№ 1(26) (2009)

Зміст

Статті

Стан регіонарної гемодинаміки у хворих на гіпотиреоз PDF
Н. Б. Зелінська 3-8
Застосування препарату альфа-ліпоєвої кислоти у лікуванні поопераційних дисфоній PDF
В. О. Паламарчук, М. Б. Горобейко 9-11
Зміни системи гемостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоміопатією PDF
В. О. Сергієнко 12-25
За і проти чинника некрозу пухлин альфа як маркера ожиріння та інсулінорезистентності на прикладі клінічного дослідження PDF
О. П. Кіхтяк 26-29
Клініко-лабораторне тлумачення діабетичної нефропатії PDF
В. О. Корольов, О. В. Глушкова, І. Н. Репинська 30-34
Оптимальний метод ендоскопічної адреналектомії за пухлин правої та лівої надниркових залоз PDF
В. В. Грубнік, О. С. Бурлак, В. В. Ільяшенко 35-37
Вузловий зоб та ендоскопічні втручання: поєднання діагностики та лікування PDF
В. В. Грубнік, В. М. Косован, Р. С. Парфентьєв 38-40
Повторні хірургічні втручання за диференційованого раку щитоподібної залози PDF
С. І. Гюльмамедов, Ю. О. Сидоренко, А. І. Сагалевич, С. І. Чередниченко, Д. В. Вегнер 41-42
Хірургічне лікування гіперпаратиреозу PDF
С. М. Завгородній, С. О. Вільховой, М. М. Поляков, Є. І. Гайдаржі 43-44
Симультанні операції в хірургічному лікуванні хворих з ендокринною патологією PDF
С. М. Завгородній, М. Г. Головко, Є. І. Гайдаржі, С. О. Вільховой, І. В. Русанов, Д. А. Децик, О. С. Доля, О. О. Подлужний 45-46
Чи є класифікація синдрому діабетичної стопи на засадах "Міжнародної угоди" кроком до поліпшення наслідків його лікування? PDF
В. В. Іващенко, А. В. Іващенко 47-48
Порівняльна оцінка методів корекції регіонарної гемодинаміки у комплексному лікуванні хворих із cиндромом діабетичної стопи PDF
О. Є. Каніковський, С. В. Сандер, С. І. Андросов, М. М. Рубан 49-50
Сучасні аспекти діагностики та лікування вузлових форм зоба PDF
А. Є. Коваленко, М. Ю. Болгов, Ю. М. Таращенко 51-55
Поліпшення результатів хірургічного лікування гнійно-некротичних форм синдрому діабетичної стопи PDF
С. С. Ксенофонтов, О. М. Білозерцев, М. М. Башмаков, І. Д. Гудинов 56-58
Хірургічна тиреоїдна патологія у хворих гемодіалізної популяції PDF
С. С. Ксенофонтов, І. Д. Гудинов, О. М. Білозерцев, Г. С. Ксенофонтова 59-61
Комплексний метод хірургічного лікування поширених гнійно-некротичних флегмон у хворих із цукровим діабетом PDF
О. Б. Кутовий, С. О. Косульников, С. І. Карпенко, К. В. Кравченко, С. О. Тарнопольський, Л. Ф. Косульникова 62-63
Поопераційний гіпотиреоз: сучасна оцінка та лікувальна тактика PDF
Р. Д. Макар 64-65
Хірургічна тактика за гострого калькульозного холециститу у хворих на цукровий діабет PDF
В. В. Міщенко, П. І. Пустовойт, О. В. Осипенко, Р. Ю. Вододюк 66-67
Дистанційна радіаційна динамічна теплометрія у контролі перебігу гнійно-некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи PDF
В. В. Міщенко, В. В. Горячий, П. В. Строганов, Бхалла Сінгіт 68-70
Особливості хірургічного лікування пацієнтів із зобом великих розмірів PDF
М. П. Павловський, В. І. Коломійцев, О. М. Сироїд 71-73
Хірургічне лікування нейроендокринних пухлин підшлункової залози PDF
М. П. Павловський, В. І. Коломійцев, Н. І. Бойко, О. В. Лукавецький, Я. І. Гавриш, Б. О. Наконечний, О. М. Лерчук 74-76
Досвід діагностики та лікування первинного гіперпаратиреозу PDF
М. П. Павловський, Н. І. Бойко, В. В. Хом'як 77-78
Діагностика та лікування солітарних кістозних вузлів щитоподібної залози PDF
М. П. Павловський, В. І. Коломійцев, В. Н. Маріна, О. В. Костюк, Ю. П. Довгань 79-80
До питання про вибір методу знеболювання для операцій на щитоподібній залозі PDF
Г. Д. Попандопуло, А. Г. Попандопуло, Д. Є. Штода, С. В. Ярощак, Є. П. Корчагін, Д. А. Попандопуло 81-82
Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія солітарних вузлів щитоподібної залози — перший досвід PDF
О. В. Шідловський, О. І. Карел, В. О. Шідловський 83-84

Клінічні спостереження

Дифузно-склерозуючий варіант папілярного раку щитоподібної залози у 14-річної дівчинки PDF
В. Г. Хоперія, О. О. Гузь 85-86