Інформація про розділ


Статті

 
Випуск Назва
 
№ 1(46) (2014) Дифузна неходжскінська лімфома надниркових залоз у клінічній практиці Анотація   PDF
О. А. Товкай, С. М. Черенько
 
№ 1(46) (2014) Медикаментозне лікування ішемії за синдрому діабетичної стопи Подробиці   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 1(46) (2014) Рівень чинника некрозу пухлин альфа і його кореляційні взаємозв'язки у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки Подробиці   PDF
Г. П. Михальчишин, П. М. Боднар, Н. М. Кобиляк
 
№ 1(46) (2014) Гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на активну акромегалію: клініко-біохімічні та клініко-гормональні кореляти Подробиці   PDF
М. Р. Микитюк, О. О. Хижняк
 
№ 1(46) (2014) Формування мікросудинних ускладнень у хворих із повільно прогресуючим автоімунним діабетом дорослих Анотація   PDF
Т. М. Тихонова
 
№ 1(46) (2014) Особливості замісної терапії вродженої дисфукції кори надниркових залоз у дітей Подробиці   PDF
Н. Б. Зелінська, Н. Л. Погадаєва, Є. В. Глоба, І. Ю. Шевченко
 
№ 1(46) (2014) Характеристика екскреції катехоламінів із добовою сечею у дітей дошкльного віку з депривацією Анотація   PDF
А. Ю. Пеньков, Н. І. Макєєва, О. О. Ріга
 
№ 1(46) (2014) Органозберігаючі операції за раку щитоподібної залози: оцінка гормонального статусу у поопераційний період Анотація   PDF
С. В. Чернишов, А. І. Шептуха, С. Л. Шляхтич, І. Ю. Бережна
 
№ 4(45) (2013) Дистанційна інфрачервона термографія як допоміжний метод у діагностиці та моніторингу поопераційних стенозів гортані Подробиці   PDF
В. О. Паламарчук, В. В. Войтенко, В. Й. Котовський, В. І. Дунаєвський
 
№ 4(45) (2013) Первинний гіперпаратиреоз серед пацієнтів із хірургічною патологією щитоподібної залози Анотація   PDF
С. А. Шептуха, С. М. Черенько
 
№ 4(45) (2013) Визначення ефективності повторного курсу медикаментозної терапії хворих на цукровий діабет із некритичною периферичною ангіопатією Анотація   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 4(45) (2013) Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування морбідного ожиріння за методикою лапароскопічного бандажування шлунка регульованою силіконовою манжетою Подробиці   PDF
С. М. Черенько, О. С. Ларін, О. А. Товкай
 
№ 4(45) (2013) Гормональна активність жирової тканини та кластери метаболічного синдрому в осіб з ожирінням на тлі формування інсулінорезистентності Анотація   PDF
О. С. Ларін, М. Л. Кирилюк, О. Е. Третяк, М. С. Черенько, Л. В. Щекатурова, Т. І. Дашук
 
№ 4(45) (2013) Особливості розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
К. О. Зуєв
 
№ 4(45) (2013) Застосування інсуліну гларгін (Лантус®) у повсякденній клінічній практиці: результати обсерваційного перехресного ретроспективного спостереження IDEAL Подробиці   PDF
О. С. Ларін
 
№ 4(45) (2013) Артеріальна гіпертензія у хворих на акромегалію: акцент на кардіоваскулярний ризик Подробиці   PDF
М. Р. Микитюк
 
№ 3(44) (2013) Оцінка взаємозв'зків між інсулінорезистентністю, ендотеліальною дисфункцією, дисліпідемією, вмістом адипонектину і С-реактивного білка у хворих на цукровий діабет 2-го типу Подробиці   PDF
Х. Ф. Кехіопуло
 
№ 3(44) (2013) Пластичність еритроцитів і чинники серцево-судинного ризику у хворих на цукровий діабет 2-го типу Подробиці   PDF
О. М. Приступюк
 
№ 3(44) (2013) Рання прегравідарна підготовка жінок із невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії Подробиці   PDF
Л. М. Семенюк, М. Є. Яроцький, Т. І. Дашук
 
№ 3(44) (2013) Оцінка ефективності експрес-гістологічного дослідження у визначенні обсягу дисекції за папілярного раку щитоподібної залози Подробиці   PDF
В. А. Смоляр, Н. О. Шаповал, О. О. Гузь, В. Г. Хоперія
 
№ 3(44) (2013) Віддалені результати застосування автотрансплантації тканини щитоподібної залози з метою профілактики поопераційного гіпотиреозу Подробиці   PDF
С. М. Черенько, О. С. Ларін, А. В. Підаєв, О. А. Товкай, Р. М. Січінава
 
№ 3(44) (2013) Порівняльна оцінка стандартного та мінімально інвазійного методів виконання гемітиреоїдектомії за фолікулярних пухлин щитоподібної залози Подробиці   PDF
С. В. Чернишов
 
№ 3(44) (2013) Рівень комплексів антиген-антитіло у хворих на рак щитоподібної залози у ранній термін після радіойодотерапії залежно від віку Подробиці   PDF
Н. М. Степура, Г. А. Замотаєва
 
№ 3(44) (2013) Метаболічний вплив метформіну та піоглітазону на тиреоїдний статус, вуглеводний і ліпідний обмін у хворих на гіпотиреоз з інсулінорезистентністю Подробиці   PDF
Х. А. Москва, Л. Є. Лаповець, О. П. Кіхтяк
 
№ 3(44) (2013) Бенфотіамін та альфа-ліпоєва кислота у лікуванні автономної нейропатії серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу Анотація   PDF
В. О. Сергієнко, В. Б. Сегін, Ажмі Самір, О. О. Сергієнко
 
26 - 50 з 287 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>