№ 4(37) (2011)

Зміст

Огляди

Передопераційна гормональна терапія місцево поширеного раку молочної залози PDF
І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, М. Ф. Анікусько, І. І. Любота, Р. В. Любота 3-10

Статті

Цитологічні особливості медулярного раку щитоподібної залози PDF
В. Г. Хоперія, Н. І. Белемець, О. О. Гузь 11-13
Можливості міні-інвазійних втручань на щитоподібній залозі PDF
В. В. Грубнік, Р. С. Парфентьєв, В. М. Косован 14-16
Особливості клінічного перебігу та лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі первинного гіперпаратиреозу PDF
В. М. Зубачик, Т. Д. Заболотний, Л. Ю. Мінько, Н. І. Бойко, В. В. Хом'як, М. П. Павловський 17-22
Клінічні особливості формування атерогенних дисліпідемій у хворих на цукровий діабет PDF
О. М. Приступюк 23-27
Можливості хірургічного лікування пацієнтів з ожирінням і порушеннями вуглеводного обміну PDF
В. В. Грубнік, В. П. Голляк, А. В. Грубнік 28-31
Вплив комбінованої терапії глімепіридом і метформіном на інсулінорезистентність, рівень адипокінів і прозапальних цитокінів у хворих із метаболічним синдромом PDF
Н. В. Скрипник 32-43
Вміст глікованого кератину у волоссі хворих на цукровий діабет із компенсованим і некомпенсованим вуглеводним обміном PDF
В. П. Каліман 44-47
Хумалог: досвід клінічного застосування у дітей і підлітків із цукровим діабетом 1-го типу PDF
О. В. Большова, О. Я. Самсон 48-53
Психологічний стан дітей із надмірною масою тіла та ожирінням PDF
В. І. Величко, Л. Є. Ерастова 54-58
Імуногенетичні та дерматогліфічні маркери схильності до гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду у хлопчиків PDF
Н. В. Багацька, Л. І. Глотка 59-64

Лекції

Еміль Теодор Кохер – видатний хірург, учений, особистість PDF
С. Й. Рибаков 65-69
Патологія репродуктивних органів у жінок із метаболічним синдромом PDF
Л. В. Дем'яненко, М. Є. Яроцький 70-77

Актуальна інформація

Індивідуальний добір цукрознижувальних засобів PDF
О. М. Дідушко, В. І. Боцюрко, Н. В. Скрипник, І. Г. Бабенко, І. О. Костіцька, Ю. М. Гуменюк 78-80
Застосування суспензій ембріональних клітин у лікуванні хворих на цукровий діабет PDF
С. С. Паляниця 81-82
До 60-річчя Булаха Миколи Васильовича PDF
В. Г. Хоперія 83