Інформація про розділ


Оригінальне дослідження

 
Випуск Назва
 
№ 4(64) (2018) Зв'язок Q223R поліморфізму гена рецепторів до лептину з ризиком розвитку цукрового діабету: гендерні аспекти Анотація   PDF
О. М. Сулаєва, Н. І. Белемець, С. В. Гончаров, В. Є. Досенко, К. Ю. Маслій, О. С. Ларін
 
№ 4(64) (2018) Зв’язок поліморфізму rs1799983 гена NOS3 з цукровим діабетом 2 типу та розвитком його ускладнень Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. П. Чернобривцев, Д. С. Зябліцев, С. О. Тарасенко
 
№ 4(64) (2018) Опороформувальні остеокорегувальні оперативні втручання у хворих із синдромом діабетичної стопи Анотація   PDF
О. М. Бєсєдін, С. О. Косульников, С. О. Тарнапольський, К. В. Кравченко, С. І. Карпенко
 
№ 3(63) (2018) Співвідношення основних філотипів кишкової мікробіоти у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF (Русский)
С. М. Ткач, Г. А. Дорофєєва
 
№ 3(63) (2018) Ефективність гібридних артеріальних реконструкцій у хворих на цукровий діабет із критичною ішемією нижньої кінцівки Анотація   PDF
С. М. Діденко, М. В. Свиридов
 
№ 3(63) (2018) Порушення розвитку яєчок у осіб з 46, ХY- гонадальним дизгенезом Анотація   PDF
Ю. О. Щербак, Є. В. Глоба, Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко
 
№ 3(63) (2018) Безпечність пульс-терапії глюкокортикоїдними гормонами у лікуванні ендокринної орбітопатії Анотація   PDF
М. С. Черенько
 
№ 3(63) (2018) Тотальна внутрішньовенна анестезія в тиреоїдній хірургії: коливання гемодинаміки та доставки кисню Анотація   PDF
С. О. Тарасенко, М. В. Кунатовський, С. О. Дубров, О. О. Єфімова
 
№ 3(63) (2018) Результати рукавної резекції шлунку та біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess–Marceau у хворих на морбідне ожиріння Анотація   PDF
О. В. Перехрестенко
 
№ 3(63) (2018) Частота вторинного гіперпаратиреозу на тлі дефіциту вітаміну D серед пацієнтів ендокринологічного профілю Анотація   PDF
К. О. Маслій, С. М. Черенько
 
№ 3(63) (2018) Патоморфоз пухлин щитоподібної залози в Прикарпатському ендемічному регіоні зоба за 2000-2002 та 2010-2012 роки Анотація   PDF
Ю. О. Поспішіль, В. І. Вовк, У. В. Омеляш
 
№ 2(62) (2018) Поліморфізм генів, залучених у регуляцію ендотеліального гомеостазу, і кардіометаболічні ризики у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF (Русский)
О. М. Сулаєва, С. В. Гончаров, О. С. Ларін
 
№ 2(62) (2018) Реабілітація гестаційних можливостей ендометрія у жінок із невиношуванням вагітності в анамнезі Анотація   PDF (English)
Л. М. Семенюк, Н. М. Воронкова, О. В. Ларіна
 
№ 2(62) (2018) Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та йодне забезпечення у вагітних із первинною артеріальною гіпертензією на тлі йододефіциту Анотація   PDF
Н. І. Мушак
 
№ 2(62) (2018) Особливості артеріального тиску та дисфункції ендотелію у хворих на цукровий діабет 2 типу і первинний гіпотиреоз Анотація   PDF
В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко, І. В. Паньків
 
№ 2(62) (2018) Концентрація прозапальних цитокінів (ФНП-α та ІЛ-6) в крові учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС йодного періоду, які захворіли на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF
Н. С. Домбровська, О. Я. Плескач
 
№ 2(62) (2018) Експертна система прогнозування стадії діабетичної ретинопатії на основі аналізу дисфункції тромбоцитів Анотація   PDF
А. С. Гудзь, М. Л. Максимців, С. В. Зябліцев, С. Ю. Могілевський, В. Г. Гур’янов
 
№ 2(62) (2018) Частота гіпокальціємії після тиреоїдектомії з приводу різної патології щитоподібної залози Анотація   PDF
В. Я. Кашперська
 
№ 1(61) (2018) Скринінг субклінічного синдрому Кушинга у пацієнтів з артеріальною гіпертензією Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Третяк, С. М. Черенько
 
№ 1(61) (2018) Корекція серединного ятрогенного стенозу гортані в ранньому післяопераційному періоді у тиреоїдній хірургії Анотація   PDF (Русский)
О. С. Ларін, В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко
 
№ 1(61) (2018) Зниження частоти післяопераційної гіпокальцемії у пацієнтів з дифузним токсичним зобом шляхом усунення дефіциту вітаміну D на доопераційному етапі Анотація   PDF
О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько
 
№ 1(61) (2018) Механізми ефективності рукавної резекції шлунку та біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess–Marceau у хворих на морбідне ожиріння Анотація   PDF
І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков, О. І. Плегуца, О. А. Потапов, О. В. Щитов
 
№ 1(61) (2018) Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій у пацієнтів з цукровим діабетом Анотація   PDF
В. П. Бабич, К. Д. Мартищенко, Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка
 
№ 1(61) (2018) Мінеральна щільність кісткової тканини у дівчат із синдромом Тернера Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба
 
№ 1(61) (2018) Профілактика рецидивів та реабілітація жінок репродуктивного віку, прооперованих з приводу лейоміоми матки на тлі метаболічного синдрому Анотація   PDF
Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, К. М. Яроцька
 
1 - 25 з 67 результатів 1 2 3 > >>