№ 2(58) (2017)

Зміст

Огляд

Діабетичний гастропарез: епідеміологія, механізми розвитку, сучасні підходи до ведення хворих PDF (Русский)
С. М. Ткач 9-18

Оригінальне дослідження

Сучасні тренди оптимізації діагностики раку щитоподібної залози PDF (Русский)
О. С. Ларін, С. М. Черенько, З. Г. Крушинська, О. В. Черненко, О. М. Сулаєва 19-28
Оцінка частоти порушень вуглеводного обміну в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС йодного періоду у вікових підгрупах за даними клініко-епідеміологічного реєстру PDF
Н. С. Домбровська 29-33
Можлива роль поліморфізмів rs759853 і rs9640883 гена AKR1B1 при діабетичній ретинопатії і цукровому діабеті 2 типу PDF
С. В. Зябліцев, С. Ю. Могілевський, О. В. Бушуєва, О. П. Чернобривцев 34-38
Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому PDF
В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко 39-43
Оцінка віддалених результатів хірургічного лікування хворих на токсичний зоб PDF
О. В. Шідловський, В. В. Кравців 44-50
Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу PDF
Н. В. Пасєчко, М. А. Джула, Л. В. Радецька, Л. В. Наумова, В. М. Кульчінська, Т. І. Крицький 53-61
Анестезія у пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу: виклик для анестезіолога або буденність? PDF
С. О. Тарасенко 62-69
Оцінка мультипараметричної ехографії у діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки при цукровому діабеті 2 типу PDF (English)
Н. А. Марунчин, П. М. Боднар, О. Б. Динник, В. Г. Гур’янов 70-77

Клінічний випадок

Гастроінтестинальна стромальна пухлина шлунку у хворої з первинним гіперальдостеронізмом PDF
М. О. Уріна 78-81

Новини та актуальна інформація

Активність АМРK у лімфоцитах хворих на цукровий діабет при дії цукрознижувальних препаратів PDF (Русский)
Л. К. Соколова, В. М. Пушкарьов, Ю. Б. Бєльчина, В. В. Пушкарьов, І. В. Гончар, М. Д. Тронько 82-90
Больова форма діабетичної невропатії та її лікування прегабаліном PDF
О. О. Хаустова 93-103