Інформація про розділ


Статті

 
Випуск Назва
 
№ 2(39) (2012) Стан системи гіпофіз – надниркові залози на тлі замісної терапії рекомбінантним гормоном росту у дітей, хворих на соматотропну недостатність Анотація   PDF
О. А. Вишневська, О. В. Большова
 
№ 1(38) (2012) Прогностичні чинники акушерсько-перинатальних завершень у жінок, які мешкають в умовах природного йодного дефіциту Подробиці   PDF
О. С. Паєнок, В. І. Паньків, М. О. Костів
 
№ 1(38) (2012) Вплив йодного дефіциту на тиреоїдний гормоногенез матері та плода Анотація   PDF
Н. А. Бєлих
 
№ 1(38) (2012) Характеристика ліпідного спектра крові у хворих із пубертатними матковими кровотечами Подробиці   PDF
М. О. Щербина, О. О. Диннік, Т. Н. Сулима
 
№ 1(38) (2012) Роль експресії Е-кадгерину в процесі інвазії папілярного раку щитоподібної залози Подробиці   PDF
В. Г. Хоперія, О. С. Ларін, В. В. Васько
 
№ 1(38) (2012) Стан церебрального венозного кровобігу у хворих в положенні для струмектомії Подробиці   PDF
В. В. Грубнік, О. О. Тарабрін, О. О. Буднюк, Р. С. Парфентьєв, І. Л. Басенко
 
№ 1(38) (2012) Вивчення нефропротекторної ефективності ірбесартану у хворих із діабетичною нефропатією Подробиці   PDF
О. С. Ларін, К. О. Зуєв, В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко, Г. А. Кидалова, Д. Г. Когут, Т. І. Дашук
 
№ 1(38) (2012) Стан толерантності до фізичного навантаження у хворих на цукровий діабет і його значення в медико-соціальній експертизі та медичній реабілітації Подробиці   PDF
М. В. Вернигородська, В. Ю. Забур'янова, В. С. Вернигородський
 
№ 1(38) (2012) Неалкогольний стеатогепатіт на тлі метаболічного синдрому: патоморфологічні особливості Подробиці   PDF
Ю. І. Чайка
 
№ 4(37) (2011) Можливості хірургічного лікування пацієнтів з ожирінням і порушеннями вуглеводного обміну Подробиці   PDF
В. В. Грубнік, В. П. Голляк, А. В. Грубнік
 
№ 4(37) (2011) Вплив комбінованої терапії глімепіридом і метформіном на інсулінорезистентність, рівень адипокінів і прозапальних цитокінів у хворих із метаболічним синдромом Подробиці   PDF
Н. В. Скрипник
 
№ 4(37) (2011) Вміст глікованого кератину у волоссі хворих на цукровий діабет із компенсованим і некомпенсованим вуглеводним обміном Подробиці   PDF
В. П. Каліман
 
№ 4(37) (2011) Хумалог: досвід клінічного застосування у дітей і підлітків із цукровим діабетом 1-го типу Подробиці   PDF
О. В. Большова, О. Я. Самсон
 
№ 4(37) (2011) Психологічний стан дітей із надмірною масою тіла та ожирінням Анотація   PDF
В. І. Величко, Л. Є. Ерастова
 
№ 4(37) (2011) Імуногенетичні та дерматогліфічні маркери схильності до гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду у хлопчиків Подробиці   PDF
Н. В. Багацька, Л. І. Глотка
 
№ 4(37) (2011) Цитологічні особливості медулярного раку щитоподібної залози Подробиці   PDF
В. Г. Хоперія, Н. І. Белемець, О. О. Гузь
 
№ 4(37) (2011) Можливості міні-інвазійних втручань на щитоподібній залозі Подробиці   PDF
В. В. Грубнік, Р. С. Парфентьєв, В. М. Косован
 
№ 4(37) (2011) Особливості клінічного перебігу та лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі первинного гіперпаратиреозу Подробиці   PDF
В. М. Зубачик, Т. Д. Заболотний, Л. Ю. Мінько, Н. І. Бойко, В. В. Хом'як, М. П. Павловський
 
№ 4(37) (2011) Клінічні особливості формування атерогенних дисліпідемій у хворих на цукровий діабет Подробиці   PDF
О. М. Приступюк
 
№ 3(36) (2011) Медулярний рак щитоподібної залози з місцевими та віддаленими метастазами: тактика лікування та спостереження Подробиці   PDF
О. С. Ларін, С. М. Черенько, О. П. Нечай, М. С. Черенько
 
№ 3(36) (2011) Роль виявлення мутації BRAF V600E під час проведення ТАПБ вузлів щитоподібної залози Анотація   PDF
В. Г. Хоперія
 
№ 3(36) (2011) Особливості хірургічного лікування диференційованого раку щитоподібної залози Подробиці   PDF
Ю. М. Стернюк, М. А. Огорчак, Б. Ніедерле
 
№ 3(36) (2011) Інтерлейкін-2-продукуюча активність лімфоцитів у хворих на рак щитоподібної залози у процесі радіойодтерапії Анотація   PDF
Н. М. Степура, Г. А. Замотаєва
 
№ 3(36) (2011) Особливості роздільного відбору крові з надниркових вен у діагностиці первинного альдостеронізму Анотація   PDF
Л. В. Щекатурова, С. М. Черенько, Г. І. Макаренко
 
№ 3(36) (2011) Можливості оптимізації лікування дифузного токсичного зоба шляхом корекції функціональних порушень печінки Анотація   PDF
І. І. Свистун
 
101 - 125 з 287 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>