Інформація про розділ


Новини та актуальна інформація

 
Випуск Назва
 
№ 4(64) (2018) Два клінічні випадки синдрому гіперстимульованих яєчників Анотація   PDF
Б. М. Венцківський, І. Б. Венцківська, О. С. Загородня
 
№ 4(64) (2018) Роль метаболічної хірургії у лікуванні цукрового діабету 2 типу: можливості, проблеми та перспективи Анотація   PDF
В. М. Лисенко, М. Ю. Крестянов, А. Ю. Глаголєва, Д. С. Завертиленко
 
№ 4(64) (2018) Вплив соціального статусу на результати лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та синдромом діабетичної стопи Анотація   PDF
О. В. Марченко
 
№ 4(64) (2018) Высокодифференцированные микрокарциномы щитовидной железы Анотація   PDF (Русский)
І. В. Дейнеко, С. П. Меренкова, E. В. Жмуренко
 
№ 4(64) (2018) Функціональний стан тромбоцитів і діабетична макулопатія у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF
С. Ю. Могілевський, Ю. О. Панченко
 
№ 4(64) (2018) Впровадження оновлених керівних настанов американської тиреоїдної асоціації по веденню хворих на медулярний рак щитоподібної залози Анотація   PDF
О. П. Нечай
 
№ 4(64) (2018) Зв’язок гіперпролактинемії з анемією у хворих на хронічну хворобу нирок 5д стадії Анотація   PDF
І. О. Дудар, В. М. Савчук, І. М. Шіфріс, О. М. Лобода, Ю. І. Гончар
 
№ 4(64) (2018) Особливості адаптаційних можливостей у хворих на гіпертонічну хворобу та гіпотиреоз Анотація   PDF
Л. В. Оленич
 
№ 4(64) (2018) Предиктори розвитку метаболічного синдрому в педіатричній практиці Анотація   PDF
В. М. Дудник, І. І. Андрікевич, А. В. Хромих, К. В. Хромих
 
№ 4(64) (2018) Особливості психоемоційного стану у пацієнтів з надлишковою масою тіла та мігренню без аури і хронічною мігренню Анотація   PDF
Ю. І. Романенко, І. А. Григорова, І. Ю. Романенко
 
№ 4(64) (2018) Ефективність мультимодальної аналгезії у пацієнтів із захворюванням щитоподібної залози Анотація   PDF
О. О. Єфімова, С. О. Тарасенко, М. В. Кунатовський
 
№ 4(64) (2018) Анестезіологічне забезпечення під час оперативного втручання при первинному гіперпаратиреозі Анотація   PDF
В. Л. Руденко, М. В. Кунатовський, С. О. Тарасенко
 
№ 4(64) (2018) Эндогенный гиперкортицизм и ожирение Анотація   PDF (Русский)
Е. В. Жмуренко, С. П. Меренкова
 
№ 4(64) (2018) Застосування холекальциферолу в комплексній терапії для корекції гіперглікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF
Т. П. Зарезенко, А. А. Жмур
 
№ 4(64) (2018) Гемодинаміка та доставка кисню у пацієнтів з тиреотоксикозом при інгаляційній анестезії Анотація   PDF
С. О. Тарасенко, М. В. Кунатовський, С. О. Дубров, О. О. Єфімова
 
№ 4(64) (2018) Порушення розвитку статі в Україні: наш досвід Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, Є. В. Глоба, І. Ю. Шевченко, Ю. О. Щербак
 
№ 4(64) (2018) Диагностическая ценность отдельных лабораторных показателей в диагностике субклинического синдрома кушинга у пациентов с артериальной гипертензией Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Третяк, Л. В. Щекатурова, С. М. Черенько
 
№ 4(64) (2018) Раннее выявление субклинического атеросклероза и диабетической ангиопатии у пациентов с сахарным диабетом по результатам дуплексного сканирования артерий Анотація   PDF (Русский)
О. А. Ковалевська, З. Г. Крушинська, І. О. Чувикіна, О. М. Желіба
 
№ 4(64) (2018) Роль 4d кт у діагностиці ектопічного розташування аденом прищитоподібних залоз у випадку первинного гіперпаратиреозу Анотація   PDF
М. О. Уріна, О. А. Товкай
 
№ 4(64) (2018) Стратегії лікування папілярних тиреоїдних карцином через 32 роки після аварії на Чорнобильській АЕС Анотація   PDF
А. Є. Коваленко, Ю. М. Таращенко, Б. Б. Гуда, M. Д. Мельник, М. В. Остафійчук
 
№ 4(64) (2018) The role of a novel agent in treating diabetic polyneuropathy in its various stages of manifestation and its effect on the expression of genes of the reduced folate carrier group Анотація   PDF (English)
К. Сінх, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 4(64) (2018) Інфаркт міокарду та інсульт у хворих на цукровий діабет 2 типу: епідеміологічні та соціально-економічні аспекти Анотація   PDF
З. Г. Крушинська
 
№ 4(64) (2018) Резолюція науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ендокринології та ендокринної хірургії: субклінічні варіанти ендокринних хвороб», засідання вго «Асоціація ендокринних хірургів україни» 23.11.2018 р., м. Київ Анотація   PDF
С. О. Тарасенко
 
№ 4(64) (2018) Ожиріння в дітей - визначення, лікування, профілактика: клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (частина 3) Анотація   PDF
D. M. Styne, S. A. Arslanian, E. L. Connor, I. S. Farooqi, M. Hassan Murad, J. H. Silverstein, J. A. Yanovski
 
№ 4(64) (2018) Аналіз 22-річного досвіту хірургічного лікування пухлин надниркових залоз в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру Анотація   PDF
М. В. Кунатовський, О. А. Товкай, С. О. Тарасенко, О. О. Єфімова
 
1 - 25 з 52 результатів 1 2 3 > >>