Інформація про розділ


Оригінальне дослідження

 
Випуск Назва
 
№ 1(61) (2018) Скринінг субклінічного синдрому Кушинга у пацієнтів з артеріальною гіпертензією Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Третяк, С. М. Черенько
 
№ 1(61) (2018) Корекція серединного ятрогенного стенозу гортані в ранньому післяопераційному періоді у тиреоїдній хірургії Анотація   PDF (Русский)
О. С. Ларін, В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко
 
№ 1(61) (2018) Зниження частоти післяопераційної гіпокальцемії у пацієнтів з дифузним токсичним зобом шляхом усунення дефіциту вітаміну D на доопераційному етапі Анотація   PDF
О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько
 
№ 1(61) (2018) Механізми ефективності рукавної резекції шлунку та біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess–Marceau у хворих на морбідне ожиріння Анотація   PDF
І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков, О. І. Плегуца, О. А. Потапов, О. В. Щитов
 
№ 1(61) (2018) Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій у пацієнтів з цукровим діабетом Анотація   PDF
В. П. Бабич, К. Д. Мартищенко, Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка
 
№ 1(61) (2018) Мінеральна щільність кісткової тканини у дівчат із синдромом Тернера Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба
 
№ 1(61) (2018) Профілактика рецидивів та реабілітація жінок репродуктивного віку, прооперованих з приводу лейоміоми матки на тлі метаболічного синдрому Анотація   PDF
Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, К. М. Яроцька
 
№ 4(60) (2017) Визначення рівня паратиреоїдного гормону в ранньому післяопераційному періоді як прогностичного чинника клінічної гіпокальціємії Анотація   PDF
О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько
 
№ 4(60) (2017) Гематоми надниркових залоз: диференційний діагноз та хірургічна тактика Анотація   PDF
О. А. Товкай, М. О. Уріна, С. М. Черенько
 
№ 4(60) (2017) Біліопанкреатичне шунтування у хірургічному лікуванні цукрового діабету 2 типу асоційованого з ожирінням Анотація   PDF
І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков, О. І. Плегуца, О. А. Потапов
 
№ 4(60) (2017) Частота синдрому надлишкового бактеріального росту у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF (Русский)
С. М. Ткач, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 4(60) (2017) Імунний статус у пацієнток із доброякіснимизахворюваннями матки на тлі метаболічного синдрому Анотація   PDF
Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, Н. М. Воронкова, О. В. Ларіна
 
№ 4(60) (2017) Вплив факторів прогресії діабетичної ретинопатії на концентрацію фібриногену в крові за цукрового діабету 2 типу як компоненту метаболічного синдрому Анотація   PDF (Русский)
М. Л. Кирилюк, В. М. Сердюк, Л. Ю. Пилипенко
 
№ 4(60) (2017) Взаємозв'язок дисліпідемії з запаленням та інсулінорезистентністю у осіб із різною масою тіла Анотація   PDF
К. В. Місюра
 
№ 3(59) (2017) Ризик злоякісного процесу в недомінантному вузлі щитоподібної залози Анотація   PDF (English)
V. Erol, Ö. Makay, Y. Ertan, G. Icoz, M. Akyildiz
 
№ 3(59) (2017) Моногенний діабет в Україні: гени, фенотип, лікування Анотація   PDF
Є. В. Глоба, Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко
 
№ 3(59) (2017) Аналіз ефективності модифікації способу життя як консервативних методів лікування хворих на морбідне ожиріння Анотація   PDF
О. Ю. Іоффе, М. С. Кривопустов, Ю. П. Цюра, О. П. Стеценко, Т. В. Тарасюк, М. О. Овдій, О. В. Швець
 
№ 3(59) (2017) Циркуляторний оментин у осіб із різною масою тіла – критерій метаболічного ризику Анотація   PDF
К. В. Місюра, П. П. Кравчун
 
№ 3(59) (2017) Діабетична ретинопатія та секс-стероїд-зв’язувальний глобулін: гіпотеза чи реальний взаємозв’язок? Анотація   PDF (Русский)
М. Л. Кирилюк, Н. В. Малачкова, І. В. Комаровська
 
№ 2(58) (2017) Оцінка віддалених результатів хірургічного лікування хворих на токсичний зоб Анотація   PDF
О. В. Шідловський, В. В. Кравців
 
№ 2(58) (2017) Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу Анотація   PDF
Н. В. Пасєчко, М. А. Джула, Л. В. Радецька, Л. В. Наумова, В. М. Кульчінська, Т. І. Крицький
 
№ 2(58) (2017) Оцінка мультипараметричної ехографії у діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки при цукровому діабеті 2 типу Анотація   PDF (English)
Н. А. Марунчин, П. М. Боднар, О. Б. Динник, В. Г. Гур’янов
 
№ 2(58) (2017) Сучасні тренди оптимізації діагностики раку щитоподібної залози Анотація   PDF (Русский)
О. С. Ларін, С. М. Черенько, З. Г. Крушинська, О. В. Черненко, О. М. Сулаєва
 
№ 2(58) (2017) Оцінка частоти порушень вуглеводного обміну в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС йодного періоду у вікових підгрупах за даними клініко-епідеміологічного реєстру Анотація   PDF
Н. С. Домбровська
 
№ 2(58) (2017) Можлива роль поліморфізмів rs759853 і rs9640883 гена AKR1B1 при діабетичній ретинопатії і цукровому діабеті 2 типу Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, С. Ю. Могілевський, О. В. Бушуєва, О. П. Чернобривцев
 
1 - 25 з 37 результатів 1 2 > >>