дихальні шляхи PDF
І. В. Дейнеко, О. Б. Кутовий, С. М. Тимчук, І. В. Люлько, В. А. Кравченко 80-81
Вплив органозберігаючого хірургічного лікування на антитиреоїдний імунітет у хворих на одновузловий нетоксичний зоб PDF
Ю. І. Караченцев, В. В. Хазієв, М. В. Дубовик, І. О. Лях, В. Л. Герасименко, Л. В. Герасименко 81
Поопераційний рецидивний зоб: причини, попередження та лікування PDF
І. М. Павловський 82-84
Використання лазерної остеоперфорації та регіонарної внутрішньоартеріальної терапії у лікуванні хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи PDF
В. І. Пантьо, В. М. Шимон, Р. М. Сливка, С. С. Чундак 84-85
Інформативність малоінвазійних методів діагностики вузлових утворень щитоподібної залози PDF
Г. Д. Попандопуло, А. Г. Попандопуло, Д. А. Попандопуло, Є. П. Корчагін, С. В. Ярощак, Д. Є. Штода, І. Ю. Ваганова 85-86
Прогностична цінність ультразвукових критеріїв для диференційної діагностики вузлової тиреоїдної патології PDF
О. В. Тяжелова, В. В. Хазієв 86