Інформація про розділ


Оригінальне дослідження

 
Випуск Назва
 
№ 2(62) (2018) Поліморфізм генів, залучених у регуляцію ендотеліального гомеостазу, і кардіометаболічні ризики у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF (Русский)
О. М. Сулаєва, С. В. Гончаров, О. С. Ларін
 
№ 2(62) (2018) Реабілітація гестаційних можливостей ендометрія у жінок із невиношуванням вагітності в анамнезі Анотація   PDF (English)
Л. М. Семенюк, Н. М. Воронкова, О. В. Ларіна
 
№ 2(62) (2018) Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та йодне забезпечення у вагітних із первинною артеріальною гіпертензією на тлі йододефіциту Анотація   PDF
Н. І. Мушак
 
№ 2(62) (2018) Особливості артеріального тиску та дисфункції ендотелію у хворих на цукровий діабет 2 типу і первинний гіпотиреоз Анотація   PDF
В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко, І. В. Паньків
 
№ 2(62) (2018) Концентрація прозапальних цитокінів (ФНП-α та ІЛ-6) в крові учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС йодного періоду, які захворіли на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF
Н. С. Домбровська, О. Я. Плескач
 
№ 2(62) (2018) Експертна система прогнозування стадії діабетичної ретинопатії на основі аналізу дисфункції тромбоцитів Анотація   PDF
А. С. Гудзь, М. Л. Максимців, С. В. Зябліцев, С. Ю. Могілевський, В. Г. Гур’янов
 
№ 2(62) (2018) Частота гіпокальціємії після тиреоїдектомії з приводу різної патології щитоподібної залози Анотація   PDF
В. Я. Кашперська
 
№ 1(61) (2018) Скринінг субклінічного синдрому Кушинга у пацієнтів з артеріальною гіпертензією Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Третяк, С. М. Черенько
 
№ 1(61) (2018) Корекція серединного ятрогенного стенозу гортані в ранньому післяопераційному періоді у тиреоїдній хірургії Анотація   PDF (Русский)
О. С. Ларін, В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко
 
№ 1(61) (2018) Зниження частоти післяопераційної гіпокальцемії у пацієнтів з дифузним токсичним зобом шляхом усунення дефіциту вітаміну D на доопераційному етапі Анотація   PDF
О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько
 
№ 1(61) (2018) Механізми ефективності рукавної резекції шлунку та біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess–Marceau у хворих на морбідне ожиріння Анотація   PDF
І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков, О. І. Плегуца, О. А. Потапов, О. В. Щитов
 
№ 1(61) (2018) Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій у пацієнтів з цукровим діабетом Анотація   PDF
В. П. Бабич, К. Д. Мартищенко, Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка
 
№ 1(61) (2018) Мінеральна щільність кісткової тканини у дівчат із синдромом Тернера Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба
 
№ 1(61) (2018) Профілактика рецидивів та реабілітація жінок репродуктивного віку, прооперованих з приводу лейоміоми матки на тлі метаболічного синдрому Анотація   PDF
Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, К. М. Яроцька
 
№ 4(60) (2017) Визначення рівня паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії Анотація   PDF
О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько
 
№ 4(60) (2017) Гематоми надниркових залоз: диференційний діагноз та хірургічна тактика Анотація   PDF
О. А. Товкай, М. О. Уріна, С. М. Черенько
 
№ 4(60) (2017) Біліопанкреатичне шунтування у хірургічному лікуванні цукрового діабету 2 типу асоційованого з ожирінням Анотація   PDF
І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков, О. І. Плегуца, О. А. Потапов
 
№ 4(60) (2017) Частота синдрому надлишкового бактеріального росту у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF (Русский)
С. М. Ткач, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 4(60) (2017) Імунний статус у пацієнток із доброякіснимизахворюваннями матки на тлі метаболічного синдрому Анотація   PDF
Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, Н. М. Воронкова, О. В. Ларіна
 
№ 4(60) (2017) Вплив факторів прогресії діабетичної ретинопатії на концентрацію фібриногену в крові за цукрового діабету 2 типу як компоненту метаболічного синдрому Анотація   PDF (Русский)
М. Л. Кирилюк, В. М. Сердюк, Л. Ю. Пилипенко
 
№ 4(60) (2017) Взаємозв'язок дисліпідемії з запаленням та інсулінорезистентністю у осіб із різною масою тіла Анотація   PDF
К. В. Місюра
 
№ 3(59) (2017) Циркуляторний оментин у осіб із різною масою тіла – критерій метаболічного ризику Анотація   PDF
К. В. Місюра, П. П. Кравчун
 
№ 3(59) (2017) Діабетична ретинопатія та секс-стероїд-зв’язувальний глобулін: гіпотеза чи реальний взаємозв’язок? Анотація   PDF (Русский)
М. Л. Кирилюк, Н. В. Малачкова, І. В. Комаровська
 
№ 3(59) (2017) Ризик злоякісного процесу в недомінантному вузлі щитоподібної залози Анотація   PDF (English)
V. Erol, Ö. Makay, Y. Ertan, G. Icoz, M. Akyildiz
 
№ 3(59) (2017) Моногенний діабет в Україні: гени, фенотип, лікування Анотація   PDF
Є. В. Глоба, Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко
 
1 - 25 з 44 результатів 1 2 > >>