Інформація про розділ


Оригінальні дослідження

 
Випуск Назва
 
№ 3(55) (2016) Стан метаболізму кальцію і фосфору у хворих, оперованих з приводу папілярного раку щитоподібної залози Анотація   PDF
В. Я. Кашперська
 
№ 3(55) (2016) Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому Анотація   PDF
В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 3(55) (2016) Прихована ішемія нижніх кінцівок у хворих на діабетичну периферичну полінейропатію без уражень магістральних артерій Анотація   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 3(55) (2016) Особливості перебігу доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом Анотація   PDF
М. Є. Яроцький, Л. В. Дем'яненко, О. П. Дорогая
 
№ 3(55) (2016) Лімфорея у тиреоїдній хірургії Анотація   PDF
В. О. Паламарчук
 
№ 3(55) (2016) Мінеральна щільність кісткової тканини у постменопаузних жінок різного віку з цукровим діабетом 2 типу Анотація   PDF
М. Л. Кирилюк, Л. В. Щекатурова, Я. О. Атанова
 
№ 3(55) (2016) Комплексне застосування α-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу, можливості корекції системного запалення Анотація   PDF
Н. В. Алтуніна
 
№ 3(55) (2016) Асоціація алеля 12Pro поліморфізму rs1801282 гена PPARG з цукровим діабетом 2 типу Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, В. Я. Мокрій
 
№ 3(55) (2016) Інгаляційна анестезія севофлураном при хірургії щитоподібної залози: низькопотокова або мінімально-потокова анестезія? Анотація   PDF
С. О. Дубров, С. О. Тарасенко, В. А. Мазніченко
 
№ 2(54) (2016) Стан гормональної функції кісткової тканини в постменопаузі за цукрового діабету 2 типу Анотація   PDF
М. Л. Кирилюк, Я. О. Атанова
 
№ 2(54) (2016) Роль порушень у системі протеолізу в розвитку діабетичної ретинопатії Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, А. В. Коробова, О. В. Петренко, В. Н. Сердюк, С. Ю. Могілевський
 
№ 2(54) (2016) Передопераційна медикаментозна підготовка α-адреноблокаторами як невід’ємна складова периопераційного анестезіологічного менеджменту лапароскопічних адреналектомій при феохромоцитомі Анотація   PDF
М. В. Кунатовський
 
№ 2(54) (2016) Модифікація кишкової мікробіоти і фекальна трансплантація як перспективні методи лікування ожиріння, інсулінорезистентності і цукрового діабету 2 типу Анотація   PDF
О. С. Ларін, С. М. Ткач, О. С. Тимошенко, Ю. Г. Кузенко
 
№ 2(54) (2016) Оцінка ефективності VAC-терапії на підготовчому етапі пластичного закриття ран у хворих на синдром діабетичної стопи Анотація   PDF
М. В. Свиридов, А. Є. Голодніков
 
№ 2(54) (2016) Особливості лікування дітей із синдромом Шерешевського-Тернера препаратами рекомбінантного гормону росту Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба
 
№ 2(54) (2016) Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: впровадження збалансованої (мультимодальної) аналгезії Анотація   PDF
С. О. Тарасенко
 
№ 2(54) (2016) Зв’язок поліморфних варіантів гена рецептора лептину з розвитком цукрового діабету 2 типу та ожиріння Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, П. А. Чернобривцев, М. В. Зябліцева, Т. Ю. Юзвенко
 
№ 1(53) (2016) Інтраопераційна ідентифікація зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва Анотація   PDF
О. С. Ларін, В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко
 
№ 1(53) (2016) Cкладнощі періопераційної топічної діагностики первинного гіперпаратиреозу при мультигляндулярному ураженні прищитоподібних залоз та їх інтратиреоїдному розташуванні Анотація   PDF
С. М. Черенько, Г. В. Бандура
 
№ 1(53) (2016) Стан тиреоїдної функції у дівчат із синдромом Шерешевського-Тернера з різним каріотипом Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба, Н. Л. Погадаєва
 
№ 1(53) (2016) Стан кісткової тканини за синдрому тиреотоксикозу Анотація   PDF
І. В. Паньків
 
№ 1(53) (2016) Вплив ожиріння на функцію нирок у хворих на гіпотиреоз Анотація   PDF
О. М. Дідушко
 
№ 1(53) (2016) Визначення ролі поліморфізму Sp1 (rs1800012) гена COL1A1 при постменопаузному остеопорозі Анотація   PDF
С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, Д. С. Зябліцев, П. А. Чернобривцев
 
№ 1(53) (2016) Пролактиноми: чи можлива хірургічна гормональна ремісія? Анотація   PDF
О. І. Паламар, А. П. Гук, Р. В. Аксьонов, Д. І. Оконський
 
№ 1(53) (2016) Коментар редакції Подробиці   PDF
В. Г. Хоперія
 
1 - 25 з 52 результатів 1 2 3 > >>